Sumiranje rezultata popisa stećaka: Posjećena ukupno 52 kakanjska naselja, evidentirano ukupno 150 stećaka, 80 učenika volontiralo…

Podijelite:

Projekt „Popis stećaka na području općine Kakanj“ u fazi evidentiranja stećaka uspješno je okončan u nedjelju 30.09.2018. godine obilaskom posljednje nekropole na području sela Sebinje.

Sljedeća faza ovog projekta je dokumentiranje prikupljenih podataka i njihova publikacija.

Riječ je o projektu koji je započeo u mjesecu oktobru 2017. godine i čiji završetak donosi  tačno brojno stanje stećaka na području općine Kakanj.

Sredstva za realizaciju projekta obezbijedila je JU KSC Kakanj, a projekat u fazi terenskih obilazaka su realizirali arheolog, Adisa Lepić, crtač Muhamed Bešlagić i Stručna geodetska služba općine Kakanj.

U toku realizacije projekta svoj doprinos kao volonteri dali su i učenici kakanjskih osnovnih i srednjih škola. Kroz 52 izlaska na teren u obilasku nekropola učestvovalo je 80 učenika – volontera s nastavnicima i profesorima historije. Aktivnosti na popisu stećaka realizirane su kroz terenski obilazak nekropola, GPS snimanje te bilježenje vjerovanja mještana vezanih za stećke.

Obilaskom nekropola došlo se do podataka koji se očituju kako u promjeni  prvobitnog broja stećaka po nekropolama  ali isto tako došlo se i do podataka koji su otkrili nove lokacije i nove, neevidentirane stećke, ali i stećke koje bi trebalo zbog njihove ornamentike zaštiti od propadanja.

Završetkom ovog popisa stećaka stvorili su se uvjeti o potrebi zaštite nekih od nekropola koje plijene pažnju očuvanošću stećaka.

Svi podaci prikupljeni tokom terenskih obilazaka nekropola bit će dokumentirani i publikovani te na taj način dostupni javnosti kako naučnoj tako i svim onim zainteresiranim za ovo bosansko-hercegovačko blago. Za vrijeme projekta evidentirano je ukupno 150 stećaka, terenski dio projekta trajao je ukupno tri mjeseca, a ukupno 52 kakanjska naselja su posjećena od strane stručnog tima JU KSC KAKANJ.

Stećci kao nadgrobni spomenici datiraju iz srednjeg vijeka i upisani su na Listu svjetske baštine UNESCO-a.

JU KSC KAKANJ

Podijelite:

Posljedni članci