Danas vršeno istraživanje nekropola u selima Haljinići, Hrasno, Obre i Kraljeva Sutjeska – Popis stećaka na području općine Kakanj

Danas je stručni tim projekta JU KSC Kakanj “Popis stećaka na području općine Kakanj” nastavio sa obilaskom i istraživanjem nekropola stećaka na lokalitetima Haljinići, Hrasno, Obre, Kraljeva Sutjeska.

Lokalitet Crkvenjak u Haljinićima:
U Arheološkom leksikonu zabilježen je lokalitet Crkvenjak u Haljinićima na kojem je evidentirana nekropola od 14 stećaka. Zahvaljujući mještanima locirali smo nekropolu Crkvenjak koja je danas većim dijelom u privatnom vlasništvu gospodina Ante (Ivo) Komše.
Obilaskom ove nekropole uočena su 4 stećka većinom u obliku sanduka i sanduka sa postoljem. Stećci su bez ukrasa i natpisa. Prema kazivanju gospodina Ante nekada je na ovom mjestu bilo puno više stećaka ali vremenom su utonuli u zemlju.
Ipak lokalitet Crkvenjak za kakanjsku općinu predstavlja pravi arheološki dragulj. Naime na ovom lokalitetu, u neposrednoj blizini stećaka, i danas su vidljivi temelji nekadašnje kasnoantičke i srednjovjekovne crkve. Arheološka istraživanja ovog lokaliteta provedena su 1974-1975. godine je u vodstvu Margite Gavrilović.
U neposrednoj blizini arheološkog područja 80-ih godina započeta je gradnja crkve ali nikada nije dovršena. Tokom tih radova postavljen je zvonik kojem danas nedostaje zvono jer je u zadnjih nekoliko godina ukradeno sa ove lokacije.
Ovakav izuzetno bogat lokalitet ima veliki značaj za mještane Crkvenjaka. U tradiciji je uvriježen običaj da žene katoličke vjeroispovijesti u teškim životnim trenucima mole Boga za olakšanje. Ti običaji sastoje se od izgovaranja molitvi i obilaska oko stećaka i same crkve.

Lokalitet Kraljeva Sutjeska:
Na lokalitetu Kraljeva Sutjeska zabilježena su dva osamljena stećka. Prvi u obliku sljemenjaka sa postoljem koji se nalazi u privatnom zemljištu i drugi u dvorištu Franjevačkog samostana. Stećak kod samostana je prenesen sa prethodne lokacije, jer je bio u izuzetno lošem stanju. Stećak je u obliku sljemenjaka, ukrašen motivom spirale, ispupčene jabuke, antopomorfnim motivima i motivom mača.
Ovim putem zahvaljujemo se fratrima samostana na ukazanim informacijama i pomoći.
Lokalitet Obre:
U selu Obre evidentirana su dva stećka. Dva u blizini rijeke Trstionice: jedan u privatnom dvorištu, drugi u neposrednoj blizini obale Trstionice. Oba stećka su prenesena sa obližnjeg lokaliteta Usijo jer je taj lokalitet poplavljen. Stećci su obliku sanduka i sljemenjaka sa postoljem.
Lokalitet Benovina u selu Hrasno:
U Hrasnu je zabilježen jedan stećak u obliku sljemenjaka sa postoljem. Stećak nije ukrašen ali je izuzetno masivan i gabaritan. Već dugi niz godina prevaljen je na južnu stranu. Stećak je oštećen grafitom koji tu stoji od ranije. Prema kazivanju mještana prepričavalo se da ovaj stećak štiti zaseok Benovina od ratova i neprijateljskih sila. Zemlja na kojoj se nalazi je oranica, ali danas skoro da se ne obrađuje. 60 – ih godina prilikom oranja pronađen je skelet u blizini stećka i od tada do danas ovu njivu skoro niko ne obrađuje jer se uvijek dese neki neprijatni događaji.

Stručni tim projekta sutra 27.10.2017. godine odlazi u selo Bištrani i Slapnica kako bi izvršili istraživanja na nekropolama. Pozivamo mještane iz navedenih sela da pomognu stručnom timu i ustupe informacije.

