Danas vršeno istraživanje nekropola u selima Haljinići, Hrasno, Obre i Kraljeva Sutjeska – Popis stećaka na području općine Kakanj

Podijelite:

Danas je stručni tim projekta JU KSC Kakanj “Popis stećaka na području općine Kakanj” nastavio sa obilaskom i istraživanjem nekropola stećaka na lokalitetima Haljinići, Hrasno, Obre, Kraljeva Sutjeska.

Lokalitet Crkvenjak u Haljinićima:
U Arheološkom leksikonu zabilježen je lokalitet Crkvenjak u Haljinićima na kojem je evidentirana nekropola od 14 stećaka. Zahvaljujući mještanima locirali smo nekropolu Crkvenjak koja je danas većim dijelom u privatnom vlasništvu gospodina Ante (Ivo) Komše.
Obilaskom ove nekropole uočena su 4 stećka većinom u obliku sanduka i sanduka sa postoljem. Stećci su bez ukrasa i natpisa. Prema kazivanju gospodina Ante nekada je na ovom mjestu bilo puno više stećaka ali vremenom su utonuli u zemlju.
Ipak lokalitet Crkvenjak za kakanjsku općinu predstavlja pravi arheološki dragulj. Naime na ovom lokalitetu, u neposrednoj blizini stećaka, i danas su vidljivi temelji nekadašnje kasnoantičke i srednjovjekovne crkve. Arheološka istraživanja ovog lokaliteta provedena su 1974-1975. godine je u vodstvu Margite Gavrilović.
U neposrednoj blizini arheološkog područja 80-ih godina započeta je gradnja crkve ali nikada nije dovršena. Tokom tih radova postavljen je zvonik kojem danas nedostaje zvono jer je u zadnjih nekoliko godina ukradeno sa ove lokacije.
Ovakav izuzetno bogat lokalitet ima veliki značaj za mještane Crkvenjaka. U tradiciji je uvriježen običaj da žene katoličke vjeroispovijesti u teškim životnim trenucima mole Boga za olakšanje. Ti običaji sastoje se od izgovaranja molitvi i obilaska oko stećaka i same crkve.

Lokalitet Kraljeva Sutjeska:
Na lokalitetu Kraljeva Sutjeska zabilježena su dva osamljena stećka. Prvi u obliku sljemenjaka sa postoljem koji se nalazi u privatnom zemljištu i drugi u dvorištu Franjevačkog samostana. Stećak kod samostana je prenesen sa prethodne lokacije, jer je bio u izuzetno lošem stanju. Stećak je u obliku sljemenjaka, ukrašen motivom spirale, ispupčene jabuke, antopomorfnim motivima i motivom mača.
Ovim putem zahvaljujemo se fratrima samostana na ukazanim informacijama i pomoći.
Lokalitet Obre:
U selu Obre evidentirana su dva stećka. Dva u blizini rijeke Trstionice: jedan u privatnom dvorištu, drugi u neposrednoj blizini obale Trstionice. Oba stećka su prenesena sa obližnjeg lokaliteta Usijo jer je taj lokalitet poplavljen. Stećci su obliku sanduka i sljemenjaka sa postoljem.
Lokalitet Benovina u selu Hrasno:
U Hrasnu je zabilježen jedan stećak u obliku sljemenjaka sa postoljem. Stećak nije ukrašen ali je izuzetno masivan i gabaritan. Već dugi niz godina prevaljen je na južnu stranu. Stećak je oštećen grafitom koji tu stoji od ranije. Prema kazivanju mještana prepričavalo se da ovaj stećak štiti zaseok Benovina od ratova i neprijateljskih sila. Zemlja na kojoj se nalazi je oranica, ali danas skoro da se ne obrađuje. 60 – ih godina prilikom oranja pronađen je skelet u blizini stećka i od tada do danas ovu njivu skoro niko ne obrađuje jer se uvijek dese neki neprijatni događaji.

Stručni tim projekta sutra 27.10.2017. godine odlazi u selo Bištrani i Slapnica kako bi izvršili istraživanja na nekropolama. Pozivamo mještane iz navedenih sela da pomognu stručnom timu i ustupe informacije.

 

JU KSC KAKANJ

Podijelite:

Posljedni članci