Sport

PonedjeljakUtorakSrijedaČetvrtakPetakSubotaNedjelja
07.30
Sportska sala C
Srednja tehnička škola Kemal Kapetanović - nastava TIZO-a
07.30
16.00

Sportska sala B
FK Rudar Kakanj - trening
09.00
10.00

Sportska dvorana KSC
Odbojkaški klub Kakanj 78 - trening
09.30
11.00

Sportska dvorana KSC
Košarkaški Klub Kakanj - Trening
11.00
12.30

Sportska sala B
Srednja tehnička škola Kemal Kapetanović - nastava TIZO-a
12.30
13.25

Sportska dvorana KSC
Tvornica cementa Kakanj - rekreacija
15.30
17.00

Sportska sala B
FK Rudar Kakanj - trening
16.00
18.00

Sportska dvorana KSC
Termoelektrana - rekreacija
17.00
18.30

Sportska sala B
Odbojkaški klub Kakanj 78 - trening
18.00
19.30

Kuglana
Kuglaški klub Rudar Kakanj - trening
18.00
21.00

Sportska dvorana KSC
Rezervisano - rekreacija
18.30
19.30

Sportska sala C
OK Arabi - trening
18.30
20.00

Sportska sala B
Rezervisano - rekreacija
19.30
20.30

Sportska dvorana KSC
Košarkaški Klub Kakanj - Trening
19.30
21.00

Sportska sala C
Ženski odbojkaški klub Kakanj - trening
20.00
21.30

Sportska sala B
Rezervisano - rekreacija
20.30
21.30

Sportska dvorana KSC
Rukometni klub Kakanj - trening
21.00
22.30

Sportska sala B
Košarkaški klub Kakanj - trening
21.00
22.30

Sportska sala B
Rezervisano - rekreacija
21.30
22.30
Sportska sala C
Srednja tehnička škola Kemal Kapetanović - nastava TIZO-a
07.30
13.30

Sportska sala B
FK Rudar Kakanj - trening
09.00
10.00

Sportska dvorana KSC
Odbojkaški klub Kakanj 78 - trening
09.30
11.00

Sportska dvorana KSC
Košarkaški Klub Kakanj - Trening
11.00
12.30
08.00
08.30
09.00
Sportska sala C
Srednja tehnička škola Kemal Kapetanović - nastava TIZO-a
09.00
18.30

Sportska sala B
RMU Kakanj - rekreacija
17.30
18.30

Sportska sala B
Rezervisano - rekreacija
18.00
19.00

Sportska dvorana KSC
Košarkaški Klub Kakanj - Trening
18.00
19.30

Kuglana
Kuglaški klub Čelik Zenica - trening
18.00
20.00

Sportska sala B
Rezervisano - rekreacija
18.30
19.30

Sportska sala C
STŠ - rekreacija
18.30
20.00

Sportska sala Re Al Company
Rukometni klub Kakanj - trening
18.30
20.00

Sportska dvorana KSC
Odbojkaški klub Kakanj 78 - trening
19.30
21.00

Sportska sala B
Košarkaški klub Kakanj - trening
19.30
21.00

Sportska sala Re Al Company
Rezervisano - rekreacija
20.00
21.00

Sportska sala C
Odbojkaški klub Kakanj 78 - trening
20.00
21.30

Sportska dvorana KSC
Rukometni klub Kakanj - trening
21.00
22.30

Sportska sala B
Košarkaški klub Kakanj - trening
21.00
22.30
09.30
10.00
Sportska dvorana KSC
Košarkaški Klub Kakanj - Trening
10.00
12.00
10.30
11.00
Sportska sala C
Srednja tehnička škola Kemal Kapetanović - nastava TIZO-a
11.00
18.30

