Sport raspored

Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota Nedjelja
18:00
Kuglana
Kuglaški klub Rudar - trening
18:00
20:00
Kuglana
Kuglaški klub Rudar - trening
18:00
20:00
18:30
Kuglana
Rezervisano - rekreacija
18:30
20:00
19:00
19:30

Utorak

  • Kuglana Kuglaški klub Rudar - trening
    18:00 - 20:00

Srijeda

  • Kuglana Rezervisano - rekreacija
    18:30 - 20:00

Četvrtak

  • Kuglana Kuglaški klub Rudar - trening
    18:00 - 20:00
Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota Nedjelja
10:00
Sportska dvorana KSC
FK Mladost - trening
10:00
12:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
Sportska dvorana KSC
Rezervisano - rekreacija
14:00
15:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
Sportska dvorana KSC
Rezervisano - rekreacija
16:30
17:30
17:00
Sportska dvorana KSC
Rezervisano - rekreacija
17:00
18:30
Sportska dvorana KSC
Rezervisano - rekreacija
17:00
18:00
Sportska dvorana KSC
Rukometni klub Kakanj - trening
17:00
18:30
Sportska dvorana KSC
Rezervisano - rekreacija
17:00
18:00
17:30
Sportska dvorana KSC
Rezervisano - rekreacija
17:30
18:30
18:00
Sportska dvorana KSC
Rezervisano - rekreacija
18:00
19:00
Sportska dvorana KSC
Odbojkaški klub Kakanj - trening
18:00
19:30
18:30
Sportska dvorana KSC
Košarkaški klub Kakanj - trening
18:30
20:00
Sportska dvorana KSC
Rezervisano - rekreacija
18:30
19:30
Sportska dvorana KSC
Košarkaški klub Kakanj - trening
18:30
20:00
19:00
Sportska dvorana KSC
Odbojkaški klub Kakanj - trening
19:00
21:00
19:30
Sportska dvorana KSC
Odbojkaški klub Kakanj - trening
19:30
21:00
Sportska dvorana KSC
Ženski odbojkaški klub Kakanj - trening
19:30
21:00
20:00
Sportska dvorana KSC
Rukometni klub Kakanj - trening
20:00
21:30
Sportska dvorana KSC
Odbojkaški klub Kakanj - trening
20:00
21:30
20:30
21:00
Sportska dvorana KSC
Košarkaški klub Kakanj - trening
21:00
22:30
Sportska dvorana KSC
Rukometni klub Kakanj - trening
21:00
22:30
Sportska dvorana KSC
Rukometni klub Kakanj - trening
21:00
22:30
21:30
Sportska dvorana KSC
Rezervisano - rekreacija
21:30
22:30
Sportska dvorana KSC
Rezervisano - rekreacija
21:30
22:30
22:00

Ponedjeljak

Utorak

Srijeda

Četvrtak

Petak

Subota

Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota Nedjelja
09:00
Sportska sala B
FK Mladost - trening
09:00
10:00
Sportska sala B
FK Mladost - trening
09:00
10:00
09:30
Sportska sala B
Naša škola sporta - trening
09:30
11:00
10:00
10:30
11:00
Sportska sala B
RK Kakanj - trening
11:00
12:30
11:30
Sportska sala B
STŠ - nastava
11:50
13:25
12:00
12:30
Sportska sala B
STŠ - nastava
12:40
13:25
Sportska sala B
STŠ - nastava
12:40
13:25
Sportska sala B
STŠ - nastava
12:40
13:25
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
Sportska sala B
FK Rudar - trening
15:30
18:30
Sportska sala B
FK Rudar - trening
15:30
18:30
Sportska sala B
FK Rudar - trening
15:30
18:30
16:00
Sportska sala B
FK Mladost - trening
16:00
18:00
Sportska sala B
FK Mladost - trening
16:00
18:00
16:30
17:00
17:30
18:00
Sportska sala B
Rezervisano - rekreacija
18:00
19:30
Sportska sala B
Rezervisano - rekreacija
18:00
19:30
18:30
Sportska sala B
Rezervisano - rekreacija
18:30
19:30
Sportska sala B
Košarkaški klub Kakanj - trening
18:30
21:30
Sportska sala B
Košarkaški klub Kakanj - trening
18:30
23:00
19:00
19:30
Sportska sala B
Rezervisano - rekreacija
19:30
20:30
Sportska sala B
Rezervisano - rekreacija
19:30
20:30
Sportska sala B
Rezervisano - rekreacija
19:30
20:30
20:00
20:30
Sportska sala B
Rezervisano - rekreacija
20:30
21:30
Sportska sala B
Rezervisano - rekreacija
20:30
21:30
Sportska sala B
Rezervisano - rekreacija
20:30
21:30
21:00
21:30
Sportska sala B
Rezervisano - rekreacija
21:30
22:30
Sportska sala B
Rezervisano - rekreacija
21:30
22:30
Sportska sala B
Rezervisano - rekreacija
21:30
22:30
22:00
22:30

Ponedjeljak

Utorak

Srijeda

Četvrtak

Petak

Subota

Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota Nedjelja
09:00
Sportska sala C
STŠ - nastava
09:10
13:25
Sportska sala C
STŠ - nastava
09:10
14:15
Sportska sala C
STŠ - nastava
09:10
13:25
09:30
10:00
Sportska sala C
STŠ - nastava
10:10
15:05
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
Sportska sala C
STŠ - nastava
14:20
15:05
14:30
15:00
15:30
16:00
Sportska sala C
STŠ - nastava
16:10
18:35

Sportska sala C
Odbojkaški klub Kakanj - trening
18:35
20:00
Sportska sala C
STŠ - nastava
16:10
18:35

Sportska sala C
Stonoteniski klub Kakanj - trening
18:30
20:00
Sportska sala C
STŠ - nastava
16:10
18:30
16:30
17:00
Sportska sala C
Stonoteniski klub Kakanj - trening
17:00
18:30
17:30
Sportska sala C
STŠ - nastava
17:45
18:30
18:00
18:30
Sportska sala C
OK Arabi - trening
18:30
20:00
Sportska sala C
Rukometni klub Kakanj - trening
18:30
20:00
Sportska sala C
NŠS - trening
18:30
20:00
19:00
19:30
20:00
Sportska sala C
Ženski odbojkaški klub Kakanj - trening
20:00
21:30
Sportska sala C
Ženski odbojkaški klub Kakanj - trening
20:00
21:30
Sportska sala C
Ženski odbojkaški klub Kakanj - trening
20:00
21:30
Sportska sala C
Ženski odbojkaški klub Kakanj - trening
20:00
21:30
Sportska sala C
Stonoteniski klub Kakanj - trening
20:00
21:30
20:30
21:00

Ponedjeljak

Utorak

Srijeda

Četvrtak

Petak

Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota Nedjelja
18:30
Sportska sala Re Al Company
Naša škola sporta - trening
18:30
20:00
Sportska sala Re Al Company
OK Arabi - trening
18:30
20:30

Sportska sala Re Al Company
Odbojkaški klub Kakanj - trening
20:00
21:30
Sportska sala Re Al Company
Rukometni klub Kakanj - trening
18:30
21:30
19:00
19:30
20:00
Sportska sala Re Al Company
Rukometni klub Kakanj - trening
20:00
21:30
20:30
21:00

Ponedjeljak

Četvrtak

Petak

No events available!