 

JU KSC KAKANJ

Danas nastavak projekta “Popis stećaka na području općine Kakanj” – Obilazak lokaliteta Obre, Hrasno i Haljinići

Obavještavamo građane da se danas 26.10.2017. godine nastavlja novi projekat JU KSC Kakanj pod nazivom “Popis stećaka na području općine Kakanj”. Plan je da se posjeti lokalitet Hrasno, Obre i Haljinići.
U selu Haljinići očekuje se nekropola sa četrnaest stećaka a u blizini te nekropole je i rimsko naselje i srednjovjekovna crkva. Taj lokalitet se naziva CRKVENJAK. U planu su još Čatići, Obre i Hrasno.  Na lokalitetu Obre nalazi se osamljeni stećak u obliku sljemenjaka. Na lokalitetu Hrasno postoje dva stećka u obliku sljemenjaka.
Napominjemo da će popis stećaka na jugoistočnom dijelu općine Kakanj biti završen u toku ove sedmice.
Ovom prilikom molimo mještane naselja: Bukovlje, Bijelo Polje, Bištrani, Brećani i Gora da ukoliko posjeduju informacije o postojanju nekropole sa srednjovjekovnim nadgrobnim spomenicima – stećcima da nam ustupe svoje informacije pozivom na broj telefona 032/771-920 ili putem e-maila juksckakanj@ksckakanj.ba!
Stećci kao i cijele nekropole u narodu su poznate još pod nazivom: “grčko groblje”, “mramori”, “svatovsko groblje”, “bogumilsko groblje”, “kaursko groblje”,”bilig”, “kam”, “mašeti”, “zlamen”, “divovsko kamenje, “kuća”..
Primarni cilj ovog projekta jeste da se koristeći ranije naučno verifikovanim podacima napravi konačno i detaljno terensko istraživanje, evidentiranje nekropola i pojedinačnih stećaka na području općine Kakanj  koji u dosta slučajeva ranije nisu bili poznati široj javnosti.
JU KSC KAKANJ

“Popis stećaka na području općine Kakanj”: Danas obilazak lokaliteta Saračevo brdo, Bijeli Greb i Hrašće

Obavještavamo građane da danas 19.10.2017. godine počinje novi projekat JU KSC Kakanj pod nazivom “Popis stećaka na području općine Kakanj”.

Projektni tim danas sa početkom u 09:00 sati otići u obilazak tri lokaliteta i to Saračevo brdo, Bijeli Greb i Hrašće. Budući da su pomenute nekropole velikog obima plan je da projektni tim ove lokacije obilazi četiri dana.

Oko jedan sat hoda južno od Bukovlja, a isto toliko istočno od Kaknja, dovoljno je da se dođe u Ričicu. Na području sela pronađena su tri lokaliteta sa stećcima, Na Saračevom brdu nalazi se nekropola sa 14 stećaka u obliku sanduka.

Bijeli Greb je lokalitet u blizini zaseoka Grmuša. Tu se u dvije skupine nalazi ukupno 70 stećaka koji su u obliku sanduka.

Lokalitet Hrašče je oko 500 m južno od prethodnog i tu se nalazi nekropola sa 50 stećaka od čega 3 sljemenjaka i 47 sanduka, znatno uronuli i nalaze se u gustoj šumi.

Projektnom timu pridružit će se i volonteri iz kakanjskih osnovnih škola kojima će ovaj projekat poslužiti da obogate svoje znanje iz ove oblasti.

Kroz ovaj veliki projekat će se dokumentovati i evidentirati stećci odnosno nekropole na području općine Kakanj na terenu, na samim nekropolama prilikom čega bi se ustanovilo stanje i očuvanost srednjovjekovne sepulkralne baštine na ovom području. Primarni cilj ovog projekta jeste da se koristeći ranije naučno verifikovanim podacima napravi konačno i detaljno terensko istraživanje, evidentiranje nekropola i pojedinačnih stećaka na području općine Kakanj  koji u dosta slučajeva ranije nisu bili poznati široj javnosti.

JU KSC KAKANJ

Velika zainteresovanost za najavu novog projekta JU KSC Kakanj “Popis stećaka na području općine Kakanj” – Održana konferencija za medije

Naziv novog projekta JU KSC Kakanj je „Popis stećaka na području općine Kakanj“ kroz koji će se dokumentovati i evidentirati stećci odnosno nekropole na području općine Kakanj na terenu, na samim nekropolama prilikom čega bi se ustanovilo stanje i očuvanost srednjovjekovne sepulkralne baštine na ovom području. Primarni cilj ovog projekta jeste da se koristeći ranije naučno verifikovane podatke napravi konačno i detaljno terensko istraživanje, evidentiranje nekropola i pojedinačnih stećaka na području općine Kakanj  koji u dosta slučajeva ranije nisu bili poznati široj javnosti.

Kako bismo javnost više uputili o ovoj temi i projektu JU KSC Kakanj danas je održala konferenciju za medije na kojoj se priustnim medijima obratio dir. JU KSC Kakanj Aldin Šljivo, magistrica arheologije Adisa Lepić, Muhamed Bešlagić, arhitekta-ctač na terenu i općinski geodeta.