Sportska dvorana KSC
Košarkaški Klub Kakanj - Trening
16.30
18.00

Sportska sala B
Rezervisano - rekreacija
17.30
18.30

Sportska sala Re Al Company
Rezervisano - rekreacija
17.30
18.30

Sportska dvorana KSC
Odbojkaški klub Kakanj 78 - trening
18.00
19.30

Sportska sala B
Košarkaški klub Kakanj - trening
18.30
20.00

Sportska sala C
Ženski odbojkaški klub Kakanj - trening
18.30
20.00

Sportska sala Re Al Company
Rukometni klub Kakanj - trening
18.30
20.00

Kuglana
Rezervisano - rekreacija
19.00
20.00

Sportska dvorana KSC
Ženski odbojkaški klub Kakanj - trening
19.30
21.00

Sportska sala Re Al Company
Rezervisano - rekreacija
20.00
21.00

Sportska sala B
Košarkaški klub Kakanj - trening
20.00
21.30

Sportska sala C
Odbojkaški klub Kakanj 78 - trening
20.00
21.30

Sportska dvorana KSC
Rukometni klub Kakanj - trening
21.00
22.30

Sportska sala B
Rezervisano - rekreacija
21.30
22.30
11.30
12.00
12.30
Sportska sala C
Srednja tehnička škola Kemal Kapetanović - nastava TIZO-a
12.30
18.30

Sportska dvorana KSC
Tvornica cementa Kakanj - rekreacija
16.30
18.00

Sportska sala B
Rezervisano - rekreacija
18.00
19.00

Sportska dvorana KSC
Košarkaški Klub Kakanj - Trening
18.00
19.30

Sportska sala C
Naša škola sporta - trening
18.30
20.00

Kuglana
Rezervisano - rekreacija
19.00
20.00

Sportska sala B
Rezervisano - rekreacija
19.00
20.00

Sportska dvorana KSC
Odbojkaški klub Kakanj 78 - trening
19.30
21.00

Sportska sala B
Rukometni klub Kakanj - trening
20.00
21.30

Sportska sala C
Ženski odbojkaški klub Kakanj - trening
20.00
21.30

Sportska dvorana KSC
Rezervisano - rekreacija
21.00
22.00

Sportska sala B
Rezervisano - rekreacija
21.30
22.30

13.00
13.30
14.00
14.30
15.00
Sportska sala C
Srednja tehnička škola Kemal Kapetanović - nastava TIZO-a
15.20
18.30

Sportska sala B
FK Rudar Kakanj - trening
16.00
18.00

Sportska dvorana KSC
Tvornica cementa Kakanj - rekreacija
16.30
18.00

Sportska dvorana KSC
Košarkaški Klub Kakanj - Trening
18.00
19.30

Kuglana
Kuglaški klub Rudar Kakanj - trening
18.00
21.00

Sportska sala C
OK Arabi - trening
18.30
20.00

Sportska sala B
Rezervisano - rekreacija
19.00
20.00

Sportska dvorana KSC
Odbojkaški klub Kakanj 78 - trening
19.30
21.00

Sportska sala B
Rezervisano - rekreacija
20.00
21.00

Sportska sala C
Ženski odbojkaški klub Kakanj - trening
20.00
21.30

Sportska sala B
Rezervisano - rekreacija
21.00
22.00

Sportska dvorana KSC
Rukometni klub Kakanj - trening
21.00
22.30
15.30
16.00
16.30
17.00
17.30
18.00
18.30
19.00
19.30
20.00
20.30
21.00
21.30
22.00
22.30

Ponedjeljak

Utorak

Srijeda

Četvrtak

Petak

PonedjeljakUtorakSrijedaČetvrtakPetakSubotaNedjelja
18.00
Kuglana
Kuglaški klub Rudar Kakanj - trening
18.00
21.00
Kuglana
Kuglaški klub Čelik Zenica - trening
18.00
20.00
Kuglana
Kuglaški klub Rudar Kakanj - trening
18.00
21.00
18.30
19.00
Kuglana
Rezervisano - rekreacija
19.00
20.00
Kuglana
Rezervisano - rekreacija
19.00
20.00
19.30
20.00
20.30

