Stručni tim projekta “Popis stećaka na području općine Kakanj” u subotu boravio na lokalitetu Brezovica iznad Slapnice i Veliki Trnovci

Podijelite:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Stručni tim projekta “Popis stećaka na području općine Kakanj” u subotu 18.11.2017. godine boravio je na lokalitetu Brezovica iznad Slapnice. Evidentirano je ukupno 6 stecaka koji su u obliku ploče.

Nekropola je smještena na periferiji sela Gornja Slapnica i nalazi se na nepristupačnom terenu. Izdvajamo stecak u obliku ploče, velikih gabarita sa urezanim kanalom po sredini i na jednoj strani što upućuje na dvojni nadgrobnil. Stećci su prevaljeni i utonuli.

Druga lokacija na kojoj je stručni tim danas boravio je Kriz u selu Veliki Trnovci u blizini zasoka Dol. U neposrednoj blizini lokaliteta nalazi se dječje igraliigralište, seoski put i novoizgrađena džamija. Nekropola sadrzi 20 stećaka jasno vidljivih na povrsini. Vjerovatno ih ima više koji su utonuli ili koji su razneseni. Stećci su različitih oblika najviše u formi sljemenjaka i sanduka. Stećci su oštećeni i izloženi svakodnevnom propadanju. U blizini ove nekropole nalazi se nekropola Ravne Njive u zasoku Dol ali ista pripada općini Visoko. Ranijom evidencijom ubrajana je među nekropole Općine Kakanj.

Podijelite:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Posljedni članci