Pored medija kojima se ovom prilikom zahvaljujemo na dolasku, prisutni su bili i učenici iz osnovnih škola i srednjih škola iz Kaknja

U svom uvodnom obraćanju dir. JU KSC Kakanj Aldin Šljivo je pozdravio prisutne te izrazio veliko zadovoljstvo zbog prisustva učenika i profesorica koje su učestvovale u diskusiji.

“Smatram da je ovo jedan vrlo vrijedan projekat budući da se prema posljednjim informacijama na području općine Kakanj nalazi 71 nekropola, odnosno mjesto na kojem se nalaze stećci. Cilj nam je da kompletiramo ovu priču, dakle primarni cilj ovog projekta jeste da sve podatke koje imamo iskoristimo, da detaljno istražimo teren i da u konačnici definišemo kompletan popis stećaka na području naše općine. Budući da će se detaljno istraživati svaka lokacija, cilj nam je napraviti monografiju svih stećaka i lokacija koje ćemo u narednom periodu obilaziti. Ovim projektom ćemo podsticati na promjeni svjesti naših sugrađana o zaštiti kulturno historijskog naslijeđa. Također, ovaj projekat će nam pomoći da nastavimo odnosno napravimo neke ciljeve koji su naše vizije, dakle da se opredijelimo za nekropole koje ćemo raditi i zaštiti. Kompletan projekat “Popis stećaka na području općine Kakanj” će ući u turističku ponudu naše Općine. Sredstva za ovaj projekat bit će obezbijeđena iz buđeta JU KSC Kakanj. Tokom prve faze ovog projekta posvetit ćemo veliku pažnju medijskoj kampanji tako da ćemo sva ona istraživanja koja budu realizovana u toku jednog dana, biti prezentovana javnosti, naveo je dir. Aldin Šljivo.

“Kroz ovaj projekat mi ćemo nastojati da napravimo jedan presjek, jedan pregled čime to raspolažemo na području općine Kakanj, koliko imamo nekropola, koliko stećaka na nekropoli, koliko je to nekropola po mjesnoj zajednici i kompletnoj općini. Na osnovu toga mi ćemo dobiti određenu statistiku, podatke kojim brojem raspolažemo, koliko je ukrašenih stećaka i koliko stećaka sa natpisima. Bitno nam je da osvještavamo ljude oko sebe, mještane koji žive u neposrednoj blizini tih nekropola, koliko su oni značajni i koliko je važno da se ne remete cjeline i sami nadgrobni spomenici”, navela je u svom obraćanju medijima magistrica arheologije Adisa Lepić.

Moramo pohvaliti veliku zainteresovanost za ovaj projekat kako medija tako i učenika koji su izrazili želju da volontiraju kroz ovaj projekat, moramo pohvaliti profesore koji su učestvovali u diskusiji i time učinili ovu konferenciju veoma zanimljivom kroz koju su učenici mogli da prošire svoje znanje.

JU KSC KAKANJ

 

U sklopu obilježavanja Međunarodnog dana muzeja predstavljeni završni radovi na nekropoli stećaka u Nažbilju

Danas su u sklopu obilježavanja Međunarodnog dana muzeja predstavljeni završni radovi na nekropoli stećaka u selu Nažbilj. Predstavljena je info-tabla na kojoj se nalaze sve relevantne informacije o nekropoli stećaka u selu Nažbilj (Jasikovac).

Javna ustanova Kulturno-sportski centar Kakanj sve više pažnje posvećuje zaštiti kulturno-historijskog naslijeđa s ciljem da našu kulturnu baštinu na najbolji mogući način uredi i zaštiti za buduće generacije ove općine, ali i države Bosne i Hercegovine.

Do sada je JU KSC Kakanj uredila dva vidikovca i nekropolu stećaka na Ivničko-zagradskoj gradini a danas su finalizirani i predstavljeni završeni radovi na nekropoli stećaka u Nažbilju.

Na samom početku svečanog programa prisutnima se obratio dir. JU KSC Kakanj Aldin Šljivo koji je izrazio veliko zadovoljstvo zbog završenih radova te je poručio sljedeće:

“Projekat Uređenje nekropole stećaka na lokalitetu Nažbilj – Jasikovac, pokrenut je 2014. godine a naša krajnja namjera bila je da izvršimo zaštitu i uredimo nekropolu stećaka u Nažbilju.