Ponedjeljak

Utorak

Srijeda

Četvrtak

Petak

PonedjeljakUtorakSrijedaČetvrtakPetakSubotaNedjelja
09.30
Sportska dvorana KSC
Odbojkaški klub Kakanj 78 - trening
09.30
11.00
Sportska dvorana KSC
Odbojkaški klub Kakanj 78 - trening
09.30
11.00
10.00
Sportska dvorana KSC
Košarkaški Klub Kakanj - Trening
10.00
12.00
10.30
11.00
Sportska dvorana KSC
Košarkaški Klub Kakanj - Trening
11.00
12.30
Sportska dvorana KSC
Košarkaški Klub Kakanj - Trening
11.00
12.30
11.30
12.00
12.30
13.00
13.30
14.00
14.30
15.00
15.30
Sportska dvorana KSC
Tvornica cementa Kakanj - rekreacija
15.30
17.00
16.00
16.30
Sportska dvorana KSC
Tvornica cementa Kakanj - rekreacija
16.30
18.00
Sportska dvorana KSC
Tvornica cementa Kakanj - rekreacija
16.30
18.00
Sportska dvorana KSC
Košarkaški Klub Kakanj - Trening
16.30
18.00
17.00
Sportska dvorana KSC
Termoelektrana - rekreacija
17.00
18.30
17.30
18.00
Sportska dvorana KSC
Košarkaški Klub Kakanj - Trening
18.00
19.30
Sportska dvorana KSC
Košarkaški Klub Kakanj - Trening
18.00
19.30
Sportska dvorana KSC
Košarkaški Klub Kakanj - Trening
18.00
19.30
Sportska dvorana KSC
Odbojkaški klub Kakanj 78 - trening
18.00
19.30
18.30
Sportska dvorana KSC
Rezervisano - rekreacija
18.30
19.30
19.00
19.30
Sportska dvorana KSC
Odbojkaški klub Kakanj 78 - trening
19.30
21.00
Sportska dvorana KSC
Košarkaški Klub Kakanj - Trening
19.30
21.00
Sportska dvorana KSC
Odbojkaški klub Kakanj 78 - trening
19.30
21.00
Sportska dvorana KSC
Odbojkaški klub Kakanj 78 - trening
19.30
21.00
Sportska dvorana KSC
Ženski odbojkaški klub Kakanj - trening
19.30
21.00
20.00
20.30
21.00
Sportska dvorana KSC
Rezervisano - rekreacija
21.00
22.00
Sportska dvorana KSC
Rukometni klub Kakanj - trening
21.00
22.30
Sportska dvorana KSC
Rukometni klub Kakanj - trening
21.00
22.30
Sportska dvorana KSC
Rukometni klub Kakanj - trening
21.00
22.30
Sportska dvorana KSC
Rukometni klub Kakanj - trening
21.00
22.30
21.30
22.00
22.30

Ponedjeljak

Utorak

Srijeda

Četvrtak

Petak

PonedjeljakUtorakSrijedaČetvrtakPetakSubotaNedjelja
09.00
Sportska sala B
FK Rudar Kakanj - trening
09.00
10.00
Sportska sala B
FK Rudar Kakanj - trening
09.00
10.00
09.30
10.00
10.30
11.00
11.30
12.00
12.30
Sportska sala B
Srednja tehnička škola Kemal Kapetanović - nastava TIZO-a
12.30
13.25
13.00
13.30
14.00
14.30
15.00
15.30
16.00
Sportska sala B
FK Rudar Kakanj - trening
16.00
18.00
Sportska sala B
FK Rudar Kakanj - trening
16.00
18.00
16.30
17.00
17.30
Sportska sala B
RMU Kakanj - rekreacija
17.30
18.30

Sportska sala B
Rezervisano - rekreacija
18.00
19.00

Sportska sala B
Rezervisano - rekreacija
18.30
19.30
Sportska sala B
Rezervisano - rekreacija
17.30
18.30
18.00
Sportska sala B
Rezervisano - rekreacija
18.00
19.00
Sportska sala B
Odbojkaški klub Kakanj 78 - trening
18.00
19.30
18.30
Sportska sala B
Košarkaški klub Kakanj - trening
18.30
20.00
19.00
Sportska sala B
Rezervisano - rekreacija
19.00
20.00
Sportska sala B
Rezervisano - rekreacija
19.00
20.00
19.30
Sportska sala B
Rezervisano - rekreacija
19.30
20.30
Sportska sala B
Košarkaški klub Kakanj - trening
19.30
21.00
20.00
Sportska sala B
Rukometni klub Kakanj - trening
20.00
21.30
Sportska sala B
Rezervisano - rekreacija
20.00
21.00
Sportska sala B
Košarkaški klub Kakanj - trening
20.00
21.30
20.30
Sportska sala B
Rezervisano - rekreacija
20.30
21.30

