JU KSC KAKANJ ORGANIZUJE KURS INFORMATIKE

Podijelite:

Osnovni kurs informatike predstavlja obuku za rad na računaru, ne zahtijeva nikakvo predznanje polaznika i obuhvata Windows (operativni sistem), Word (program za obradu teksta) i Internet (slanje i prijem elektronske pošte, rad na Internetu).

 Uz rad na praktičnim primjerima polaznici kursa će naučiti:

osnove rada u Windows operativnom sistemu, rad sa prozorima, organizovanje podataka, njihovo brisanje, kopiranje i snimanje, kako da obrade tekst u Wordu, kako da šalju i primaju elektronsku poštu (e-mail), i kako da pretražuju Internet i koriste programe za chat (dopisivanje).

Informatička pismenost je danas osnovni uslov za svaki posao, te je ovaj kurs namijenjen svima koji koriste računar za pisanje dokumenata, izradu tablica ili prezentacija. Cilj kursa je osoposobiti polaznike za što efikasniji rad na računaru, kako bi se poslovi obavljali brže i produktivnije.

Organizovanjem kursa informatike pomažemo polaznicima/ama da postanu konkurentniji na tržištu rada i ovom prilikom pozivamo sve zainteresovane da se prijave i steknu svoja prva znanja upravo kod nas.

Predavač na kursu informatike je prof. Senad Bajrić.

Cijena kursa: 100 KM

Prijaviti se možete na broj telefona: 032/771-920

JU KSC KAKANJ

Podijelite:

Posljedni članci