Danas nastavljen projekat “Inkluzivni tvoj i moj muzej” – Muzej Kaknja posjetili mališani iz Dnevnog centra za djecu i odrasle sa posebnim potrebama Dobrinja, Visoko

Nakon što je u Centru za djecu i odrasle sa posebnim potrebama u Dobrinji Visoko održan sastanak  i posjeta uposlenika JU KSC Kakanj u cilju zajedničke saradnje i realizacije određenih projekata i aktivnosti u budućnosti, dogovoren je početak projekta “„Inkluzivni tvoj i moj muzej“.

Danas 22.11.2017. godine nastavljen je projekat “Inkluzivni tvoj i moj muzej”. U sklopu ovog projekta Muzej Kaknja danas su posjetili korisnici Dnevnog centra za djecu i odrasle sa posebnim potrebama Dobrinja, Visoko.

 

Djeca su posjetila Muzej Kaknja u pratnji osoblja Centra te su imali priliku da rade sa pedagozima kroz radionicu izrade stećaka od glinamola.

Plan je da se pomenuti projekat realizuje u  periodu od 6 mjeseci (oktobar, novembar, decembar 2017., te januar, februar i mart 2018.), s posebnim akcentom na termine događaja/aktivnosti unutar projekta, te je odlučeno da će iste biti održavane u skladu sa dogovorom između partnerskih institucija.

Projekat „Inkluzivni tvoj i moj muzej“ predstavlja samo početak međusobne saradnje JU KSC Kakanj i Dnevnog centra za djecu i odrasle sa posebnim potrebama, saradnja će se svakako nastaviti sa pozorišnim projektima i aktivnostima, koji bi uključivao korisnike Dnevnog centra, a za početak da pomenuta saradnja obuhvata korisnike sa područja Općine Kakanj.

Projekat pod nazivom „Inkluzivni tvoj i moj muzej“ osmišljen je tako da se djeca i odrasli sa posebnim potrebama,  pored samog Muzeja upoznaju i sa drugim segmentima kulturnog diskursa – materijalnim historijskim naslijeđem BiH, te da se kroz postavljanje izložbe njihovih radova integriraju u kulturni život zajednice u kojoj žive.

„Inkluzivni tvoj i moj muzej“, za čiju implementaciju su obezbijeđena sredstva u iznosu od 2.000,00 KM od strane donatora Raiffeisen Bank, BiH, i Federalnog ministarstva za kulturu i sport.

JU KSC KAKANJ

 

Povodom Dana državnosti Bosne i Hercegovine u Muzeju Kaknja izložba fotografija i promocija knjige “Fotomonografija Bosne i Hercegovine”, autora Adisa Tanovića

Obavještavamo građane da će se u subotu 25.11.2017. godine povodom Dana državnosti Bosne i Hercegovine u Muzeju Kaknja održati izložba fotografija i promocija knjige “Fotomonografija Bosne i Hercegovine”, autora Adisa Tanovića, sa početkom u 18:00 sati.

Muzej Kaknja je kroz program kreiranja  stručne biblioteke uspostavio izuzetno dobru saradnju sa Gradskom bibliotekom Kakanj. Kroz tu saradnju odlučeno je da se organizuje zajednička promocija knjige, a mi smo odlučili za rođendan naše domovine, da to bude izložba fotografija i promocija knjige „Fotomonografija BiH“ autora Adisa Tanovića.

Fotomonografija BiH obuhvata više od 30 gradova, predstavljajući historiju, prirodno i kulturno naslijeđe naše zemlje.

Adis Tanović rođen je u Sarajevu 1979. godine. Adis Tanović već dugi niz godina radi na Međunarodnom aerodromu Sarajevo u sektoru marketinga. Ovaj ekonomista je veliki zaljubljenik u fotografiju, a zbog prirode posla, u prilici je mnogo putovati.

