Danas je Europski dan jezika – Zašto su jezici bogatstvo?

Podijelite:

Europski dan jezika se temelji na inicijativi Vijeća Europe. Cilj akcijskog dana je vrjednovanje svih jezika i kultura kao i doprinos osoba koje posjeduju prednosti višejezičnosti, povećanju individualne višejezičnosti i motivaciji ljudi u Europi o doživotnom učenju jezika.

Na inicijativu Vijeća Europe, Strasbourg, Europski dan jezika obilježava se svake godine od 26. septembra 2001

Pri tome je povećana pozornost na očuvanje bogate baštine 200 europskih jezika.

Jezična raznolikost neizmjerno je bogatstvo, međutim globalizacija je dovela do velike zastupljenosti par dominantnih  jezika, dok mnogim drugim prijeti izumiranje. Nekolicina europskih jezika je u opasnosti od izumiranja.

Njegovanje jezične raznolikosti i čuvanje jezične baštine nije važno samo zbog promicanja kulturne različitosti i tolerancije, već i zbog opasnosti od izumiranja gotovo polovice svjetskih jezika čime bi ljudska populacija izgubila neprocjenjivo bogatstvo.

Koji su službeni jezici Europske unije?

Dvadeset i četiri službena jezika EU-a su bugarski, hrvatski, češki, danski, nizozemski, engleski, estonski, finski, francuski, njemački, grčki, mađarski, irski, talijanski, latvijski, litavski, malteški, poljski, portugalski, rumunjski, slovački, slovenski, španjolski i švedski.

Tko odlučuje o službenim jezicima EU-a?

O tome jednoglasno odlučuje Vijeće Europske unije u kojem su zastupljene sve države članice. Prije pristupanja Europskoj uniji svaka buduća država članica određuje kojim se jezikom želi služiti kao službenim jezikom za potrebe Europske unije. Sve naknadne promjene, poput dodavanja novog službenog jezika ili ukidanja postojećeg, moraju jednoglasno odobriti sve države članice u Vijeću.

U JU KSC Kakanj u okviru segmenta obrazovanja i u ovom ciklusu  upisano  je preko stotinu novih polaznika kurseva različite uzrasne dobi. Brojimo sedam grupa edukativnih kurseva.

I svakodnevnim trudom, radom i zalaganjem zajedno  sa našim profesorima-predavačima i polaznicima kurseva ukazujemo na značaj i važnost učenja jezika.

 

Podijelite:

Posljedni članci