Danas nastavak projekta “Popis stećaka na području općine Kakanj” – Obilazak lokaliteta Obre, Hrasno i Haljinići

Podijelite:

Obavještavamo građane da se danas 26.10.2017. godine nastavlja novi projekat JU KSC Kakanj pod nazivom “Popis stećaka na području općine Kakanj”. Plan je da se posjeti lokalitet Hrasno, Obre i Haljinići.
U selu Haljinići očekuje se nekropola sa četrnaest stećaka a u blizini te nekropole je i rimsko naselje i srednjovjekovna crkva. Taj lokalitet se naziva CRKVENJAK. U planu su još Čatići, Obre i Hrasno.  Na lokalitetu Obre nalazi se osamljeni stećak u obliku sljemenjaka. Na lokalitetu Hrasno postoje dva stećka u obliku sljemenjaka.
Napominjemo da će popis stećaka na jugoistočnom dijelu općine Kakanj biti završen u toku ove sedmice.
Ovom prilikom molimo mještane naselja: Bukovlje, Bijelo Polje, Bištrani, Brećani i Gora da ukoliko posjeduju informacije o postojanju nekropole sa srednjovjekovnim nadgrobnim spomenicima – stećcima da nam ustupe svoje informacije pozivom na broj telefona 032/771-920 ili putem e-maila juksckakanj@ksckakanj.ba!
Stećci kao i cijele nekropole u narodu su poznate još pod nazivom: “grčko groblje”, “mramori”, “svatovsko groblje”, “bogumilsko groblje”, “kaursko groblje”,”bilig”, “kam”, “mašeti”, “zlamen”, “divovsko kamenje, “kuća”..
Primarni cilj ovog projekta jeste da se koristeći ranije naučno verifikovanim podacima napravi konačno i detaljno terensko istraživanje, evidentiranje nekropola i pojedinačnih stećaka na području općine Kakanj  koji u dosta slučajeva ranije nisu bili poznati široj javnosti.
JU KSC KAKANJ

Podijelite:

Posljedni članci