Danas smo popisivali stećke u selima Zlokuće, Bijele Vode i Dubovo Brdo

Podijelite:

Popis stećaka na području općine Kakanj nastavljen je i danas na lokalitetu Zlokuće. Prema ranijim evidencijama stećci u Zlokućama nalazili su se na tzv. lokalitetima Njiva i Kosa. Današnji mještani sela Zlokuće ne znaju za ove lokacije niti im je poznata nekropola sa stećcima u ovom mjestu. Nedaleko od Zlokuća nalazi se se zaseok Rankovići u kojima se nalazi staro muslimansko greblje.

Popis je nastavljen u selu Bijele vode, na lokalitetu Rusava. Rusava je naziv za njivu iznad sela na kojem se nalazi pravoslavno groblje sa kapelom. Uz groblje evidentiran je jedan stećak u obliku ploče koji je utonuo i zarastao. Muhamed Kreševljaković bilježi da se radi o stećku u obliku sanduka koji je vremenom utonuo i zarastao. Zaseok Rusava je dobio naziv tako što je prilikom jedne davne bitke top sa obližnjeg brda Makljenka toliko tukao ovo mjesto da se nije ovdje „ni glava smjela pomolit/ruse kose“.

Današnji popis završen je u selu Dubovo Brdo na lokalitetu Danci za koje mještani tvrde da se nalazila nekropola stećaka, ali danas je samo vidljivo greblje sa starim nišanima odnosno tzv „tursko greblje“ kako ga naziva lokalno stanovništvo. U susjednom selu Dračići ranije je evidentirana nekropola od tri stećka, pod nazivom „grčko groblje“. Međutim danas to je selo napušteno, bez ijednog domaćinstva, a nekadašnja nekropola pala je u zaborav. Na lokalitetu je vidljiv samo poneki trag koji bi mogao biti dio stećaka ove nekropole. Do samih ulomaka nemoguće je pristupiti, zbog guste šume i rastinja.
Očito je da na navedenim nekropolama stećci i nisu bili toliko reprezentativni i uočljivi za lokalno stanovništvo. Mnoga mjesta su trajno napuštena i zaboravljena.

JU KSC KAKANJ

Podijelite:

Posljedni članci