U Muzej Kaknja pristižu eksponati kao poklon naših sugrađana – Posebna zahvala za gospođu Zijadu Kukić

Podijelite:

Etonološka i vojna zbirka u Muzeju Kaknja ovih dana obogaćene su zahvaljujući donaciji gospođe Zijade Kukić kojoj se ovom prilikom iskreno zahvaljujemo. Naime, gospođa Kukić poklonila je petnaest eksponata koji su stari više od pedeset godina. Radi se o sljedećim eksponatima: kutija za kafu, lampa, veker-kamen, britva, oštrač, palakarija, gargaše, crepulja, bakarna kutija za kafu, bakarni tanjiri, časa duboka, dubočica bakarna, bakarni sahan, čuturica i menza.

Pozivamo građane da iz svog vlasništva doniraju besplatno ili uz naknadu pojedinačnu građu ili kolekcije vezane za historiju Kaknja i šireg kakanjskog područja.

Cilj je da se za sadašnje i buduće generacije sačuva muzejska građa kao svjedočanstvo civilizacijskog razvoja: kulturnog, obrazovnog, ekonomskog, vjerskog i svakog drugog oblika.

Predmeti koje građani žele pokloniti detaljno će se evidentirati, katalogizirati i inventirati, a prilikom njihova izlaganja navest će se ime donatora, te uputiti zahvalnica istom.

Kontakt broj telefona: 032/771-920

Podijelite:

Posljedni članci