Želite li sačuvati ugodnu uspomenu na Kakanj posjetite suvenirnicu i kupite suvenir po izboru

Na ulazu u Muzej Kaknja, tačnije sa lijeve strane nalazi se savremena i bogata suvenirnica u kojoj će vas dočekati ljubazno osoblje. U suvenirnici se nalazi preko 120 različitih suvenira sa motivima koji karakterišu bosansko srednjovjekovlje i općenito historiju naše domovine i kakanjskog zavičaja, poput Zgošćanskog stećka i Zlatnog pečatnog prstena sa ljiljanom, te suvenira sa motivima koji karakterišu nacionalne spomenike sa područja Kaknja.

Suveniri koji su izloženi u suvenirnici  posjeduju autentičnost, svojim oblikom i formom aludiraju na kulturno-historijsko blago i kulturno blago našeg grada te kulturu življenja kroz različite tehnike obrade. Svi suveniri su unikatni, nesvakidašnji i zanimljivi. Bitno za naglasiti jeste da je svaki suvenir kakanjski proizvod od kojih možete pronaći lutke sa narodnjom nošnjom ručne izrade, ploče od gipsa u obliku stećaka, kazandžijski zanat, slike sa ukrasnim motivima itd.

Cijene su veoma povoljne pa tako možete pronaći suvenir i od samo 2.50 KM. Ukoliko ste posjetili Kakanj i želite iz Kaknja ponijeti nešto što će vas zauvijek podsjećati na ovaj lijepi grad onda svakako preporučujemo da posjetite Muzej Kaknja i suvenirnicu.

Radno vrijeme Muzeja Kaknja:

  • Radnim danima i subotom od 07:30 do 15:30h
  • Nedjeljom ne radi

JU KSC KAKANJ

Na današnji dan krunisan je Ban Tvrtko I Kotromanić, uspostavljena Kraljevina Bosna

Na današnji dan 1377. godine krunisan je Ban Tvrtko I iz dinastije Kotromanića, čime je uspostavljena nezavisna Kraljevina Bosna. Tvrtko se krunisao kraljem Bosne u mjestu Mile kod Visokog (današnji Arnautovići), što je krunidbeno mjesto i svih kasnijih bosanskih kraljeva.

Nakon smrti ugarskog kralja 1382. godine izbili su nemiri na područjima dalmatinske obale, te je kralj Tvrtko iskoristio tu priliku da pošalje bosansku vojsku u taj dio Dalmacije, te preuzme potpunu kontrolu nad cijelom Dalmacijom, zajedno sa ostrvima. On je pripojio Bosni Split, Trogir, Šibenik, te ostrva Brač, Korčulu i Hvar.

Ne može se sa sigurnošću reći da je to bilo 26. oktobra. Prema historijskim izvorima, Tvrtkovo okrunjenje se smješta između 18. oktobra i početka novembra 1377. godine.

Prvog bosanskog kralja okrunio je djed, odnosno episkop ili poglavar šizmatičke Crkve bosanske u mjestu Mili, a to su današnji Arnautovići kod Visokog. Krunisanje se izvršilo u crkvi svetoga Nikole.

Ostaci crkve u kojoj je krunisan Tvrtko I Kotromanić

Vrhunac srednjovjekovne moć

U to vrijeme evropske vladare krunisale su katolička i pravoslavna crkva. Bosanske kraljeve je ipak krunisala Crkva bosanska, sa izuzetkom posljednjeg kralja Stjepana Tomaševića koji je 1461. godine krunisan papinskom krunom u Jajcu. Markantno je to što je na taj način srednjovjekovna Bosna izražavala svoj politički i crkveni suverenitet koji je bio upravo utemeljen na odnosu između vladara i Crkve bosanske. Bosna je za vrijeme njegove vladavine proživljavala vrhunac svoje srednjovjekovne moći, a svoje granice je proširila na dijelove sadašnje Srbije, Hrvatske i Crne Gore.

U posljednjem desetljeću svoje vladavine, kralj Tvrtko je suočen s upadima Osmanlija u Bosnu, prvo u jesen 1386. godine, te u ljeto 1388. godine kod Bileće, kada Bošnjani na čelu s knezom Vlatkom Vukovićem pobjeđuju Osmanlije.

