Sport raspored

PonedjeljakUtorakSrijedaČetvrtakPetakSubotaNedjelja
17:00
Kuglana
Kuglaški klub Rudar Kakanj - trening
17:00
20:00
Kuglana
Kuglaški klub Rudar Kakanj - trening
17:00
20:00
17:30
18:00
18:30
19:00
Kuglana
Rezervisano - rekreacija
19:00
20:00
19:30
20:00
Kuglana
Rezervisano
20:00
22:00
20:30
21:00
21:30

Utorak

 • Kuglana Kuglaški klub Rudar Kakanj - trening
  17:00 - 20:00

Četvrtak

 • Kuglana Kuglaški klub Rudar Kakanj - trening
  17:00 - 20:00

Petak

 • Kuglana Rezervisano - rekreacija
  19:00 - 20:00
 • Kuglana Rezervisano
  20:00 - 22:00
PonedjeljakUtorakSrijedaČetvrtakPetakSubotaNedjelja
09:30
Sportska dvorana KSC
Odbojkaški klub Kakanj 78 - trening
09:30
11:00
Sportska dvorana KSC
Odbojkaški klub Kakanj 78 - trening
09:30
11:00
10:00
Sportska dvorana KSC
Košarkaški Klub Kakanj - Trening
10:00
12:00
10:30
11:00
Sportska dvorana KSC
Košarkaški Klub Kakanj - Trening
11:00
12:30
Sportska dvorana KSC
Košarkaški Klub Kakanj - Trening
11:00
12:30
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
Sportska dvorana KSC
Tvornica cementa Kakanj - rekreacija
15:30
17:00
16:00
16:30
Sportska dvorana KSC
Tvornica cementa Kakanj - rekreacija
16:30
18:00
Sportska dvorana KSC
Tvornica cementa Kakanj - rekreacija
16:30
18:00
Sportska dvorana KSC
Košarkaški Klub Kakanj - Trening
16:30
18:00
17:00
Sportska dvorana KSC
Termoelektrana - rekreacija
17:00
18:30
17:30
Sportska dvorana KSC
Košarkaški Klub Kakanj - Trening
17:30
19:00
18:00
Sportska dvorana KSC
Košarkaški Klub Kakanj - Trening
18:00
19:30
Sportska dvorana KSC
Košarkaški Klub Kakanj - Trening
18:00
19:30
Sportska dvorana KSC
Odbojkaški klub Kakanj 78 - trening
18:00
19:30
Sportska dvorana KSC
Rezervisano - rekreacija
18:00
19:00
18:30
Sportska dvorana KSC
Rezervisano - rekreacija
18:30
19:30
19:00
Sportska dvorana KSC
Odbojkaški klub Kakanj 78 - trening
19:00
20:30
Sportska dvorana KSC
Rezervisano - rekreacija
19:00
20:00
19:30
Sportska dvorana KSC
Odbojkaški klub Kakanj 78 - trening
19:30
21:00
Sportska dvorana KSC
Košarkaški Klub Kakanj - Trening
19:30
21:00
Sportska dvorana KSC
Odbojkaški klub Kakanj 78 - trening
19:30
21:00
Sportska dvorana KSC
Ženski odbojkaški klub Kakanj - trening
19:30
21:00
20:00
Sportska dvorana KSC
Rezervisano - rekreacija
20:00
21:00
20:30
Sportska dvorana KSC
Rukometni klub Kakanj - trening
20:30
22:00
21:00
Sportska dvorana KSC
Rezervisano - rekreacija
21:00
22:00
Sportska dvorana KSC
Rukometni klub Kakanj - trening
21:00
22:30
Sportska dvorana KSC
Rukometni klub Kakanj - trening
21:00
22:30
Sportska dvorana KSC
Rukometni klub Kakanj - trening
21:00
22:30
21:30
22:00
Sportska dvorana KSC
Rezervisano - rekreacija
22:00
23:00
22:30

