Zahvalnica Javnoj ustanovi Kulturno-sportski centar Kakanj od Centra za mentalno zdravlje Kakanj

Kao što je već ranije najavljeno Tim CMZ Kakanj je u proteklom periodu u suradnji sa JU KSC Kakanj provodio aktivnosti Grupe podrške rastu i razvoju mladih.
Nakon što je JU KSC Kakanj podržala ovaj projekat stigla je zahvalnica iz pomenutog Centra, koju rado dijelimo sa javnošću.
“Ovim putem želimo da Vam se zahvalimo za suradnju i doprinos koji ste dali i dajete u prevenciji mentalnih poremećaja i promociji mentalnog zdravlja, te da Vas informišemo da zbog školskog raspusta i godišnjih odmora u naredna 2 mjeseca radionice Grupe podrške rastu i razvoju mladih neće biti održavane. Početkom nove školske godine planirano je formiranje novih Grupa, te se nadamo nastavku suradnje u septembru”.
JU KSC Kakanj svakodnevno pruža podršku i pomaže različitim Udruženjima koje nam se jave sa svojim projektima.
JU KSC KAKANJ

Kurseve u JU KSC Kakanj pohađalo ukupno 108 polaznika – Hvala vam na ukazanom povjerenju

U JU KSC Kakanj godinama se organizuju kursevi stranih jezika veoma uspješno i sa konstantnim rastom interesovanja naših sugrađana da u ovoj ustanovi steknu znanje i nauče engleski, njemački, turski ili da nauče i usavrše vještine krojenja i šivenja. Zadnji ciklus edukativnih kurseva i kursa krojenja pohađalo je ukupno 108 zadovoljnih polaznika koji su preuzeli svoja uvjerenja.

U pitanju su bili kurs njemačkog A1 i A2 nivo, kurs engleskog A1 i A2 nivo te kurs krojenja i šivenja. I ove godine najviše se upisuje kurs njemačkog jezika, od 108 polaznika, njih 76 su pohađali kurs njemačkog jezika. Kurs engleskog jezika pohađala su ukupno 24 polaznika, dok je na kursu krojenja i šivenja bilo ukupno 8 prijavljenih polaznica.

Svi kursevi počeli su u mjesecu februaru tekuće godine i završili su 09.maja nakon odslušanih 50 časova. Nakon što profesori izvrše testiranje, polaznici preuzimaju svoja uvjerenja. I ove godine predavači na kursevima su bili prof. Edina Seferović, prof. Mirsada Tulić, prof. Erna Kozlo, prof. Alen Zec i Mira Šišić.

Novi ciklus kurseva u JU KSC Kakanj počinje u mjesecu septembru 2018. godine kada naša vrata otvaramo za nove polaznike koji odluče učiti strane jezike.

JU KSC KAKANJ

 

 

Dodijeljena uvjerenja za polaznike kursa engleskog, njemačkog i kursa krojenja i šivenja

U ponedjeljak 14.05.2018. godine u JU KSC Kakanj upriličena je dodjela uvjerenja KSC za polaznike kursa engleskog jezika, njemačkog i kursa krojenja i šivenja.

Kurs engleskog jezika nivo A1 sa radom je počeo 12.02.2018. godine i trajao do 10.05.2018. godine. Nakon odslušanih 50 časova i urađenog testiranja, polaznicima kursa su dodijeljena uvjerenja.

Kurs njemačkog jezika A2 je počeo 12.02.2018. i trajao je do 09.05.2018. Nakon odslušanih 50 časova i urađenog testiranja, polaznicima kursa su preuzeli uvjerenja KSC!

Kurs krojenja i šivenja sa časovima je počeo 09.04.2018 i nakon mjesec dana i dvadeset sati rada, u ponedeljak 14.05.2018. godine su dodjeljena uvjerenja za osam polaznica.

Čestitamo našim polaznicima i želimo puno sreće u daljem učenju! Hvala vam na ukazanom povjerenju!

JU KSC KAKANJ

Obavještenje za polaznike edukativnih kurseva: Raspored dodjele uvjerenja

Ponedjeljak 14.05.2018

 • Kurs krojenja i šivenja

Učionica Doma kulture 12:00-12:15

 

 • Njemački jezik nivo A1-profesorica Erna Kozlo

Oliverina učionica-18:00-18:15

 

 • Engleski jezik nivo A1-profesorica Mirsada Tulić

Učionica Muzičke škole 18:15-18:30

 

 • Njemački jezik nivo A2-profesor Alen Zec

Oliverina učionica  18:30-18:45

 

Utorak, 15.05.2018.