Iz bitke na Kosovu Bošnjani se vraćaju bez dramatičnih gubitaka. Poslije Tvrtkove smrti 1391. godine ponovo nastupa nestabilna politička klima u Bosni, prouzrokovana ugarsko-bizantskim rivalstvom koje po ko zna koji put zavađa bosansko plemstvo. Ovo rezultira čestom promjenom bosanskih kraljeva, a i Ugarska također pokušava iskoristiti priliku u svojim pretenzijama na Bosnu.

Historija.ba/JU KSC Kakanj

JU KSC Kakanj sa projektom „Tri časa u JU“ oborila rekord posjećenosti

Prva sedmica mjeseca oktobra posvećena je obilježavanju Dječije nedjelje. Kao i prethodnih godina, JU KSC Kakanj, organizirala je u sklopu projekta „Tri časa u JU KSC“ različite aktivnosti i programe, te na taj način dala svoj doprinos obilježavanju ovog značajnog datuma.

Dječiju nedjelju smo prepoznali kao priliku da mnogo glasnije nego inače, ukažemo na obavezu poštivanja Konvencije UN-a o pravima djeteta u svim segmentima, ali i kao priliku da se djeca dobro zabave. U tome su nam itekako pomogle sve osnovne škole sa područja općine Kakanj, koje su se odazvale na naš poziv i našu bogatu ponudu, kao i JU vrtić „Mladost“, te JU „Pčelica“, čak smo imali jednu posjetu iz druge općine, tačnije mališana iz vrtića „Behar“ Lješevo.

Naime, ponuda je sadržala sljedeće sadržaje: pozorišne predstave Škole glume „Dr. Doolittle“ i „Čudni događaji u Noći muzeja“, posjeta Muzeju i časovi historije prilagođeni za uzraste učenika osnovne škole, časovi u kuglani, kao i prikazivanje animirani sinhronizirani filmova. Za učenike iz područnih škola smo obezbjedili prevoz i užinu. Sve časove su vodili uposlenici JU-e, stručnjaci iz svojih oblasti. Učenici su mogli da biraju koje sadržaje žele u sklopu ta tri časa.

Ovaj projekat je trajao od 09.10. do 19.10. Ukupno nas je posjetilo 1323 učenika iz JU vrtića „Mladost“, JU vrtić „Pčelica“, vrtić „Behar“ Lješevo, „OŠ „Mula Mustafa Bašeskija“, OŠ „Omer Mušić“„ OŠ „Hamdija Kreševljaković“, OŠ „15.april“, OŠ „Ahmed Muradbegović“, OŠ „Rešad Kadić“.

Koristimo priliku da se zahvalimo direktoricama i direktorima, učiteljicama i učiteljima, učenicima svih škola, a posebno učenicima iz područnih škola, kojima veća udaljenost nije predstavljala prepreku da nas posjete!

Ovogodišnji projekat „Tri časa u JU KSC“ je najposjećeniji do sada!

 

JU KSC KAKANJ

Učenici iz Zagrađa, Vukanovića, Tršća i iz Bijelih Voda danas posjetili JU KSC Kakanj / Tri časa u JU

Više od 400 učenika danas je uživalo kroz projekat “Tri časa u JU”, i to iz OŠ “Mula Mustafa Bašeskija” te područnih škola iz Vukanovića, Zagrađa, Tršća i iz Bijelih Voda.

Učenici su imali priliku da pogledaju pozorišnu predstavu Škole glume “Dr. Dolittle”, zatim su posjetili Muzej Kaknja i imali su čas u kuglani.

Zahvaljujemo se kakanjskim školama na povjerenju, drago nam je što zajedničkim snagama odgajamo nove generacije.

U razgovoru sa učenicima saznajemo da im se najviše svidjela arheološka postavka i čas kuglanja, a uživali su i u predstavi Škole glume.

JU KSC KAKANJ

Zanimljivosti o srednjovjekovnom nakitu – Arheološka postavka Muzeja Kaknja

Arheolozi se prilikom istraživanja grobova ispod stećaka na prvom mjestu suočavaju sa pitanjem znatiželjnika o tome ima li tu “zlata”. Narodna predaja je govorila o zlatu kako u grobovima tako i u stećcima. Od nakita se najčešće pronalaze naušnice i prstenje, a u više slučajeva pronađene su i dijademe. Prstenje je od nakita najčešće pronalaženo u grobovima ispod stećaka.

