Kao kruna projekta “Inkluzivni tvoj i moj muzej” najavljujemo izložbu radova korisnika „Dnevnog centra Dobrinja“

JU KSC Kakanj, odjel Muzej, kao finalni produkt projekta „Inkluzivni moj i tvoj muzej“ organizuje izložbu radova korisnika „Dnevnog centra Dobrinja“.

Otvaranje izložbe bit će upriličeno 18.05.2018. (petak) u Muzeju Kaknja s početkom u 12:00h.
Radovi na izložbi su u potpunosti djelo korisnika centra nastali kroz projektne aktivnosti i interaktivne radionice, koje su realizirane u zajedničkoj saradnji JU KSC Kakanj, Naučno arheološkog društva iz Sarajeva i JU „Dnevnog centra Dobrinja“.

Zajednički cilj je bio premošćivanje stereotipa i uključivanje kako korisnika Centra tako i lokalne zajednice u aktivnosti koje će povećati svijest o različitostima koje iziskuju prilagodbu i poštovanje.

Dobro nam došli!

JU KSC KAKANJ

JU KSC Kakanj realizovala akciju čišćenja i uređenja lokaliteta Ivničko-zagradske gradine

Javna ustanova Kulturno-sportski centar Kakanj i ove godine se pridružila akciji „Let's do it – Očistimo zemlju za 1 dan“, aktivnostima na lokalitetu Ivničko-zagradska gradina.

„Let's do it“ je velika akcija koja je dio internacionalnog plana čiji je osnovni cilj da omogući volonterima da zajedno sa nadležnim za održavanje komunalne higijene, u skladu sa uspostavljenim komunalnim redom, učestvuju i svojim radom doprinesu poboljšanju životnog ambijenta.

Planiranu akciju „Let's do it – Očistimo zemlju za 1 dan – Kakanj“ JU KSC Kakanj je realizovala na lokalitetu Ivničko-zagradske gradine u četvrtak 10.05.2018. godine.

  • izvršena je popravka zaštitne ograde na prilaznom putu prema gradini
  • ofarbane su klupe i stolovi namjenjeni kao odmaralište za posjetioce
  • očišćen je prilazni put i unutrašnjost terena od paljenja vatre i ostataka smeća

JU KSC Kakanj – odjeljenje Muzej Kaknja brine o nekropolama, konstantno vrši obilazak, čišćenje, uređenje i druge aktivnosti. JU Kulturno-sportski centar Kakanj postavila je prošle godine zaštitnu ogradu, a na samom platou na dvije ravni postavljene su natkrivene klupe sa stolovima, idealne za odmor u svim vremenskim uslovima. Postavljen je i putokaz na prilaznom putu te je izvršena rekonstrukcija narušenih stubova na zaštitnoj ogradi u unutrašnjosti lokaliteta.

JU KSC KAKANJ

Danas je godišnjica od osnivanja i rada stručne biblioteke Muzeja Kaknja

GODIŠNJICA OD OSNIVANJA I RADA STRUČNE BIBLIOTEKE MUZEJA KAKANJ – 10.05.2018.

Stručna biblioteka Muzeja Kakanj, počela je s radom 10.05.2017.god. Bibliotečki fond u proteklih godinu dana obogaćen je donacijama srodnih institucija, naših sugrađana ali i vlastitom kupovinom novih izdanja iz naučnih oblasti. Trenutno broji 2 000 bibliotečkih jedinica podijeljenih na monografske i serijske publikacije.

Povodom godišnjice njenog osnivanja izašao je i prvi
„BILTEN prinova i promocija Stručne biblioteke Muzeja“.
Neka ovo bude prilika da se priključite vjernim korisnicima i članovima naše biblioteke!

Povodom 9. maja – Dana “Zlatnih ljiljana”: Donosimo tekst iz knjige Seada Kreševljakovića “Heroji oslobodilačkog rata”

Donosimo tekst o ratnom priznanju “zlatni ljiljan”:

Tekst preuzet iz knjige Seada Kreševljakovića “Heroji oslobodilačkog rata!

Pod zastavom ljiljana živote za slobodnu i nezavisnu Bosnu i Hercegovinu dalo je 287 kakanjskih boraca, a njihova imena su ispisana na pločama spomen-obilježja u Gradskom spomen-parku koje su postavljene tako da asociraju na latice cvijeta što simbolizira ljepotu ideala sa kojima su naši šehidi i poginuli borci krenuli u borbu.

409 kakanjskih boraca je ranjeno ili oboljelo.

3 kakanjska policajca su odlikovana najvećim ratnim priznanjem „Zlatna policijska značka“, od čega 1 posthumno.

27 kakanjskih boraca je odlikovano najvećim ratnim priznanjem „Zlatni ljiljan“ od čega 16 posthumno.