Cijeli lokalitet na kojem se nalaze stećci ograđen je drvenom ogradom, uređen je prilaz nekropoli te smo postavili piknik klupe i stolove sa nadstrešnjicom, kako bi građani općine Kaknja, ali i Bosne i Hercegovine koji kao turisti posjete nekropolu imali što potpuniji ugođaj. Cilj ovog projekta prije svega jeste očuvanje i zaštita našeg kulturno –historijskog naslijeđa, odnosno nekropole stećaka Nažbilj, te veća afirmacija lokaliteta Nažbilj kao spomenika kulture. Na ovaj način želimo da probudimo i razvijemo društveni interes, te da usmjerimo mlade naraštaje, ali i starije generacije ka važnosti kuturno – historijskog naslijeđa”.

Prisutni su bili i učenici OŠ “Ahmed Muratbegović” kojima je prof. Ekrem Gačić održao čas historije na nekropoli stećaka.

Podsjećamo da je do sada na nekropoli stećaka u Nažbilju postavljena jedna natkrivena tenda sa stolom i klupama, dvije parkovske klupe, okopan je i očišćen dio stećaka, te popravljen potporni zid. Ostvarena je izuzetno dobra saradnja i sa lokalnim stanovništvom ovog područja koje se pokazalo kao odgovoran i savjestan čuvar onoga što je urađeno i postavljeno nakon prve faze uređenja nekropole.

Prisutnima i medijima se također obratio i predsjednik mjesne zajednice Nažbilj koji je čestitao Javnoj ustanovi KSC Kakanj i izrazio veliko zadovoljstvo zbog postignutih rezultata.

U našoj fotogaleriji pogledajte kako sad izgleda nekropola stećaka u Nažbilju!

Osim naših lokalnih medija ovaj događaj je propratila i Federalna televizija kojima se ovom prilikom iskreno zahvaljujemo na izdvojenom vremenu i zainteresovanosti.

JU KSC KAKANJ

 

 

 

 

 

Danas svečani program povodom završenih radova na nekropoli stećaka u Nažbilju

Muzej Kaknja i ove godine obilježava Međunarodni dan muzeja i Evropsku noć muzeja  i to zvaničnim završetkom radova na nekropoli stećaka u Nažbilju i završetkom konzervatorsko-restauracijskih radova na lokomotivi 62-015 kao i na njenom ambijentalnom prostoru u sklopu kojih će biti predstavljene i info-table.

Kako bismo pokazali šta je to ovih dana urađeno na nekropoli stećaka u Nažbilju bit će upriličeno i zvanično predstavljanje završenih radova u sklopu obilježavanja Međunarodnog dana muzeja, 18. maja 2017. godine sa početkom u 11,00 sati.

Podsjećamo da je do sada na nekropoli stećaka u Nažbilju postavljena jedna natkrivena tenda sa stolom i klupama, dvije parkovske klupe, okopan je i očišćen dio stećaka, te popravljen potporni zid. Ostvarena je izuzetno dobra saradnja i sa lokalnim stanovništvom ovog područja koje se pokazalo kao odgovoran i savjestan čuvar onoga što je urađeno i postavljeno nakon prve faze uređenja nekropole.

Pozivamo sve zainteresovane građane kao i medije ukoliko su u mogućnosti, da sutra posjete nekropolu stećaka u Nažbilju.

JU KSC KAKANJ

Muzej Kaknja i ove godine učestvuje u obilježavanju Međunarodnog dana muzeja i Evropske noći muzeja

Muzej Kaknja i ove godine obilježava Međunarodni dan muzeja i Evropsku noć muzeja  i to zvaničnim završetkom radova na nekropoli stećaka u Nažbilju i završetkom konzervatorsko-restauracijskih radova na lokomotivi 62-015 kao i na njenom ambijentalnom prostoru u sklopu kojih će biti predstavljene i info-table.

Kako bismo pokazali šta je to ovih dana urađeno na nekropoli stećaka u Nažbilju bit će upriličeno i zvanično predstavljanje završenih radova u sklopu obilježavanja Međunarodnog dana muzeja, 18. maja 2017. godine sa početkom u 11,00 sati.

Podsjećamo da je do sada na nekropoli stećaka u Nažbilju postavljena jedna natkrivena tenda sa stolom i klupama, dvije parkovske klupe, okopan je i očišćen dio stećaka, te popravljen potporni zid. Ostvarena je izuzetno dobra saradnja i sa lokalnim stanovništvom ovog područja koje se pokazalo kao odgovoran i savjestan čuvar onoga što je urađeno i postavljeno nakon prve faze uređenja nekropole.

Svečani program povodom završetka konzervatorsko-restauracijskih radova na lokomotivi i predstavljanje njene info-table bit će upriličeno 24. maja 2017 godine sa početkom u 11,00 sati.

