Popis stećaka na području općine Kakanj: Franjevački samostan u Kraljevoj Sutjesci

Podijelite:

Stručni tim JU Kulturno-sportski centar Kakanj “Popis stećaka na području općine Kakanj” danas je posjetio Franjevački samostan u Kraljevoj Sutjesci s ciljem saznavanja novih informacija vezanih za stećke i njihovu tradiciju u ovom kraju.
Obilaskom samostanskog muzeja fotografisana je i evidentirana nadgrobna ploča Radovana Priblikovića. Ploča je prenesena iz sela Ričica još 70ih godina. Bila je sekundarno upotrebljena kao dekorativni element savremenog objekta, pa su primjetna oštećenja u obliku rupena u sredini ploče. Ploča na sebi sadrži natpis na ćirilici.

Tom prilikom urađeno je iscrtavanje jednog od najbogatije ukrašenog i obrađenog stećka ove općine. Prethodnih dana evidentiran je i stećak koji se nalazi u dvorištu samostana kao eksponat. Stećak je u obliku sljemenjaka i ukrašen je sa sve četiri strane. Uočljivi su antropomorfni motivi, geometrijski motivi, motiv polumjeseca, jabuke i mača. Stećak je prenesen sa lokaliteta Poljanski most koji se nalazi oko jedan km južno od samostana.

Nastavak projekta planiran je u četvrtak kada će se obilaziti i nove lokacije na kojima će se vršiti istraživanje, dokumentovanje i popis stećaka.

JU KSC KAKANJ

Podijelite:

Posljedni članci