Ove sedmice očekujemo oko 470 učenika koji će posjetiti JU KSC Kakanj u sklopu projekta “Tri časa u JU”: Pogledajte raspored

Podijelite:

Utorak 16.10.2018.

– Učenici iz OŠ “Ahmet Muratbegović” od I do V razreda dolaze u posjetu JU KSC Kakanj kako bi bili dio projekta “Tri časa u JU”.
10:00 sati – Animirani film Dom kulture
11:30 sati – posjeta  Muzeju, I grupa u lapidarij (predavanje kustosa Muzeja Kaknja)

II grupa posjeta u Muzej Kaknja sa posebnim akcentom na arheološku postavku “Prošlost Kaknja od prethistorije do kraja srednjeg vijeka”
10:00 – Posjeta Sportskoj dvorani KSC Kakanj
11,45 sati –  Čas u  kuglani

Srijeda 17.10.2018.

OŠ “Rešad Kadić” – u posjetu dolaze učenici od I do V razreda

10,30 sati “Lego batman” crtani film
12,00 sati – posjeta Muzeju Kaknja

Četvrtak 18.10.2018.

U posjetu dolaze učenici OŠ “Hamdija Kreševljaković” od I do V razreda

12,00-12,45 sati – Čas u kuglani I grupa
12,45-13,30 sati – Čas u kuglani II grupa

Petak 19.10.2018.

Vrtić “Mladost”
9,00-11,00 sati  Čas u kuglani

JU KSC KAKANJ

Podijelite:

Posljedni članci