 

 • Njemački jezik nivo A2-profesorica Edina Seferović

Oliverina učionica 18:00-18:15

 

 • Njemački jezik nivo A1- profesorica Edina Seferović

Oliverina učionica 18:15-18:30

 

 • Engleski jezik nivo A2-profesorica Mirsada Tilić

Učionica Muzičke škole 18:30-18:45

 

 • Njemački jezik nivo A1-profesor Alen Zec

Oliverina učionica 18:45-19:00

 

JU KSC KAKANJ

 

JU KSC Kakanj u saradnji sa OŠ “Mula Mustafa Bašeskija” organizovala edukativno-zabavnu ekskurziju na Bočicu

Javna ustanova KSC Kakanj u saradnji sa OŠ “Mula Mustafa Bašeskija” Kakanj u utorak 08.05.2018. godine organizovala je edukativno-zabavnu ekskurziju za učenike I i II razreda u Planinarski dom “Bočica” Kakanj.

Javna ustanova Kulturno-sportski centar Kakanj konstantno širi svoje djelatnosti pa je tako odlučeno da se i segment obrazovanja kroz koji se organizuju edukativni kursevi stranih jezika proširi kroz saradnju sa školama. Na taj način JU KSC Kakanj će biti nosilac različitih zabavnih, sportskih i edukativnih aktivnosti koje će se realizovati na ekskurzijama za učenike. Ponukani mnogobrojim aktivnostima koje smo organizovali i kojima se ponosimo ovaj put učenike ćemo obradovati veoma sadržajnom ekskurzijom koju će vjerujemo dugo pamtiti.

U okviru ovog projekta jučer je na Bočici upriličena je likovna radionica uz stručno vodstvo slikara Nermina Kozle i sportske igre uz stručno vodstvo prof.tjelesnog odgoja. Za ovaj projekat angažovana su dva profesora tjelesnog i zdravstvenog odgoja, jedan profesor likovne umjetnosti i jedan pedagog.

U petak 11.05.2018. godine JU KSC Kakanj ponovo u saradnji sa OŠ “Mula Mustafa Bašeskija” organizuje edukativno-zabavnu ekskurziju za učenike I razreda pomenute škole u PD Bočica.

JU KSC KAKANJ

JU KSC Kakanj konstantno širi svoje djelatnosti: Danas organizujemo ekskurziju za učenike

Javna ustanova KSC Kakanj u saradnji sa OŠ “Mula Mustafa Bašeskija” Kakanj danas 08.05.2018. godine organizuje eskurziju za učenike I i II razreda u Planinarski dom “Bočica” Kakanj.

Javna ustanova Kulturno-sportski centar Kakanj konstantno širi svoje djelatnosti pa je tako odlučeno da se i segment obrazovanja kroz koji se organizuju edukativni kursevi stranih jezika proširi kroz saradnju sa školama. Na taj način JU KSC Kakanj će biti nosilac različitih zabavnih, sportskih i edukativnih aktivnosti koje će se realizovati na ekskurzijama za učenike. Ponukani mnogobrojim aktivnostima koje smo organizovali i kojima se ponosimo ovaj put učenike ćemo obradovati veoma sadržajnom ekskurzijom koju će vjerujemo dugo pamtiti.

U okviru ovog projekta realizovat će se aktivnosti za učenike:

1. sportske igre uz stručno vodstvo prof.tjelesnog odgoja

2. likovna radionica uz stručno vodstvo slikara Nermina Kozle

Polazak je danas u 09:00 sati ispred OŠ “Mula Mustafa Bašeskija”. Povratak je planiran u 14:30h.

JU KSC KAKANJ

Povodom obilježavanja Svjetskog dana knjige i zaštite autorskih prava JU KSC Kakanj vas poziva da se besplatno učlanite u stručnu biblioteku

Povodom obilježavanja  Svjetskog  dana  knjige i zaštite autorskih prava, JU KSC Kakanj, odjel Muzej, poziva sve one koji tragaju za naučnim znanjem da  posjete Stručnu biblioteku muzeja Kakanj i da postanu njen član.

Stručna biblioteka nudi literaturu vezanu za oblast:  arheologije, historije, filozofije , psihologije, prava, rudarstva, lingvistike, vojne tehnike, umjetnosti itd.

Fond od 2.000 bibliotečkih jedinica svaki dan se nadopunjuje kako kupovinom u vlastitom aranžmanu tako i donacijom od strane srodnih institucija i naših sugrađana.

Posebno mjesto zauzima oblast Periodika  u kojoj je i zbirka“ Kakanjskih novina“ koja nudi historijski presjek i pogled na društveno-politička, sportska i kulturna dešavanja na području Općine Kakanj.

Ono što izdvajamo, između brojnih i vrijednih naslova,  iz bibliotečkog  fundusa Stručne biblioteke su sljedeći  naslovi:

 • „ Bosansko kraljevstvo“,                                                autor       Emir  Filipović
 • „ Djetinjstvo u ratu“,                                                  autor     Jasminko  Halilović
 • „ Glasnici Zemaljskog muzeja“                                           periodika
 • „ Arhitektura 1962-1986“                                                 autor      Ivan Štraus
 • „Genocid nad Bošnjacima u drugom Svjetskom ratu“,     autor  Smail Čekić
 • „Stećci “                                               autor Dubravko Lovrenović
 • „Zlatna knjiga BH nogometa/fudbala“,                               autor Milan Ždrale

Biblioteke su danas podrška svakom obliku obrazovanja, a Stručne biblioteke  su veoma važne kako u trenutnom edukativnom obliku tako i dopunskom  obrazovanju tokom cijelog života svakog pojedinca.

