Popis stećaka: Informacije o nekropolama koje će stručni tim posjetiti u nedjelju 14.01.

Podijelite:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
U nedjelju 14.1.2018.godine nastavljaju se aktivnosti na popisu stećaka na području općine Kakanj. Tog dana bit će izvršen popis stećaka na području Seoca – lokalitet Letovište, Bijelog Polja – lokalitet Kamenje, te području Slapnice i Slapne Gore- lokalitet Stup.
Lokalitet Letovište u selu Seoce nalazi se na lijevoj strani rječice nekropola sa 17 stećaka. Spomenici su slabe obrade oblikom sanduci i dosta su oštećeni.
 
Lokalitet Stup na Slapnoj Gori- selo Slapnica nalazi se nekropola sa 6 stećaka u obliku ploče. Spomenici su očuvani ali slabe obrade.
 
Lokalitet Kamenje u Bijelom polju – nalazi se nekropola sa 11 stećaka. Stećci su slabije izrade i utonuli.
 
Podaci preuzeti od Š.Bešlagića i Muhameda Kreševljakovića
S obzirom da je vrijeme školskog raspusta, nije predviđeno da sa stručnim timom konstantno budu angažirani i kakanjski školarci koji imaju ulogu volontera u okviru projekta “Popis stećaka na području općine Kakanj”. Bit će angažirani samo oni učenici čije je mjesto stanovanja u blizini nekropola koje su predviđene za obilazak.

Do danas stručni tim je obišao ukupno 16 nekropola i evidentirana su ukupno 302 stećka. Terenskim obilaskom stećaka predviđenim za nedjelju završava se obilazak i popis stećaka u dolini rijeke Trstionice, što je više od 50% realiziranog projekta „Popis stećaka na podučju općine Kakanj“.

Pozivamo mještane koji žive na pomenutim lokacijama da izađu na teren i pomognu stručnom timu tako što će prenijeti informacije kojima raspolažu.

Podijelite:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Posljedni članci