Na nekropoli Donja Zgošća kod Kaknja pronađeno je više prstenova, među kojima se ističe bogato ukrašeni pečatnjak od srebra sa pozlatom. Na pločici prstena nalazi se duboko ugravirani ljiljan kao heraldička oznaka, ali i simbol istaknutog pokojnika.

Zasad nije poznato kome je tačno pripadao ovaj izuzetni primjerak srednjovjekovne primijenjene umjetnosti. Može se jedino pretpostaviti da je pripadao nekom članu vladarske dinastije Kotromanića.
Funkcija ovih velikih i teških prstenova nije uvijek bila da se koriste kao pečatnjaci. Oni su služili i kao statusni simbol, a pokazivali su snagu i moć njihovih nosilaca. Pored estetskih svojstava, prstenju je često pridavana magična i apotropejska moć.

#srebreniprsten #naušnice #srebreniprstenpozlata #muzejKaknja
Donja Zgošća Kakanj /13. -15. stoljeće
Muzej Kaknja

Vrijedni eksponati na fotografijama nalaze se u Muzeju Kaknja u sklopu stalne arheološke postavke “Prošlost Kaknja od prethistorije do kraja srednjeg vijeka”.

Posjetiti nas možete svakog radnog dana i subotom od 07:30 do 15:30h.

Stećkopedija – Edin Bujak

JU KSC KAKANJ

Danas dodijeljene diplome za polaznike kursa bosančice – Čestitamo našim malim učenicima

Danas su u prostorijama JU KSC Kakanj dodijeljene diplome za polaznike kursa bosančice.

Kurs bosančice organizovali su Udruženje Kula Gorica i Javna ustanova Kulturno-sportski centar Kakanj – Muzej Kaknja.

Kurs bosančice održavao se tri sedmice svake subote u vremenskom periodu od 09:00 do 12:00h uz stručno vodstvo prof. historije iz Zenice Halil Beganović.

Kurs bosančice pohađalo je ukupno 13 učenika iz OŠ “Mula Mustafa Bašeskija”.

Kurs se održavao povodom obilježavanja Dječije nedjelje u ZE-DO kantonu i u znak sjećanja na najvažniji pravni akt naše države Bosne i Hercegovine koji je napisan srednjovjekovnim bosanskim pismom pismom bosančica.

Na diplomama su polaznici sami napisali svoje ime i prezime budući da je kurs podrazumijevao čitanje i pisanje.

Zahvaljujemo se svima koji su pohađali ovaj kurs. Nadamo se da vam je bilo zanimljivo i da će vam ovo znanje biti korisno.

JU KSC KAKANJ

Sumiranje rezultata popisa stećaka: Posjećena ukupno 52 kakanjska naselja, evidentirano ukupno 150 stećaka, 80 učenika volontiralo…

Projekt „Popis stećaka na području općine Kakanj“ u fazi evidentiranja stećaka uspješno je okončan u nedjelju 30.09.2018. godine obilaskom posljednje nekropole na području sela Sebinje.

Sljedeća faza ovog projekta je dokumentiranje prikupljenih podataka i njihova publikacija.

Riječ je o projektu koji je započeo u mjesecu oktobru 2017. godine i čiji završetak donosi  tačno brojno stanje stećaka na području općine Kakanj.

Sredstva za realizaciju projekta obezbijedila je JU KSC Kakanj, a projekat u fazi terenskih obilazaka su realizirali arheolog, Adisa Lepić, crtač Muhamed Bešlagić i Stručna geodetska služba općine Kakanj.

U toku realizacije projekta svoj doprinos kao volonteri dali su i učenici kakanjskih osnovnih i srednjih škola. Kroz 52 izlaska na teren u obilasku nekropola učestvovalo je 80 učenika – volontera s nastavnicima i profesorima historije. Aktivnosti na popisu stećaka realizirane su kroz terenski obilazak nekropola, GPS snimanje te bilježenje vjerovanja mještana vezanih za stećke.