Učlanjenje u Stručnu biblioteku Muzeja Kakanj je besplatno, a vrata naše biblioteke uvijek su Vam  otvorena.

                         “Knjige su hladni, ali pouzdani prijatelji.

                                               Sokrat

JU KSC KAKANJ

JU KSC Kakanj sutra organizuje fakultativni izlet na Bočicu za korisnike Centra za djecu i odrasle sa posebnim potrebama Visoko – TVOJ I MOJ INKLUZIVNI MUZEJ

Projekat “Tvoj i moj inkluzivni muzej” podrazumijeva inkluziju djece i odraslih sa posebnim potrebama u rad muzeja kroz prilagođene radionice i fakultativne izlete. Dugoročni cilj projekta jeste kreiranje didaktičkog materijala za daljnji i stalni rad muzeja sa djecom i osobama sa poteškoćama. Organizator projekta “Tvoj i moj inkluzivni muzej” je JU KSC Kakanj u saradnji sa Centrom za djecu i odrasle sa posebnim potrebama Visoko.

Za realizaciju projekta obezbijeđena su novčana sredstva u iznosu od 2.000,00 KM zahvaljući donatoru – Raiffeisen Bank BiH i Federalnom ministarstvu za kulturu i sport.

Nakon mnogobrojnih radionica, posjeta u Muzej Kaknja i izvođenja predstave za korisnike Centra nastavljamo sa projektom “Tvoj i moj inkluzivni muzej”. Sutra 20.04.2018. godine za korisnike Centra bit će upriličen fukultativni izlet na Bočicu kako bi korisnici sa pedagozima proveli što više vremena na čistom zraku uz različite aktivnosti koje su prilagođene grupi.

Projekat pod nazivom „Inkluzivni tvoj i moj muzej“ osmišljen je tako da se djeca i odrasli sa posebnim potrebama,  pored samog Muzeja upoznaju i sa drugim segmentima kulturnog diskursa – materijalnim historijskim naslijeđem BiH, te da se kroz postavljanje izložbe njihovih radova integriraju u kulturni život zajednice u kojoj žive.

 

JU KSC KAKANJ

Danas dodjela uvjerenja za polaznice kursa krojenja i šivenja u JU KSC Kakanj

I stepen kursa krojenja i šivenja sa radom je počeo 19.02.2018. Časovi su se realizovali dva puta  sedmično po dva sata. Polaznice I stepena su bile podijeljenje u dvije grupe. I grupa je radila u terminu od 14:00-16:00 sati, a druga grupa od 16:00-18:00 sati.

Trinaest polaznica su uspješno završile prvi stepen kursa i dobile su zaslužena uvjerenja JU KSC Kakanj.

Polaznice nastavljaju svoje usavršavanje na drugom stepenu kursa krojenja i šivenja koji sa radom nastavlja 26.03.2018. godine.

Dodjela uvjerenja za I stepen kursa krojenja i šivenja bit će upriličena danas 21.03.2018. godine, I grupa-14:00 sati, II grupa 16:00 sati.

Svi koji imaju želju da nam se pridruže na časovima kursa krojenja i šivenja mogu to uraditi tako što će pozvati na broj 032/771-920 i prijaviti se.

JU KSC KAKANJ

 

Danas se obilježava Svjetski dan osoba s Down sindromom

Simbol Dana sindroma Down su šarene čarape jer ih osobe s Down sindromom ne mogu upariti, stoga danas ljudi širom svijeta oblače upravo šarene čarape kako bi iskazali potporu borbi osoba s Down sindromom da se što bolje integriraju u društvo.

Down Syndrome International službeno je odredio 21. mart kao Svjetski dan osoba s Down sindromom, što je UN prihvatio 10. novembra 2011. godine i time iskazao svoju potporu zaštiti prava osoba s tim sindromom u cijelom svijetu, a posebno u zemljama u razvoju.

Prosječno jedno od 650 novorođene djece rađa se sa sindromom Down, a sindrom pogađa sve rasne grupe i može se javiti u bilo kojoj porodici, bez obzira na zdravlje roditelja, ekonomsku situaciju ili način života.

Svjetski dan osoba s Down sindromom obilježit će se danas raznim aktivnostima na cijelom području BiH.

Djeca Škole glume JU KSC Kakanj sutra će dati podršku osobama sa ovim sindromom tako što će na času nositi šarene čarape te će čas posvetiti svim porodicama  koje se nose sa sindromom Down.
JU KSC KAKANJ