U slobodno vrijeme putuje svijetom, fotografiše, piše reportaže i tekstove o prirodnom i kulturnom naslijeđu. Autor je tri izdanja knjige “Turistički vodič kroz Bosnu i Hercegovinu”, sedam izdanja fotomonografije Bosna i Hercegovina, dva izdanja Turističkog vodiča kroz Sarajevo, fotomonografije Sarajevo, te knjiga “Vaš vodič kroz Tursku”, “Kako putovati Evropom”, “Rim – vječni grad” i “Islamsko kulturno naslijeđe u Evropi”.

U Muzeju Kaknja prvi put će biti promovisano sedmo izdanje knjige „Fotomonografija BiH“.

Knjiga: Fotomonografija Bosne i Hercegovine

Autor: Adis Tanović, publicista i putopisac

Koautor: Lejla Tanović, ma. arhitekture

Promotori: Midhat Kasap, direktor Opće biblioteke u Zenici

           Alen Žečević, ma. Historije

 

Pozivamo sve zainteresovane da nam se pridruže na ovom programu u Muzeju Kaknja!

 

JU KSC KAKANJ

Stručni tim projekta “Popis stećaka na području općine Kakanj” u subotu boravio na lokalitetu Brezovica iznad Slapnice i Veliki Trnovci

Stručni tim projekta “Popis stećaka na području općine Kakanj” u subotu 18.11.2017. godine boravio je na lokalitetu Brezovica iznad Slapnice. Evidentirano je ukupno 6 stecaka koji su u obliku ploče.

Nekropola je smještena na periferiji sela Gornja Slapnica i nalazi se na nepristupačnom terenu. Izdvajamo stecak u obliku ploče, velikih gabarita sa urezanim kanalom po sredini i na jednoj strani što upućuje na dvojni nadgrobnil. Stećci su prevaljeni i utonuli.

Druga lokacija na kojoj je stručni tim danas boravio je Kriz u selu Veliki Trnovci u blizini zasoka Dol. U neposrednoj blizini lokaliteta nalazi se dječje igraliigralište, seoski put i novoizgrađena džamija. Nekropola sadrzi 20 stećaka jasno vidljivih na povrsini. Vjerovatno ih ima više koji su utonuli ili koji su razneseni. Stećci su različitih oblika najviše u formi sljemenjaka i sanduka. Stećci su oštećeni i izloženi svakodnevnom propadanju. U blizini ove nekropole nalazi se nekropola Ravne Njive u zasoku Dol ali ista pripada općini Visoko. Ranijom evidencijom ubrajana je među nekropole Općine Kakanj.

U Muzeju Kaknja održano predavanje dr. Amre Hadžimuhamedović“ na temu “Bosansko kulturno naslijeđe – izazovi njegovog očuvanja na području ZE-DO kantona”

Danas je  u okviru realizacije programa kulturne strategije ZE-DO kantona u Muzeju Kaknja održano predavanje dr. Amre Hadžimuhamedović na temu “Bosansko kulturno naslijeđe – izazovi njegovog očuvanja na području ZE-DO kantona”.

U ulozi domaćina prisutnima se obratila kustos Amra Veispahić koja je pozdravila sve prisutne i predstavila dr. Amru Hadžimuhamedović koja je govorila o kulturnom naslijeđu, poznavanju naše historije s posebnim osvrtom na kulturu ZE-DO kantona.

Dr. Amra Hadžimuhamedović je profesor zaštite graditeljskog naslijeđa i historije arhitekture na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu. 2001. godine dobila je zaduženje OHR-a i  Predsjednišva BiH da organizira implementaciju Annexa 8 Dejtonskog sporazuma, što je rezultiralo harmoniziranim pravnim okvirom o bosanskim nacionalnim spomenicima i uspostavom Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika kao neovisne državne institucije.

Bila je članica Komisije u toku prvih 15 godina rada te institucije, kada je ona za svoj rad dobila brojna priznanja u zemlji i svijetu.

Kao međunarodni ekspert za kulturno naslijeđe, Amra Hadžimuhamedović je saradnik na projektima UNESCO-a, OSCE-a, Međunarodnog centra za konzervaciju i restauraciju spomenika (ICCROM-a) u Rimu, Vijeća Evrope i drugih međunarodnih i regionalnih institucija koje se bave zaštitom kulturnog naslijeđa.

