Održana promocija knjige Vezuva Bašića “Malo gnijezdo za snove” u Domu kulture

Podijelite:

Javna ustanova Kulturno-sportski centar Kakanj u saradnji sa JU Gradskom bibliotekom Kakanj i osnovnim školama OŠ „Hamdija Kreševljaković“, „Mula Mustafa Bašeskija“ i „15.april“ danas je organizovala promociju nove knjige za djecu autora Vezuva Bašića pod nazivom „Malo gnijezdo za snove“.

Promocija poezije za djecu „Malo gnijezdo za snove“ održana je danas 13.04.2017. godine u velikoj sali Doma kulture, sa početkom u 12,00 sati.

17799274_1092060884232475_9181473573246495646_n

Pored autora, promotori knjige bili su i mališani iz osnovnih škola koji su čitali poeziju pred publikom. Prisutnima u sali Doma kulture obratio se autor knjige Vezuv Bašić, ilustrator iz Kaknja Edin Šahinović a voditekj programa bio je glumac Mirza Bajramović.

Knjigu je uredila, izdala i pripremila za štampu izdavačka kuća “Bosanska riječ” iz Tuzle, recenziju je napisao Šimo Ešić, a ilustracije je uradio Edin Šahinović, mladi umjetnik iz Kaknja.

Autor je koncipirao svoju knjigu, svoje Malo gnijezdo za snove u tri tematsko-motivske cjeline – Priroda, Škola i Djeca. U sve tri je jednako „raspričan“, ali je u ciklusu o prirodi iskazao najviše maštovitnosti, ispričavši u stihu bajkovite situacije iz raznolikog životinjskog i biljnog svijeta koji nas okružuje i koji najviše golica dječiju maštu.

Bašić nije pjesnik modernog senzibiliteta, eksperimentalnog duha. On je starinskog kova, kakav je i čovjek, tabijatli, rekli bismo mi, u Bosni. Zato je njegova pjesma tradicionalna po stilu, sva u „starinskom ruhu“, pomalo čak i arhaična.

Svojom unutarnjom muzikom podsjeća na stare majstore, Šukriju Pandžu, Nagvidu Tartalju, Zmaja Jovu, pa i na još starijeg Čika Branu.

Čak i kad mu je tema moderna svakodnevnica, Bašić ne ekspreimentira, ne juri za novim i savremenim izrazom po svaku cijenu, ne istražuje nove puteve do vlastite stilske prepoznatljivosti. Radije ostaje u duhu tradicije, onog starog dobrog stiha po kojem mi, vremešniji pamtimo i vlastito djetinjstvo. Da li je to uvijek dobro – o tome se da razgovarati i sigurno bi se moglo naći podosta argumenata da nije, ali u svakom slučaju, valja poštovati pjesnikov izbor i opredjeljenje i prepustiti čitaocima da oni kažu svoje. Jer, oni i jesu najvažniji – zbog njih je nastalo sve što je napisano, pa i ovo Bašićevo „Malo gnijezdo za snove“.

Bilješka o autoru:

Vezuv Bašić Bašo rođen je 13.06.1948. godine u Kladnju. Osmogodišnju i srednju tehničku školu završio je u Banovićima, Fakultet političkih nauka u Sarajevu gdje je stekao zvanje profesora. Najveći dio svog života proveo je u Banovićima obavljajući različite privredne, društveno-političke i vojne funkcije.

Od decembra 1992. Godine nalazi se u izbjeglištvu, prvo u Češkoj a kasnije u Danskoj. Tu je radio kao profesor maternjeg jezika i nacionalne grupe predmeta za djecu izbjeglica u Danskoj. I u Danskoj se školovao, a do penzionisanja je radio kao ovlašteni tumač za bosanski i danski jezik. Poeziju je počeo pisao pisati u periodu kada je radio kao nastavnik, za potrebe nastave, a kasnije je počeo pisati i prozu.

Dokazao se kao novinar pišući za više listova koji su izlazili i još uvijek izlaze u Danskoj. Najčešće je pisao o najranjivijim kategorijama oizbjeglicama, starcima, ženama i djeci. Od 2011. godine kada je objavio prvu knjigu poezije „Izbjeglička soba“ objavio je još 6 knjiga: zbirku priča „Priče iz Avnstrupa“, knjigu poezije za djecu „Ždraka“ i romane „U predvorju smrti“, „S obje strane Drine“, „Prazna duša Rahmanova“ i „Rane na duši“.

Bilješka o ilustratoru:

Edin Šahinović rođen je u Zenici 30.09.1995. godine gdje je proveo djetinjstvo. Srednju mašinsku školu završio je u Kaknju, a sada je student Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu. Pored studija aktivan je učesnik u mnogim projektima, radionicama i na izložbama. Okušao je na svim poljima likovne umjetnosti, ali se najrađe bavi slikanjem portreta korišteći najčešće grafiku. Kako je student likovne akademije, još uvijek traga za vlastitim stilom koji će ga činiti prepoznatljivim.

JU KSC KAKANJ

Podijelite:

Posljedni članci