 

 

JU KSC Kakanj sutra organizuje akciju čišćenja i uređenja lokaliteta Ivničko-zagradske gradine

 Javna ustanova Kulturno-sportski centar Kakanj i ove godine će se pridružiti akciji „Let's do it – Očistimo zemlju za 1 dan“, aktivnostima na lokalitetu Ivničko-zagradska gradina.

„Let's do it“ je velika akcija koja je dio internacionalnog plana čiji je osnovni cilj da omogući volonterima da zajedno sa nadležnim za održavanje komunalne higijene, u skladu sa uspostavljenim komunalnim redom, učestvuju i svojim radom doprinesu poboljšanju životnog ambijenta.

Planiranu akciju „Let's do it – Očistimo zemlju za 1 dan – Kakanj“ JU KSC Kakanj će realizovati  na lokalitetu Ivničko-zagradske gradine sutra 10.05.2018. godine.

Na osnovu zamišljenih ciljeva izdvajamo sljedeće aktivnosti:

Ivničko-zagradska gradina

-popravka zaštitne ograde na prilaznom putu prema gradini
-farbanje klupa i stolova namjenjenih kao odmaralište za posjetioce
-čišćenje prilaznog puta i unutrašnjosti terena od paljenja vatre i ostataka smeća

– potreba za šmirglanjem i ponovnim farbanjem šadrvana

U sklopu aktivnosti JU KSC Kakanj koja se odnosi na održavanje Vidikovca (Ivničko-zagradske gradine) u ponedjeljak 07.05.2018. godine izvršen je obilazak ovog područja kako bi se realizirale pripreme za akciju proljetnog čišćenja.

Na Vidikovcu su uočene određene manjkavosti koje se odnose na aktivnosti uzrokovane ljudskim nehatom, ali i atmosferskim djelovanjem.

Riječ je o sljedećem:
–    prisutnost otpadnog materijala (smeća)
–    nedostatak  dijela sigurnosne ograde (žice)
–    nedostatak jednog od putokaza
–    manja oštećenost šadrvana, u smislu „rezbarenja“ po stolovima i klupama

Realiziran je i obilazak nekropole stećaka koju je potrebno očistiti od uobičajenog šumskog rastinja.

JU KSC Kakanj – odjeljenje Muzej Kaknja brine o nekropolama, konstantno vrši obilazak, čišćenje, uređenje i druge aktivnosti. JU Kulturno-sportski centar Kakanj postavila je prošle godine zaštitnu ogradu, a na samom platou na dvije ravni postavljene su natkrivene klupe sa stolovima, idealne za odmor u svim vremenskim uslovima. Postavljen je i putokaz na prilaznom putu te je izvršena rekonstrukcija narušenih stubova na zaštitnoj ogradi u unutrašnjosti lokaliteta.

JU KSC KAKANJ

JU KSC Kakanj se priprema za akciju proljetnog čišćenja lokaliteta Ivničko-zagradske gradine

U sklopu aktivnosti JU KSC Kakanj koja se odnosi na održavanje Vidikovca (Ivničko-zagradske gradine) u ponedjeljak 07.05.2018. godine izvršen je obilazak ovog područja kako bi se realizirale pripreme za akciju proljetnog čišćenja.

Na Vidikovcu su uočene određene manjkavosti koje se odnose na aktivnosti uzrokovane ljudskim nehatom, ali i atmosferskim djelovanjem.

Riječ je o sljedećem:
–    prisutnost otpadnog materijala (smeća)
–    nedostatak  dijela sigurnosne ograde (žice)
–    nedostatak jednog od putokaza
–    manja oštećenost šadrvana, u smislu „rezbarenja“ po stolovima i klupama
–    potreba za šmirglanjem i ponovnim farbanjem šadrvana

Realiziran je i obilazak nekropole stećaka koju je potrebno očistiti od uobičajenog šumskog rastinja.
JU KSC Kakanj – odjeljenje Muzej Kaknja brine o nekropolama, konstantno vrši obilazak, čišćenje, uređenje i druge aktivnosti. JU Kulturno-sportski centar Kakanj postavila je prošle godine zaštitnu ogradu, a na samom platou na dvije ravni postavljene su natkrivene klupe sa stolovima, idealne za odmor u svim vremenskim uslovima. Postavljen je i putokaz na prilaznom putu te je izvršena rekonstrukcija narušenih stubova na zaštitnoj ogradi u unutrašnjosti lokaliteta.

I ove godine Javna ustanova Kulturno-sportski centar Kakanj će se pridružiti akciji „Let's do it – Očistimo zemlju za 1 dan“, aktivnostima uređenja i čišćenja lokaliteta Ivničko-zagradske gradine, i to vidikovca i nekropole stećaka, 10.05.2018. godine.