Bila je gostujući predavač na brojnim univerzitetima u Americi i Evropi.  Objavila je brojne znanstvene članke i knjige u izdanju Univerziteta u Sarajevu, Norveškog Helsinškog komiteta, Routlidga, Springera, Palgrave Mc Millian i drugih prestižnih  izdavača.

Njene knjige “Naslijeđe , rat i mir” i “Ljudska prava i razaranje kulturnog pamćenja” predstavljaju značajan doprinos savremenoj teoriji zaštite kulturnog naslijeđa u toku i nakon oružanih sukoba.

Direktor je Centra za kulturno naslijeđe u Međunarodnom forumu Bosna i članica Međunarodnog naučnog komiteta za teoriju i filozofiju konzervacije.

JU KSC KAKANJ

U Muzeju Kaknja upriličen čas historije, izložena priznanja, zahvalnice i povelje dodijeljene profesoru i ratnom načelniku Kemalu Čelebiću

Srijeda, 15.novembar 2017.godine: U okviru Programa obilježavanja godišnjice formiranja Općinskog štaba odbrane Kakanj i 311.lahke brigade Kakanj danas je u Muzeju Kaknja održan čas historije o temi  “Kakanjske jedinice Armije R BiH u Odbrambeno-oslobodilačkom ratu 1992-1995”. Predavač je bio  Fadil Imamović, jedan od komandanata Općinskog štaba odbrane Kakanj, komandant 311.lahke brigade i jedan od komandanata 329.brdske brigade.

Čas historije je upriličen u prostoru stalne muzejske postavke predmeta iz perioda Odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992-1995.

Među eksponatima stalne postavke bila su izložena i priznanja, zahvalnice i povelje dodijeljene profesoru i ratnom načelniku Kemalu Čelebiću čiji je patriotski angažman usko vezan za formiranje Patriotske lige Kakanj, a poslije i kakanjskih jedinica Armije Republike Bosne i Hercegovine.

Prije nekoliko dana navršilo se 5 godina od smrti ovog istaknutog patriote pa je ova izložba znak sjećanja i dubokog pijeteta prema Kemalu Čelebiću.

 

Za vrijeme vaše posjete u Muzej Kaknja pozivamo vas da danas pogledate i originalna priznanja prof. Kemala Čelebića

U sklopu obilježavanja 311. lahke brigade danas 15.11.2017. godine u Muzeju Kaknja bit će upriličen čas historije, sa početkom u 11:00 sati. Za vrijeme vaše posjete u sklopu ratne postavke pogledajte i priznanja od prof. Kemala Čelebića, istaknutog kakanjskog borca i organizatora otpora koja su data na revers u muzej. U pitanju su dokumenti u formi zahvalnica, priznanja i sl.

Kemal Čelebić, sin Ahmeda i Ćamile, rođen je 14. oktobra 1949. godine u mjestu Vrtlište, općina Kakanj. Osnovnu školu i Gimnaziju je završio u Kaknju, a Prirodno-matematički fakultet u Sarajevu.

Profesor Čelebić nekoliko decenija je radio kao profesor matamatike u kakanjskim srednjim školama.

Bio je jedan od organizatora i pokretača Patriotske lige Kakanj i prvi predsjednik Kluba Patriotske lige Kakanj.

Obavljao je dužnost prvog predsjednika višestranačke Skupštine opštine Kakanj. U najtežim vremenima, kroz angažman u Kriznom štabu i Ratnom predsjedništvu Općine, pokazao je veliku hrabrost i požrtvovanost. U postratnom vremenu obavljao je dužnost ministra za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK, a nakon toga do penzioniranja radio je kao profesor matematike.

Bio je jedan od onih koji su tokom cijelog života svjedočili svoju ljubav prema Bosni i rodnom kraju. Decenijama je prenosio svoje znanje na mlađe generacije.

Bio je čovjek kojeg je krasila prosvjetarska mirnoća i dostojanstvo. U najtežim vremenima za Bosnu i Kakanj, obavljao je vrlo tešku ulogu prvog čovjeka Općine, u bremenitom vaktu i zemanu, u vremenu krize i ratnih okolnosti.

