Grupa podrške mladima

Podijelite:

        Centar za mentalno zdravlje Kakanj u suradnji sa JU za kulturu i obrazovanje Kakanj provodi aktivnosti pod nazivom Grupe podrške mladima. Voditelj/koordinator grupe će biti gestalt psihoterapeut, te će se tako i sama grupa biti vođena iz ugla gestalt psihoterapije. Cilj formiranja ove grupe jeste sazrijevanje i dalji razvoj mladih osoba, postizanje integrisanosti tj. cjelovitosti ličnosti, te da putem neposrednog i otvorenog kontakta među članovima grupe i na osnovu iskustva koje članovi grupe budu sticali o sebi i o drugima shvate svoje ponašanje i učine ga boljim i svrsishodnijim.

    Grupe će se održavati srijedom u Omladinskom centru Kakanj, a u terminama od 11:00 i 13:30. Pozivamo sve mlade ljude uzrasta od 16 do 18 godina da se pridruže i tako doprinesu jačanju kapaciteta svoje ličnosti. U srijedu 16.09. na rasporedu je grupa od 13:30, a 23.09. u 11:00.

Krug-Gestalt-formiranja-i-destrukcije

 

 

Podijelite:

Posljedni članci