Uprava

Nihad Tukić, dipl.ecc.

Šef odjela sektora za opće poslove

opci.poslovi@ksckakanj.ba

v.d. direktor JU KSC Kakanj

Mustafa Subašić

direktor@ksckakanj.ba

juksckakanj@ksckakanj.ba