Trebalo je u takvim vremenima osigurati funkcioniranje vitalnih funkcija općine, pokrenuti otpor agresoru, obezbijediti funkcioniranje privrede u ratnim okolnostima kako bi se doprinijelo opstanku naše domovine, obezbijediti osnovne uslove za život narodu i hiljadama izbjeglih koji su spas potražili u Kaknju…

U takvim okolnostima, hrabro i ustrajno, prof. Kemal Čelebić ponio je, zajedno sa drugim patriotama, teško breme borbe za opstanak našeg naroda i naše domovine i uspio u toj borbi.

Pamtit ćemo ga po velikoj ljubavi prema Kaknju i domovini Bosni i Hercegovini, njegovom ustrajnom zalaganju za mir i suživot, po skromnosti i optimističnim obilježjima njegovog bivstvovanja na ovom prolaznom svijetu.

Dobitnik je više nagrada i priznanja, Diplome za doprinos u formiranju i organiziranju vojnog školstva 1994. godine, Pohvale Operativne grupe “Bosna” Armije RBiH za ispoljenu hrabrost, požrtvovanje i humanost u oslobodilačkoj borbi protiv agresora, Značke “Ljiljan od zlata” za naročite zasluge u osnivanju i organiziranju oružanog otpora agresoru, Priznanja Patriotske lige BiH – “Organizator otpora u periodu 10.6.1991-15.4.1992.”

Umro je 11. novembra 2012. godine, u 64. godini života. Dženaza je klanjana dan poslije u Donjem Kaknju, a ukopan je na mezarju Bare.

U Muzeju Kaknja predavanje dr. Amre Hadžimuhamedović na temu “Bosansko kulturno naslijeđe – izazovi njegovog očuvanja na području ZE-DO kantona”

Obavještavamo građane da će se u okviru realizacije programa kulturne strategije ZE-DO kantona u Muzeju Kaknja u petak 17.11.2017. godine održati predavanje dr. Amre Hadžimuhamedović na temu “Bosansko kulturno naslijeđe – izazovi njegovog očuvanja na području ZE-DO kantona”, sa početkom u 18:00 sati.

Dr. Amra Hadžimuhamedović je profesor zaštite graditeljskog naslijeđa i historije arhitekture na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu. 2001. godine dobila je zaduženje OHR-a i  Predsjednišva BiH da organizira implementaciju Annexa 8 Dejtonskog sporazuma, što je rezultiralo harmoniziranim pravnim okvirom o bosanskim nacionalnim spomenicima i uspostavom Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika kao neovisne državne institucije.

Bila je članica Komisije u toku prvih 15 godina rada te institucije, kada je ona za svoj rad dobila brojna priznanja u zemlji i svijetu.

Kao međunarodni ekspert za kulturno naslijeđe, Amra Hadžimuhamedović je saradnik na projektima UNESCO-a, OSCE-a, Međunarodnog centra za konzervaciju i restauraciju spomenika (ICCROM-a) u Rimu, Vijeća Evrope i drugih međunarodnih i regionalnih institucija koje se bave zaštitom kulturnog naslijeđa.

Bila je gostujući predavač na brojnim univerzitetima u Americi i Evropi.  Objavila je brojne znanstvene članke i knjige u izdanju Univerziteta u Sarajevu, Norveškog Helsinškog komiteta, Routlidga, Springera, Palgrave Mc Millian i drugih prestižnih  izdavača.

Njene knjige “Naslijeđe , rat i mir” i “Ljudska prava i razaranje kulturnog pamćenja” predstavljaju značajan doprinos savremenoj teoriji zaštite kulturnog naslijeđa u toku i nakon oružanih sukoba.

Direktor je Centra za kulturno naslijeđe u Međunarodnom forumu Bosna i članica Međunarodnog naučnog komiteta za teoriju i filozofiju konzervacije.

Pozivamo sve zainteresovane da nam se pridruže na predavanju u Muzeju Kaknja!

