Historijat

Kakanj je 1967. godine dobio izvanredno lijepu, modernu i nadasve funkcionalnu zgradu- Dom kulture. Sve kulturne institucije smještene su bile u ovu zgradu: Biblioteka i čitaonica, Kino, Kulturno-umjetničko društvo “Dikan”, Radnički univerzitet i još neke. Velika sala sa prostranom pozornicom, opremljenom velikim pokretnim kulisama i reflektorima, ispred koje je podij za orkestar, mogla je garantovati uspješan nastup i najvećim ansamblima. To je ujedno bila i kinosala u kojoj su postojale mogućnosti prikazivanja filmova u tada najsavremenijoj tehnici, sa velikom projektovanom slikom i stereo zvukom.

U aprilu 1998. godine izvršena je preregistracija institucije u JU za kulturu i sport. Godine 2003. odvojila se Biblioteka koja i danas funkcioniše kao JU „Gradska biblioteka“, a 2008. godine i Sport je odvojen i postao JP „Kakanj sport“. Javna Ustanova je tada preregistrovana u „JU za kulturu i obrazovanje“.

Period od 2013. godine pa do danas bit će upisan zlatnim slovima u okvirima ove ustanove i Općine Kakanj.

Nakon što se 04. februara 2012. godine urušio Dom kulture, povodom Dana državnosti Bosne i Hercegovine, 25. novembra 2013. godine, Dom kulture je ponovo zasjao, svečano otvoren, temeljito obnovljen, ljepši nego ikada.

8. augusta 2014. godine, svečano je otvorena i novoizgrađena, uređena „Gradska galerija“ , a povodom Dana nezavisnosti, 1. marta, 2015. godine, otvoren je „Muzej Kaknja“ .

Danas Javna ustanova modernu zgradu Doma kulture gdje se dešavaju rekordne posjete na filmskim projekcijama i pozorišnim predstavama. „Gradska galerija“ ima svoju vlastitu stalnu postavku slika, a veoma često se organizuju i druge brojne izložbe, a „Muzej Kaknja“ u samo dva mjeseca od otvaranja posjetilo je više od 2000 posjetilaca.

4. januar, 2016.godine, predstavlja vjerovatno i najbitniji momenat u bogatoj historiji Javne ustanove. Odlukom Općine Kakanj kao osnivača ustanove i Općinskog vijeća, izvršeno je spajanje JU za kulturu i obrazovanje Kakanj i JP “Kakanj sport” u zajedničku ustanovu pod nazivom Javna ustanova „Kulturno-sportski centar“ Kakanj (JU KSC Kakanj) i predstavlja krovnu kulturnu i sportsku ustanovu na prostoru cijele Općine. Ovom odlukom, JU KSC Kakanj na upravljanje i održavanje su pripale Sportska dvorana u kojoj se nalazi renovirana, opremljena i moderna kuglana, te prostorije za fitness, Sportska dvorana CC1 i Ski centar „Ponijeri“.

Urađena je kompletna sistematizacija radnih mjesta, stručni kadar je „osvježen“, mlađim, poletnim osobama, željni rada, dokazivanja i postizanja velikih rezultata, koji u kombinaciji sa starijim, iskusnim, disciplinovanim i marljivim uposlenicima, na čelu sa novim, menadžerski i rukovoditeljski sposobnim, a uz to i najmlađim direktorom ustanove ili preduzeća u Općini Kakanj prepoznatljiv po efikasnoj radnoj etici,  čine izuzetno kvalitetan, moderan i kreativan kolektiv.

Shodno odredbama Zakona o klasifikaciji djelatnosti, JU KSC obavlja sljedeće djelatnosti: distribucija, prikazivanje i proizvodnja filmova; produkcija pozorišnih predstava; djelatnost umjetničkog stvaralaštva; djelatnost izvođačke i ostale scenske umjetnosti; izdavačka djelatnost; obrazovanje i podučavanje u području, kulture, sporta i rekreacije; organizovanje obrazovnih i kreativnih kurseva; muzejska djelatnost; usluge sportske djelatnosti; trgovina na malo sportskom opremom; usluge turističke, ugostiteljske i uslužne djelatnosti uz uređenje i održavanje objekata i zelenih površina; iznajmljivanje i upravljanje sportskih, kulturnih, edukativnih i ostalih objekata i prostorija; iznajmljivanje i upravljanje vlastitim nekretninama, predmeta za ličnu upotrebu i domaćinstvo, opreme za rekreaciju i sport, te ostale rezervacijske usluge i djelatnosti u vezi s njima; usluge reklame, propagande, medijskog oglašavanja i djelatnosti novinskih agencija; rad umjetničkih, sportskih, muzejskih i ugostiteljskih objekata; djelatnost sportskih klubova i ostale djelatnosti sportskih, zabavnih i usluga za poboljšanje psiho – fizičke kondicije.

Prostorije „Muzeja Kaknja“, „Lapidarij“ u dvorištu, „Nekropola stećaka“ , vidikovac i ostala historijska mjesta, „Dramski studio“ sa produkcijom profesionalnih i amaterskih pozorišnih predstave, „Škola glume“, balet, moderni plesovi, Muzički centar, Muzička škola, kursevi stranih jezika i kreativni kursevi, Omladinski centar, Gradska likovna galerija, Ski centar „Ponijeri“, Sportska dvorana CC1, Sportska dvorana sa kuglanom, nastupi kakanjskih dvoranskih sportskih klubova,te pripreme i nastupi dvoranskih reprezentativnih selekcija Bosne i Hercegovine svih uzrasta i kategorija, te ostala sportska, kulturna, umjetnička, obrazovna, zabavna i društvena dešavanja, kao i caffe bar „Europa“ sa ljetnom baštom u ambijentu najljepše uređenog parka u Kaknju, čiste prirode i „Lapidarija“ u dvorištu, od Javne ustanove „Kulturno – sportski centar“ Kakanj, čini brand pravog i iskrenog domaćina, sa kvalitetom raznovrsnih usluga, prepoznatljivim na području cijele BiH.

Dobrodošli!