Nastavljen projekat “Popis stećaka na području općine Kakanj”

Podijelite:

Dana 14.01.2018. godine nastavljen je projekat “Popis stećaka na području općine Kakanj”. Stručni tim boravio je na lokalitetu Stup ili Stuplo u Slapnoj Gori. Evidentirana su tri srećka i to dvije ploče i jedan sanduk.
Vršena su istraživanja i na lokalitetu Letovište ili Kamenje u Bijelom polju. Na pomenutoj lokaciji evidentirana su tri stećka. Dva sljemenjaka s postoljem, stup i ploča. Ustanovljeno je da je lokalitet Letovište i Kamen jedan lokalitet.
O narednim lokacijama javnost ćemo blagovremeno obavijestiti.
JU KSC KAKANJ

Podijelite:

Posljedni članci