Aldin Šljivo, dipl.ecc.

Direktor JU „Kulturno-sportski centar“ Kakanj

direktor@ksckakanj.ba

Mirza Mušija, dipl. glumac

Koordinator sektora kulturno-umjetničkih djelatnosti i marketinga

juksckakanj@ksckakanj.ba

kultura@ksckakanj.ba

muzej@ksckakanj.ba

obrazovanje@ksckakanj.ba

Marin Mijač, prof. sporta i tjelesne kulture

Koordinator sektora za sportske djelatnosti

sport@ksckakanj.ba

Nihad Tukić, dipl.ecc.

Koordinator sektora za opće poslove

opci.poslovi@ksckakanj.ba

Nijaz Neimarlija,

Koordinator sektora za uređenje, održavanje i ostale uslužne djelatnosti

odrzavanje@ksckakanj.ba