Sportska sala B
Košarkaški klub Kakanj - trening
21.00
22.30

Sportska sala B
Rezervisano - rekreacija
21.30
22.30
21.00
Sportska sala B
Košarkaški klub Kakanj - trening
21.00
22.30
Sportska sala B
Rezervisano - rekreacija
21.00
22.00
21.30
Sportska sala B
Rezervisano - rekreacija
21.30
22.30
Sportska sala B
Rezervisano - rekreacija
21.30
22.30
22.00

Ponedjeljak

Utorak

Srijeda

Četvrtak

Petak

PonedjeljakUtorakSrijedaČetvrtakPetakSubotaNedjelja
07.30
Sportska sala C
Srednja tehnička škola Kemal Kapetanović - nastava TIZO-a
07.30
16.00
Sportska sala C
Srednja tehnička škola Kemal Kapetanović - nastava TIZO-a
07.30
13.30
08.00
08.30
09.00
Sportska sala C
Srednja tehnička škola Kemal Kapetanović - nastava TIZO-a
09.00
18.30
09.30
10.00
10.30
11.00
Sportska sala C
Srednja tehnička škola Kemal Kapetanović - nastava TIZO-a
11.00
18.30
11.30
12.00
12.30
Sportska sala C
Srednja tehnička škola Kemal Kapetanović - nastava TIZO-a
12.30
18.30
13.00
13.30
14.00
14.30
15.00
Sportska sala C
Srednja tehnička škola Kemal Kapetanović - nastava TIZO-a
15.20
18.30
15.30
16.00
16.30
17.00
17.30
18.00
18.30
Sportska sala C
Naša škola sporta - trening
18.30
20.00
Sportska sala C
OK Arabi - trening
18.30
20.00
Sportska sala C
STŠ - rekreacija
18.30
20.00
Sportska sala C
OK Arabi - trening
18.30
20.00
Sportska sala C
Ženski odbojkaški klub Kakanj - trening
18.30
20.00
19.00
19.30
20.00
Sportska sala C
Ženski odbojkaški klub Kakanj - trening
20.00
21.30
Sportska sala C
Ženski odbojkaški klub Kakanj - trening
20.00
21.30
Sportska sala C
Odbojkaški klub Kakanj 78 - trening
20.00
21.30
Sportska sala C
Ženski odbojkaški klub Kakanj - trening
20.00
21.30
Sportska sala C
Odbojkaški klub Kakanj 78 - trening
20.00
21.30
20.30
21.00

Ponedjeljak

Utorak

Srijeda

Četvrtak

Petak

PonedjeljakUtorakSrijedaČetvrtakPetakSubotaNedjelja
17.30
Sportska sala Re Al Company
Rezervisano - rekreacija
17.30
18.30
18.00
18.30
Sportska sala Re Al Company
Rukometni klub Kakanj - trening
18.30
20.00
Sportska sala Re Al Company
Rukometni klub Kakanj - trening
18.30
20.00
19.00
19.30
20.00
Sportska sala Re Al Company
Rezervisano - rekreacija
20.00
21.00
Sportska sala Re Al Company
Rezervisano - rekreacija
20.00
21.00
20.30
No events available!

Rezervišite kartu online

KSC online Vam omogućava da putem interneta rezervišete termin vaše rekreacije, zakupite karte za sportske događaje ili da budete sponzor na istim.


NAPOMENA: Svi zahtjevi koji dođu poslije 15:30h, praznikom ili vikendom, bit će procesuirani prvi radni dan.

Galerija