Obilaskom nekropola došlo se do podataka koji se očituju kako u promjeni  prvobitnog broja stećaka po nekropolama  ali isto tako došlo se i do podataka koji su otkrili nove lokacije i nove, neevidentirane stećke, ali i stećke koje bi trebalo zbog njihove ornamentike zaštiti od propadanja.

Završetkom ovog popisa stećaka stvorili su se uvjeti o potrebi zaštite nekih od nekropola koje plijene pažnju očuvanošću stećaka.

Svi podaci prikupljeni tokom terenskih obilazaka nekropola bit će dokumentirani i publikovani te na taj način dostupni javnosti kako naučnoj tako i svim onim zainteresiranim za ovo bosansko-hercegovačko blago. Za vrijeme projekta evidentirano je ukupno 150 stećaka, terenski dio projekta trajao je ukupno tri mjeseca, a ukupno 52 kakanjska naselja su posjećena od strane stručnog tima JU KSC KAKANJ.

Stećci kao nadgrobni spomenici datiraju iz srednjeg vijeka i upisani su na Listu svjetske baštine UNESCO-a.

JU KSC KAKANJ

Pogledajte šta nudi program “Tri časa u JU” – Pozivamo profesore, nastavnike i sve škole da prijave svoja odjeljenja

Sa velikom radošću obavještavamo učenike osnovnih škola i njihove nastavnike da se projekat “Tri časa u JU” nastavlja u mjesecu oktobru tekuće godine.

U pitanju je relativno novi program koji organizuje JU KSC Kakanj “Tri časa u JU” koji podrazumijeva posjetu u Muzej Kaknja gdje učenici imaju priliku upoznati se sa četiri stalne postavke, te svim interesantnim eksponatima koji se nalaze u muzeju, zatim organizaciju časa u lapidariju o stećcima, zatim učenici imaju priliku da posjete Dom kulture gdje uživaju uz animirani film ili pozorišnu predstavu Škole glume.. Važno napomenuti je da škole imaju pravo birati koje sadržaje žele vidjeti u JU. U ponudi svakako nudimo posjetu Muzeju Kaknja, Domu kulture, Gradskoj galeriji likovnih umjetnosti ili Sportskoj dvorani KSC Kakanj gdje pretežno mogu odabrati čas kuglanja u Kuglani.

Glavni cilj ovog projekta jeste da učenici pored tradicionalnog vida nastave imaju priliku da se educiraju i na drugačiji način. Važno je da se od malih nogu stekne navika da se posjećuju kulturne institucije.

U pitanju je svakako projekat koji je naišao na pozitivne reakcije i mnogobrojne pohvale od strane nastavnika, učenika ali i njihovih roditelja.

U narednih deset dana ekipa JU KSC Kakanj će posjetiti sve škole na području općine Kakanj i dogovarati sa nastavnicima i profesorima o terminima dolazaka učenika kao i usaglašavanje detalja za one učenike koji su udaljeniji od JU KSC Kakanj. Imamo i određene pogodnosti za udaljenija mjesta kao i nastavak projekta “Putujuće pozorište”, bitno je samo da se pokaže dobra volja.

“Tri časa u JU” ove godine spada u program obilježavanja “Dječije nedjelje” koja obuhvata realizaciju aktivnosti i događaja u periodu od 08.10. do 15.10.2018. godine. Kakanjskim škola nudimo da sami odaberu sljedeće sadržaje:

  1. Pozorišna predstava Škole glume, mlađe grupe polaznika pod nazivom “Dr. Dolittle”. Glumci u predstavi na maštovit način i kreativan način publici govore o dogodovštinama u kojima će se naći Doktor Dolittle sa svojim prijateljima u misiji da spasi grupu majmuna u Africi. Predstava je namijenjena učenicima do IV razreda. Osim pozorišne predstave najmlađim učenicima će biti upriličeno i kratko predavanje o osnovama pozorišta. Trajanje 45 minuta (1školski čas).
  2. Pozorišna predstava Škole glume, starije grupe polaznika pod nazivom “Čudni događaji u noći muzeja” govori o čudnim zbivanjima u malom lokalnom muzeju, nakon što je na mjesto postavljen novi direktor, na humorističan način. U strahu da radnici ne ostanu bez zaposlenja smišljaju spletke i manipulacije u kojima se nalaze, tako da predstava sadrži i karakteristike krimi priče. Trajanje je 90 minuta (2 školska časa).
  3. Posjeta Muzeju Kaknja, sa akcentom na novu arheološku postavku “Prošlost Kaknja od prethistorije do kraja srednjeg vijeka”. Osim mogućnosti gledanja eksponata, učenicima će biti upriličeno i predavanje historijskog karaktera od strane osoblja u Muzeju Kaknja. Obilazak sa predavanjem je u trajanju od 45 minuta (jedan školski čas).
  4. Čas u Kuglani KSC podrazumijeva obilazak kompletne Sportske dvorane KSC Kakanj uz predavanje o osnovama kuglanja te praktičan prikaz i mogućnost kuglanja za sve zainteresovane u trajanju od 45 minuta (jedan školski čas).

