JU KSC Kakanj realizovala akciju čišćenja i uređenja lokaliteta Ivničko-zagradske gradine

Podijelite:

Javna ustanova Kulturno-sportski centar Kakanj i ove godine se pridružila akciji „Let's do it – Očistimo zemlju za 1 dan“, aktivnostima na lokalitetu Ivničko-zagradska gradina.

„Let's do it“ je velika akcija koja je dio internacionalnog plana čiji je osnovni cilj da omogući volonterima da zajedno sa nadležnim za održavanje komunalne higijene, u skladu sa uspostavljenim komunalnim redom, učestvuju i svojim radom doprinesu poboljšanju životnog ambijenta.

Planiranu akciju „Let's do it – Očistimo zemlju za 1 dan – Kakanj“ JU KSC Kakanj je realizovala na lokalitetu Ivničko-zagradske gradine u četvrtak 10.05.2018. godine.

  • izvršena je popravka zaštitne ograde na prilaznom putu prema gradini
  • ofarbane su klupe i stolovi namjenjeni kao odmaralište za posjetioce
  • očišćen je prilazni put i unutrašnjost terena od paljenja vatre i ostataka smeća

JU KSC Kakanj – odjeljenje Muzej Kaknja brine o nekropolama, konstantno vrši obilazak, čišćenje, uređenje i druge aktivnosti. JU Kulturno-sportski centar Kakanj postavila je prošle godine zaštitnu ogradu, a na samom platou na dvije ravni postavljene su natkrivene klupe sa stolovima, idealne za odmor u svim vremenskim uslovima. Postavljen je i putokaz na prilaznom putu te je izvršena rekonstrukcija narušenih stubova na zaštitnoj ogradi u unutrašnjosti lokaliteta.

JU KSC KAKANJ

Podijelite:

Posljedni članci