Danas se nastavlja projekat “Popis stećaka na području općine Kakanj” – Pope, Žitelj u Živaljima i Bukovlje u Jukama.

Podijelite:

Obavještavamo građane da se projekat koji je pokrenula JU Kulturno-sportski centar Kakanj nastavlja danas 27.04.2018. godine, nakon duže pauze zbog nepovoljnih vremenskih uslova.
Stručni tim će od danas do nedjelje 29.04.2018. godine obilaziti lokalitete i nastaviti sa standardnim poslovima koji uključuju procjenu lokaliTeta, broj stećaka, mjerenje i crtanje istih.
Dosad je stručni tim popisao stećke na sljedećim lokacijama: Kraljeva Sutjeska, Brnj, Slapna Gora, Pavlovići, Poljani, Bjelavići, Lučići, Seoce, Bijelo Polje, Slapnica, Slapna Gora, Veliki Trnovci, Ratanj, Haljinići, Hrasno, Obre i Slapna Gora, Ričica…
Danas će stručni tim posjetiti nekropole koje se nalaze u selima Pope, Žitelj u Živaljima, Bukovlje u Jukama. U Bukovlju bi prema evidenciji Pave Anđelika trebalo biti 13 stećaka, a u selu Pope i Živalji jedan stećak.
Pozivamo mještane iz pomenutih lokacija da u skladu sa vremenom izađu na teren i pomognu sa informacijama našem timu.
JU KSC KAKANJ

Podijelite:

Posljedni članci