Ponedjeljak

Utorak

Srijeda

Četvrtak

Petak

Nedjelja

PonedjeljakUtorakSrijedaČetvrtakPetakSubotaNedjelja
09:00
Sportska sala B
FK Rudar Kakanj - trening
09:00
10:00
Sportska sala B
FK Rudar Kakanj - trening
09:00
10:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
Sportska sala B
STŠ - sekcija
12:30
13:25
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
Sportska sala B
FK Rudar Kakanj - trening
16:00
18:00
Sportska sala B
FK Rudar Kakanj - trening
16:00
18:00
16:30
Sportska sala B
Rezervisano - rekreacija
16:30
17:30
17:00
17:30
Sportska sala B
RMU Kakanj - rekreacija
17:30
18:30
Sportska sala B
Rezervisano - rekreacija
17:30
18:30
18:00
Sportska sala B
Rezervisano - rekreacija
18:00
19:00
Sportska sala B
Odbojkaški klub Kakanj 78 - trening
18:00
19:30
Sportska sala B
Rezervisano - rekreacija
18:00
19:00
18:30
Sportska sala B
Rezervisano - rekreacija
18:30
19:30
Sportska sala B
Košarkaški klub Kakanj - trening
18:30
20:00
19:00
Sportska sala B
Rezervisano - rekreacija
19:00
20:00
Sportska sala B
Rezervisano - rekreacija
19:00
20:00
19:30
Sportska sala B
Rezervisano - rekreacija
19:30
20:30
Sportska sala B
Košarkaški klub Kakanj - trening
19:30
21:00
20:00
Sportska sala B
Rukometni klub Kakanj - trening
20:00
21:30
Sportska sala B
Rezervisano - rekreacija
20:00
21:00
Sportska sala B
Košarkaški klub Kakanj - trening
20:00
21:30
20:30
Sportska sala B
Rezervisano - rekreacija
20:30
21:30
21:00
Sportska sala B
Košarkaški klub Kakanj - trening
21:00
22:30
Sportska sala B
Rezervisano - rekreacija
21:00
22:00
21:30
Sportska sala B
Rezervisano - rekreacija
21:30
22:30
Sportska sala B
Rezervisano - rekreacija
21:30
22:30
Sportska sala B
Rezervisano - rekreacija
21:30
22:30
22:00

Ponedjeljak

Utorak

Srijeda

Četvrtak

Petak

PonedjeljakUtorakSrijedaČetvrtakPetakSubotaNedjelja
07:30
Sportska sala C
Srednja tehnička škola Kemal Kapetanović - nastava TIZO-a
07:30
16:00
Sportska sala C
Srednja tehnička škola Kemal Kapetanović - nastava TIZO-a
07:30
13:30
08:00
08:30
09:00
Sportska sala C
Srednja tehnička škola Kemal Kapetanović - nastava TIZO-a
09:00
18:30
09:30
10:00
10:30
11:00
Sportska sala C
Srednja tehnička škola Kemal Kapetanović - nastava TIZO-a
11:00
18:30
11:30
12:00
12:30
Sportska sala C
Srednja tehnička škola Kemal Kapetanović - nastava TIZO-a
12:30
18:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
Sportska sala C
Srednja tehnička škola Kemal Kapetanović - nastava TIZO-a
15:20
18:30
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
Sportska sala C
Naša škola sporta - trening
18:30
20:00
Sportska sala C
OK Arabi - trening
18:30
20:00
Sportska sala C
STŠ - rekreacija
18:30
20:00
Sportska sala C
OK Arabi - trening
18:30
20:00
Sportska sala C
Ženski odbojkaški klub Kakanj - trening
18:30
20:00
19:00
19:30
20:00
Sportska sala C
Ženski odbojkaški klub Kakanj - trening
20:00
21:30
Sportska sala C
Ženski odbojkaški klub Kakanj - trening
20:00
21:30
Sportska sala C
Odbojkaški klub Kakanj 78 - trening
20:00
21:30
Sportska sala C
Ženski odbojkaški klub Kakanj - trening
20:00
21:30
Sportska sala C
Odbojkaški klub Kakanj 78 - trening
20:00
21:30
20:30
21:00

Ponedjeljak

Utorak

Srijeda

Četvrtak

Petak

PonedjeljakUtorakSrijedaČetvrtakPetakSubotaNedjelja
10:00
Sportska sala Re Al Company
FK Mladost - trening
10:00
11:00
Sportska sala Re Al Company
FK Mladost - trening
10:00
11:00
Sportska sala Re Al Company
FK Mladost - trening
10:00
11:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
Sportska sala Re Al Company
FK Mladost - trening
15:30
17:30
16:00
Sportska sala Re Al Company
FK Mladost -trening
16:00
18:00
Sportska sala Re Al Company
FK Mladost - trening
16:00
18:00
16:30
17:00
17:30
Sportska sala Re Al Company
Rezervisano - rekreacija
17:30
18:30
18:00
Sportska sala Re Al Company
Rezervisano - rekreacija
18:00
19:00
18:30
Sportska sala Re Al Company
Rukometni klub Kakanj - trening
18:30
20:00
Sportska sala Re Al Company
Rukometni klub Kakanj - trening
18:30
20:00
19:00
Sportska sala Re Al Company
Rezervisano - rekreacija
19:00
20:00
19:30
20:00
Sportska sala Re Al Company
Rezervisano - rekreacija
20:00
21:00
Sportska sala Re Al Company
Rezervisano - rekreacija
20:00
21:00
Sportska sala Re Al Company
Rezervisano - rekreacija
20:00
21:00
20:30
21:00
Sportska sala Re Al Company
Rezervisano - rekreacija
21:00
22:00
21:30

Ponedjeljak

Srijeda

Četvrtak

Petak

No events available!