JU KSC KAKANJ

Danas upriličena posjeta Memorijalnom centru u Srebrenici – Aktivnost Muzeja Kaknja i OŠ “Ahmed Muradbegović” Donji Kakanj

Javna ustanova Kulturno-sportski centar Kakanj odljenje – Muzej Kaknja kroz svoj rad želi ukazati na mnogobrojne aktivnosti koje su od velikog značaja za BiH. Na neke ukazujemo kroz izložbe, debate, radionice te različite edukativne izlete.

Tako smo odlučili da u saradnji sa profesorom historije iz OŠ “Ahmed Muradbegović” Donji Kakanj Ekremom Gačićem organizujemo edukativni izlet za učenike u Srebrenicu.

Tako je danas oko 45 učenika iz pomenite škole posjetilo Memorijalni centar Potočari u Srebrenici!

Za učenike je organizovan čas historije o Srebrenici u periodu 1992-1995.godine gdje je napravljen osvrt na stradanja u oružanim sukobima i genocid 1995.
Aktivnost je sproveo Muzej Kaknja u saradnji sa OŠ “Ahmed Muradbegović”!

Učenici su imali priliku posjetiti sakralni centru u Potočarima, mjesto gdje su ukopane žrtve rata.
Tu je održano i predavanje, a predavač je bio Azir Osmanović, kustos u Muzeju Memorijalnog centra.

U Memorijalnom centru učenici su pogledali film “Jedna sedmica u julu” i posjetili su prostorije Muzeja Memorijalnog centra.

Po zavrsetku edukativnog dijela u Potočarima, grupa je otišla u Srebrenicu i vidjeli grad.

Posjeta Potočarima i Srebrenici je trajala od 12:30 do 17:00 sati.

FOTOGALERIJA U NASTAVKU:

JU KSC KAKANJ

Danas smo popisivali stećke u Papratnici, Jukama i Tičićima

Stručni tim projekta “Popis stećaka na području općine Kakanj” danas je posjetio Papratnicu, Juke i Tičiće.

U selu Papratnica evidentiran je jedan stećak u obliku sljemenjaka. U selu Juke evidentirano je 7 stećaka, uglavnom ploče i sanduci.

U Tičićima se nalazi nekropola od 20 stećaka. Zarasli su i na nepristupačnoj lokaciji.

 

Novi termin popisa stećaka objavljujemo naknadno.

JU KSC KAKANJ

Danas smo popisali nekropole stećaka u Donjoj Zgosći, Popima i Kondžilu, sutra nastavljamo u Donjoj Papratnici, Gornjoj Papratnici i Javoru

Danas je nastavljen projekat koji je pokrenula JU KSC Kakanj, u pitanju je Popis stećaka na području općine Kakanj. Stručni tim danas je sa nekoliko volontera iz STŠ “Kemal Kapetanović” išao u obilazak lokaliteta Crkvine Donja Zgošća, lokalitet Grebci u Kondžilu i lokalitet Pope.

Na lokalitetu Crkvine Donja Zgosća evidentirana je nekropola od 3 stećka u obliku ploče. Stećci su utonuli i oštećeni.
Na lokalitetu Pope nisu zabilježene nekropole sa stećcima te postoji mogućnost da su isti utonuli ili su uništeni.

Na lokalitetu Grebci u Kondžilu evidentirana je nekropola od dva stećka u obliku ploče.

U istom naselju evidentirane su još dvije nekropole Potkučnice i Berišće. Potkučnice na kojima je očuvano 6 stećaka nalaze se u jako dobrom stanju u odnosu na teren. Oblici su uglavnom ploče i sanduci.

Na lokalitetu Berišće zabilježena su dva stećka, jedan u obliku sanduka i druga krstača sa ukrasom u obliku križa.

Projekat se nastavlja i sutra 28.04.2018.godine od 09:00 sati, a planirano je da stručni tim posjeti lokalitete Donja Papratnica, Gornja Papratnica i Javor.

Pozivamo mještane da našem timu izađu u susret sa informacijama kojima raspolažu.

 

 

JU KSC KAKANJ

Obavijest: Objekti kojima upravlja KSC neće raditi u utorak 01.05. i srijedu 02.05.2018. godine zbog prvomajskog praznika

Obavještavamo građane da su utorak 01.5. i srijeda 02.05.2018. godine neradni dani zbog prvomajskog praznika, stoga naglašavamo da objekti kojima upravlja JU Kulturno-sportski centar Kakanj neće raditi. 

Ova obavijest se posebno odnosi na korisnike naših usluga. Raditi neće Sportska dvorana KSC Kakanj, kultni školski centar Europa, kuglana, Dom kulture, Muzej, sportska sala “Re-Al” i svi drugi KSC objekti.

Sa radom se nastavlja u četvrtak 03.05.2018. godine.

JU KSC KAKANJ