Iznajmite u zakup prostorije JU KSC Kakanj: Omladinski centar, mala sala, velika sala Doma kulture, foaje Doma kulture i suteren Doma kulture

Podijelite:

Javna ustanova Kulturno-sportski centar Kakanj obavještava građane Kaknja, kao i sve zainteresovane poslodavce, te zainteresovane privredne subjekte da vrši usluge iznajmljivanja u zakup raspoložive opreme  i prostora na određene vremenske  periode koji se definišu ugovorom.

Navedene usluge se vrše prema  novom cjenovniku  usluga za zakup i korištenje raspoloživih resursa JU KSC Kakanj,  kojeg  je usvojio Upravni odbor Javne ustanove Kulturno – sportski centar Kakanj,  i to za:

 • IZNAJMLJIVANJE U ZAKUP PROSTORA JU PO SATU (Velika sala Doma kulture, foaje Doma kulture, Omladinski centar, mala sala i suteren Doma kulture. Od Sportskih objekata navodimo prostore Sportske dvorane KSC Kakanj, Kuglana KSC, Fitnes centar i sportska sala u Re-Al Company objektu.
 • IZNAJMLJIVANJE U ZAKUP PROSTORA JU CJELODNEVNO
 • IZNAJMLJIVANJE PROSTORIJA JU NA DUŽI VREMENSKI PERIOD
 • IZNAJMLJIVANJE BINE (MASIVNA ŽELJEZNA koncertna bina -VELIKA )
 • IZNAJMLJIVANJE BINE (DRVENA – SKLOPIVI ELEMENTI)
 • IZNAJMLJIVANJE ALUMINIJSKE SKELE VISINE 6 m
 • IZDAVANJE U ZAKUP POVRŠINA ZA OBAVLJANJE USLUŽNIH DJELATNOSTI
 • KORIŠTENJE USLUGA SPORTSKE DVORANE – IZNAJMLJIVANJE
 • KORIŠTENJE USLUGA SKI LIFTA „ PONIJERI“
 • ZAKUPA REKLAMNOG PROSTORA U SPORTSKOJ DVORANI I OSTALIM OBJEKTIMA KOJIMA USTANOVA RASPOLAŽE
 • IZNAJMLJIVANJE PROJEKTORA

Sve dodatne informacije, kao i upite o cijenama za svaku uslugu, zainteresovani se mogu obratiti na e-mail adresu juksckakanj@ksckakanj.ba i na broj telefona: 032 771 920.

SPORTSKI OBJEKTI

 

 

 

CJENOVNIK:

http://ksckakanj.ba/wp-content/uploads/2016/01/Dom-kulture-cjenovnik.pdf

http://ksckakanj.ba/wp-content/uploads/2016/01/Sportska-dvorana-cjenovnik.pdf

http://ksckakanj.ba/wp-content/uploads/2016/01/Sportska-dvorana-CC1-cjenovnik.pdf

 

JU KSC KAKANJ

Podijelite:

Posljedni članci