Gosti predavači na javnoj tribini su doc. dr. Emir O. Filipović, dr. Enes Dedić i Edin Bujak, MA.

Podijelite:

Obavještavamo građane da će se u utorak 28.11.2017. godine u Muzeju Kaknja, sa početkom u 18:00 sati održati javna tribina pod nazivom „Kraljeva zemlja i proglašenje Bosne kraljevstvom”, gosti predavači su doc. dr. Emir O. Filipović, dr. Enes Dedić i Edin Bujak, MA.

U nastavku pročitajte biografije navedenih predavača:

Doc. dr. Emir O. Filipović – Rođen 30. aprila 1984. godine u Ključu. Osnovnu i srednju školu završio u rodnom gradu. Na Odsjeku za historiju Filozofskog fakulteta diplomirao je 2006. godine. Decembra 2009. godine odbranio je magistarski rad na temu “Viteštvo u srednjovjekovnoj Bosni”. Uspješno odbranio doktorsku disertaciju pod nazivom “Bosansko kraljevstvo i Osmansko carstvo od 1386. do 1463. godine” i time stekao titulu doktora historijskih nauka 15. decembra 2014. godine. Trenutno na matičnom Odsjeku radi kao docent gdje drži nastavu iz predmeta Bosna u ranom srednjem vijeku, Bosna u razvijenom srednjem vijeku i Pomoćne historijske discipline. Područje interesovanja je historija Bosne u razvijenom srednjem vijeku, s posebnim osvrtom na heraldiku i dvorsku kulturu.

Dr. Enes Dedić – Rođen je 11. decembra 1988. godine u Postojni (Republika Slovenija). Osnovnu školu pohađao je u Ilirskoj Bistrici i Sanskom Mostu u kojem je izavršava 2003. godine. U periodu između 2003. i 2007. godine pohađao je Opću Gimnaziju u Sanskom Mostu, nakon čega upisuje studij na Odsjeku za historiju na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Zvanje bakalaureata historije stječe 2011. odbranivši dodiplomski rad na temu Karavanska trgovina na Balkanu u srednjem vijeku. Iste godine na Odsjeku za historiju Filozofskog fakulteta u Sarajevu upisuje i II ciklus studija na studijskoj grupi Srednji vijek koji završava 2013. godine odbranom Master rada Konavoski rat. Septembra 2013. godine upisuje doktorski studij na Filozofskom fakultetu u Sarajevu kojeg završava u januaru 2017. godine odbranom doktorske disertacije pod naslovom “Bosansko kraljevstvo i Srpska despotovina (1402-1459. godine)”. Od decembra 2014. do decembra 2015. godine bio je zaposlen na poziciji pripravnika u Institutu za istoriju u Sarajevu. U istoj instituciji zaposlen je ponovo od septembra 2016. godine. U naučnoj periodici objavljivao je naučne radove, te kraće prikaze i osvrte na najnovija izdanja iz struke. Učestvovao je na više naučnih skupova i promocija novih naučnih izdanja u Bosni i Hercegovini i inostranstvu, te je bio član istraživačkog tima u Državnom arhivu u Dubrovniku 2014.godine.

MA, Edin Bujak – Profesor na Katedri za arheologiju Filozofskog fakulteta u Sarajevu. Oblast njegovog rada je srednjovjekovna arheologija, te posebno stećci. Autor je više radova iz oblasti arheologije. Do sada se istakao radovima o stećcima kod Zenice i Jajca te Epigrafski spomenik iz Donje Šibenice kod Jajca, Novi slučajni rimski nalazi sa Carevog polja kod Jajca, Historijat Gradišća od prahistorije do kraja srednjeg vijeka, i brojnim drugim. Vođa je i učesnik brojnih arheoloških iskopavanja širom BiH. Obavio popis stećaka na području više gradova kao što su Zenica, Jajce, Hadžići, Ključ itd. U pripremi je njegova knjiga: Stećkopedija – kameno blago stare Bosanske države.

Navedena tri izlagača će govoriti o temama:
1. Stolna mjesta bosanskih vladara – doc. dr. Emir O. Filipović
(Filozofski fakultet u Sarajevu)
2. Krunisanje kralja Tvrtka 1377. godine – dr. Enes Dedić (Institut za
historiju)
3. Stećci Kraljeve zemlje – Edin Bujak, MA (Filozofski fakultet u Sarajevu)

U sklopu programa polaznici Dramskog studija JU KSC Kakanj će izvesti glumacko-scenski performans na temu Kraljeva zemlja.

Pozivamo sve zainteresovane da nam se u velikom broju pridruže u Muzeju Kaknja kako bi saznali što više informacija o historiji Bosne i Hercegovine.

Tribina će biti održana na spratu u Muzeju Kaknja sa početkom u 18:00 sati-Pozivamo i medije da nam se pridruže.

 

 JU KSC KAKANJ

Podijelite:

Posljedni članci