Mjesto za vašu reklamu – Led displej u Sportskoj dvorani KSC Kakanj

Podijelite:

Javna ustanova Kulturno-sportski centar Kakanj u prilici je da vam ponudi pored postojećih usluga reklamiranja, novu uslugu reklamiranja vaše firme putem led displeja koji se nalazi u Sportskoj dvorani  Javne ustanove Kulturno-sportski centar Kakanj.

Led displej ima sljedeće prednosti:

 • pokretna reklamna ponuda
 • stalno povećanje rezolucije što displej pretvara u veliki monitor
 • mogućnost višestrukog reklamiranja jednog oglašivača
 • dinamičnost i privlačnost pažnje
 • efikasnost u oglašavanju

Tokom cijele godine u Sportskoj dvorani KSC Kakanj se održavaju sportske, kulturne, vjerske i zabavne manifestacije i dvorana predstavlja glavno mjesto svih navedenih dešavanja u Kaknju.

Na osnovu navedenog, a zbog obostranog interesa nudimo vam priliku za reklamno – propagandne usluge u Sportskoj dvorani na led displeju.

Cijena usluga korištenja led displeja iznosi:

 • Reklamni prostor je podijeljen na jedinice od 5 sekundi koje se pojavljuju na displeju svakih 10 minuta i cijena iznosi 150,00 KM u toku sezone (svi sportski i drugi događaji ukoliko to nije drugačije definisano)
 • Izrada reklamnog materijala:

– preuređivanje postojećeg za potrebe led dispeja 50 KM za jednu jedinicu

– slikanje i montaža novog materijala 100 KM za jednu jedinicu

– slikanje, snimanje, snimanje dronom i montaža novog materijala 200 KM za jednu jedinicu

– za reklame koje se sastoje od više jedinica cijena se formira tako što se na cijenu jedne jedinice dodaje 20 % cijene i puta broj naknadnih jedinica.

Kupovinom reklamno – propagandnog paketa stićete pravo da u potpunosti raspolažete zakupljenim vremenom na ekranu kao i da vašu reklamu, akciju ili specijalne ponude možete mijenjati i dopunjavati.

Naša obaveza je da vašu reklamu, akciju ili ponudu emitiramo na led displeju svakodnevno, odnosno prilikom održavanja svih sportskih i kulturnih manifestacija u Sportskoj dvorani za koje Javna ustanova Kulturno-sportski centar Kakanj ima nadležnost i to:

 • prvenstvene i kup utakmice (košarka, rukomet, odbojka)
 • sportski susreti (Biznis liga, Novogodišnji turnir, brojni turniri u organizaciji Javne ustanove kulturno-sportski centar Kakanj)
 • kulturni sadržaji (koncerti i brojne promocije)
 • drugi mnogobrojni sadržaji koji se održavaju u sportskoj dvorani Javne ustanove Kulturno-sportski centar Kakanj

Napominjemo da u toku jedne godine Sportsku dvoranu KSC Kakanj posjeti oko 100.000 posjetilaca na mnogobrojnim sadržajima.

Sve informacije u vezi ponude za reklamno – propagandne usluge na led displeju, na zidu sportske dvorane i na parketu sportske dvorane možete dobiti pozivom na broj telefona na broj 032 /771 – 920.

web-02

JU KSC KAKANJ

 

Podijelite:

Posljedni članci