JU KSC KAKANJ

 

Povodom 24. godišnjice formiranja 311. lahke brigade u Muzeju Kaknja čas historije o temi “Kakanjske jedinice Armije R BiH u Odbrambeno-oslobodilačkom ratu 1992-1995”

U srijedu 15. novembra 2017. godine u Kaknju će biti obilježena 24.godišnjica formiranja 311lahke brigade.

Nakon polaganja cvijeća, u 11:00 sati u Muzeju Kaknja će biti upriličen čas historije o temi “Kakanjske jedinice Armije R BiH u Odbrambeno-oslobodilačkom ratu 1992-1995”.

Pozivamo sve borce 311lahke brigade i sve građane Kaknja koji Armiju R BiH nose u srcu da prisustvuju obilježavanju.

Organizator obilježavanja je Savez udruženja boračkih organizacija općine Kakanj (SUBOK).

 

amblem-opsoamblem-311lbr

JU KSC KAKANJ/Općina Kakanj

Danas u Muzeju Kaknja radionica “Značaj digitalizacije kulturno-historijskog naslijeđa ZE – DO kantona”

Obavještavamo građane da će se u danas 17.11.2017. godine u Muzeju Kaknja održati radionica pod nazivom “Značaj digitalizacije kulturno-historijskog naslijeđa ZE-DO kantona”, sa početkom u 12:00 sati.

Ovaj projekat potiče učesnike na razmišljanje o očuvanju, zaštiti i promociji kulturno-historijskog naslijeđa ZE-DO kantona posredstvom novih mogućnosti koje nam pruža digitalna tehnologija. Ishod je približavanje kulturno-historijskog naslijeđa ZE-DO kantona putem digitalne predstave predmeta, izrade 3D modela, razmišljanjem o njihovoj važnosti, te promocijom tih radova u okruženju. Cilj je podići svijest učesnika o značaju kulturno-historijskog naslijeđa ZE-DO kantona i njegovoj digitalizaciji.

Učešće na radionici će uzeti učenici STŠ “Kemal Kapetanović”.

Danas nastavljen popis stećaka u selu Pavlovići – Dan obilježen velikim medijskim interesovanjem

Danas je stručni tim projekta “Popis stećaka na području općine Kakanj” vršio istraživanja u selu Pavlovići kod sela Veliki Trnovci.

Nekropola stećaka u selu Pavlovići kod Velikih Trnovaca prema novom popisu stećaka broji ukupno 21 stećak. Nekropola se nalazi na privatnim parcelama gotovo na kraju samog sela. Veći broj stećaka isklesan je u obliku sljemenjaka sa postoljem, jako fine obrade ali bez ukrasa i natpisa.
Nekropola nije zabilježena u djelima Šefika Bešlagića. Prema kazivanju mještanke Lucije njena porodica je uvijek održavala ovu nekropolu tako što su čistili i krečili stećke.

Pored toga gospođa Lucija tvrdi da ni jedan stećak nije uništen ili utonuo od 50-ih godina kako se ona sjeća.

Interesovanje za ovaj projekat pokazali su mnogi mediji, pa smo tako pozvani u emisiju Uzbuđenje na Face TV kako bi govorili o ovoj temi, a danas nam se na terenu pridružila lokalna televizija NTV IC Kakanj koja je snimila prilog. Pridružila nam se i ekipa informativnog portala Kaportal.ba. Ovom prilikom iskazujemo veliku zahvalnost na medijskom interesovanju svima koji su dosad podržali ovaj projekat.

Također, zahvaljujemo se učenicima koji volontiraju u sklopu projekta “Popis stećaka na području općine Kakanj” koji kroz svoj angažman imaju priliku da steknu nova iskustva i obogaćuju svoje znanje. Hvala i mještanima koji su dosad svoje priče podijelili sa nama te na taj način pomogli da dođemo do novih informacija.

Danas 11.11.2017. godine volontirali su učenici iz Osnovne škole “15. april” u pratnji nastavnika historije Ekrema Gačića.

Projekat se nastavlja sljedeće sedmice o čemu ćemo javnost blagovremeno izvjestiti.

JU KSC KAKANJ