 

 

JU KSC KAKANJ

 

 

 

 

U sklopu akcije „Let's do it – Očistimo zemlju za 1 dan“ danas očišćena i uređena Ivničko-zagradska gradina

Javna ustanova Kulturno-sportski centar Kakanj i ove godine pridružila se akciji „Let's do it – Očistimo zemlju za 1 dan“, aktivnostima uređenja i čišćenja lokaliteta Ivničko-zagradske gradine, i to vidikovca i nekropole stećaka.

Prilikom proljetnog obilaska pomenutog lokaliteta uočeno je da je zaštitna ograda u jednom dijelu bila uništena i otuđena, da su stubovi na zaštitnoj ogradi koja se nalazi u unutrašnjosti terena polomljeni, a sto i klupa u šadrvanu oštećeni utiskivanjem natpisa.

Od danas je situacija na Ivničko-zagradskoj gradini drugačija i mnogo je ljepše i ugodnije za sve koji odluće posjetiti ovu lokaciju.

Postavljena je zaštitna ograda na prilaznom putu. Postavljen je i putokaz na prilaznom putu te je izvršena rekonstrukcija narušenih stubova na zaštitnoj ogradi u unutrašnjosti lokaliteta.

Klupe i stolovi  namijenjeni za odmaralište posjetilaca su prefarbane, a očišćen je i prilazni put kao i unutrašnjost terena od ostataka smeća.

JU KSC KAKANJ

 

Let's Do it! – „Očistimo zemlju za jedan dan“ – Ivničko-zagradska gradina, Lokomotiva 62-015

Javna ustanova Kulturno-sportski centar Kakanj i ove godine će se pridružiti akciji „Let's do it – Očistimo zemlju za 1 dan“, aktivnostima na dva lokaliteta i to Ivničko-zagradska gradina i Lokomotiva 62-015.

„Let's do it“ je velika akcija koja je dio internacionalnog plana čiji je osnovni cilj da omogući volonterima da zajedno sa nadležnim za održavanje komunalne higijene, u skladu sa uspostavljenim komunalnim redom, učestvuju i svojim radom doprinesu poboljšanju životnog ambijenta.

Ove godine planirana akcija  „Let's do it – Očistimo zemlju za 1 dan – Kakanj“ JU KSC Kakanj će realizirati 18.04. i 22.04.2017. godine, u periodu od 07,30 do 15,00 sati na lokalitetu Ivničko-zagradske gradine te uređenje Lokomotive 62-015 kao i njene ambijentalne cjeline.

Na osnovu zamišljenih ciljeva izdvajamo sljedeće aktivnosti:

„Ivničko-zagradska gradina“:

  • postavljanje zaštitne ograde na prilaznom putu prema gradini
  • postavljanje putokaza na prilaznom putu
  • rekonstrukcija narušenih stubova na zaštitnoj ogradi u unutrašnjosti lokaliteta
  • farbanje klupa i stolova namjenjenih kao odmaralište za posjetioce
  • čišćenje prilaznog puta i unutrašnjosti terena od paljenja vatre i ostataka smeća

„Lokomotiva 62-015“:

  • konzervatorsko-restauratorsski radovi na lokomotivi
  • radovi na preventivnoj konzervaciji radi stvaranja ambijentalnih uvjeta koji će doprinijeti što manjem i sporijem propadanju eksponata, ali i povećanju estetskog dojma o istom
  • postavljanje natpisne ploče koja bi pratila i označavala tehnički spomenik–lokomotivu 62-015

 

JU KSC KAKANJ

Počeli radovi na nekropoli stećaka u selu Nažbilj kod Kaknja

U okviru svoje registrovane djelatnosti „Zaštite kulturno-historijskih spomenika“ Javna ustanova Kulturno-sportski centar Kakanj je u ponedjeljak 03.04.2017. godine započela sa uređivanjem nekropole stećaka u selu Nažbilj na lokalitetu zvanom Jasikovac.

Do sada je postavljena jedna natkrivena tenda sa stolom i klupama, dvije parkovske klupe, okopan je i očišćen dio stećaka, te popravljen potporni zid. Dana 30.03.2017. uposlenici JU KSC Kakanj posjetili su nekropolu stećaka u selu Nažbilj kako bi utvrdili trenutno stanje te napravili planove za dalje uređenje ove lokacije.

Planovi koje Javna ustanova KSC Kakanj planira realizovati do sredine mjeseca maja su farbanje  stubova zaštitne ograde, farbanje klupa i stolova,  te čišćenje kompletnog terena.

Ovo je jedan od primjera brige i zaštite koju JU KSC Kakanj ulaže u očuvanju kulturnih spomenika.

JU KSC KAKANJ