Ponuda obuhvata besplatan prijevoz + sendvič.

Svi zainteresovani profesori i nastavnici mogu se za više informacija javiti na 032/771-920.

JU KSC KAKANJ

 

Oktobar je mjesec knjige – Iskoristite priliku i besplatno se učlanite u stručnu biblioteku Muzeja Kaknja

Oktobar se u cijelom svijetu obilježava kao mjesec knjige,  a njihova korist i značaj u obrazovanju i svakodnevnom životu čovjeka je nemjerljiva.

Stručna biblioteka Muzeja Kaknja je smještena na prizemlju gdje je smješten veći dio fonda, te osiguran prostor za rad sa korisnicima .

U stručnoj biblioteci Muzeja Kaknja omogućeno je besplatno učlanjenje za studente, profesore i druge koji se bave naučno-istraživačkim radom, te za sve ostale koji imaju interesovanje za neku od navedenih zbirki iz bibliotečkog fonda.

Pri učlanjenju korisnici imaju mogućnost navesti literaturu koja im je potrebna i koju bi voljeli pronaći na policama biblioteke Muzeja Kaknja.

Posjetite nas i besplatno se učlanite u stručnu biblioteku Muzeja Kaknja!

Završen terenski obilazak nekropola na području općine Kakanj – U projektu učestvovalo 80 učenika sa profesorima i nastavnicima

Projekt „Popis stećaka na području općine Kakanj“ u fazi evidentiranja stećaka uspješno je okončan u nedjelju 30.09.2018. godine obilaskom posljednje nekropole na području sela Sebinje.

Sljedeća faza ovog projekta je dokumentiranje prikupljenih podataka i njihova publikacija.

Riječ je o projektu koji je započeo u mjesecu oktobru 2017. godine i čiji završetak donosi  tačno brojno stanje stećaka na području općine Kakanj.

Sredstva za realizaciju projekta obezbijedila je JU KSC Kakanj, a projekat u fazi terenskih obilazaka su realizirali arheolog, Adisa Lepić, crtač Muhamed Bešlagić i Stručna geodetska služba općine Kakanj.

U toku realizacije projekta svoj doprinos kao volonteri dali su i učenici kakanjskih osnovnih i srednjih škola. Kroz 52 izlaska na teren u obilasku nekropola učestvovalo je 80 učenika – volontera s nastavnicima i profesorima historije. Aktivnosti na popisu stećaka realizirane su kroz terenski obilazak nekropola, GPS snimanje te bilježenje vjerovanja mještana vezanih za stećke.

Obilaskom nekropola došlo se do podataka koji se očituju kako u promjeni  prvobitnog broja stećaka po nekropolama  ali isto tako došlo se i do podataka koji su otkrili nove lokacije i nove, neevidentirane stećke, ali i stećke koje bi trebalo zbog njihove ornamentike zaštiti od propadanja.

Završetkom ovog popisa stećaka stvorili su se uvjeti o potrebi zaštite nekih od nekropola koje plijene pažnju očuvanošću stećaka.

Svi podaci prikupljeni tokom terenskih obilazaka nekropola bit će dokumentirani i publikovani te na taj način dostupni javnosti kako naučnoj tako i svim onim zainteresiranim za ovo bosansko-hercegovačko blago. Za vrijeme projekta evidentirano je ukupno 150 stećaka.

Stećci kao nadgrobni spomenici datiraju iz srednjeg vijeka i upisani su na Listu svjetske baštine UNESCO-a.

 

JU KSC KAKANJ