Veliki broj zvanica prisustvovao današnjem programu u Muzeju Kaknja – Otvorena stručna biblioteka, stalna postavka specijalne zbirke Kakanjskih novina i promovisano “Bosansko kraljevstvo”

Podijelite:

U sklopu obilježavanja 50 godina postojanja Javne ustanove Kulturno-sportski centar Kakanj danas  je upriličeno svečano otvaranje stručne biblioteke Muzeja Kaknja. Uz otvaranje stručne biblioteke upriličeno je i otvaranje i stalne postavke specijalne zbirke Kakanjskih novina.

A nakon otvaranja stručne biblioteke i stalne postavke uslijedila je i promocija enciklopedijskog izdanja “Bosansko kraljevstvo – Historija srednjevjekovne bosanske države” o kojem su govorili promotori prof. dr. Emir Filipović i prof. dr. Esad Kurtović.

U ulozi domaćina na samom početku svečanog programa prisutnima se obratio glavni inicijator  pozitivnih kulturno-sportskih aktivnosti dir. JU KSC Kakanj Aldin Šljivo.

“Hvala vam što ste i danas sa nama i što ćemo svi zajedno podijeliti radost otvaranja nove biblioteke koja će djelovati u sklopu Muzeja Kaknja i nove stalne postavke specijalne zbirke Kakanjskih novina. Nova biblioteka izgrađena je i uređena s puno ljubavi, truda i sredstava koje je Ustanova uložila kako bi našim posjetiocima stvorila jedan ugodan ambijent  u kojem će se družiti s knjigom. Sretan sam što smo i ovaj put imali veliku podršku i doprinos prije svega naših posjetilaca, srodnih ili sličnih institucija i u konačnici Općine Kakanj koja nastavlja da daje podršku zaista svim projektima koji promoviraju znanje. Biblioteka je otvorena zahvaljujući donacijama mnogobrojnih institucija u BiH koji su poklonili različite publikacije

 Ja se nadam da će biblioteka poput naše suvenirnice koja je otvorena povodom dana Državnosti BiH uspjeti da bude na zavidnom nivou i uvijek na usluzi našim građanima.

Zahvaljujući Uzeiru Jašarspahiću koji je uspio da sačuva veliki broj kaknjskih novina, od danas u Muzeju Kaknja, naši posjetioci će imati priliku da pogledaju stalnu postavku specijalne zbirke Kakanjskih novina.

Izrazio je veliko zadovoljstvo zbog činjenice da je upravo prva promocija enciklopedijskog izdanja „Bosansko kraljevstvo – Historija srednjevjekovne bosanske države“ upriličena u Kaknju. Mladinska knjiga je povodom 50 godina postojanja JU KSC Kakanj danas poklonila 5 enciklopedijskih izdanja  “Bosansko kraljevstvo – Historija srednjevjekovne bosanske države” sa replikama srednjovjekovnog pečatnog prstenja.

Stručna saradnica Muzeja Kaknja i autorica izložbe Daria Gelić također se obratila prisutnima izrazivši veliko zadovoljstvo zbog otvaranja stalne postavke specijalne zbirke Kakanjskih novina.

Cilj Muzeja je “objediniti sve ono što predstavlja kulturu ove teritorije, ali i pokazati smjernicu prema prosperitetu i budućnosti”, te “uspostaviti integralni i kulturni sistem koji će posjetitelja uputiti na sve originalne lokacije i sadržaje”.

Upravo da bi Muzej u potpunosti ispunio svoj cilj i zadatak, uočena je potreba za otvaranjem stručne biblioteke u sklopu Muzeja Kaknja.

Stručna biblioteka Muzeja Kaknja uspostavljena je kao biblioteka u sastavu, te je njen rad i uspostava u skladu sa pravilima i odredbama njene matične institucije.

Otvaranjem Muzeja Kaknja prethodio je dugotrajan proces prikupljanja predmeta koji su svojim predispozicijama pripadanja različitim epohama, stekli status muzejskih predmeta.

Između ostalog, nabavna politika prikupljanja knjižnog fonda realizovala  se formom molbe za saradnju koju je Muzej Kaknja uputio svim relevantnim institucijama i organizacijama sličnog ili istog karaktera djelovanja. Na osnovu pozitivnih odgovora iz mnogobrojnih institucija BiH te poklonjenih stručnih izdanja bibliotečki fundus danas se zaključuje na 1 000 bibliotečkih jedinica. Upravo zbog toga JU KSC Kakanj je na ovoj svečanosti odlučila dodijeliti zahvalnice institucijama i licima koja su se odazvala na Molbu za saradnju i ukazali povjerenje našoj instituciji u vidu donacije bibliotečke građe koja je pomogla u razvoju Stručne biblioteke Muzeja Kaknja.

Prije dodjele zahvalnice u okviru programa izvršen je još jedan prijem donacije koju je za današnji dan pripremila Umjetnička galerija Bosne i Hercegovine.

Dir. Umjetničke galerije Bosne i Hercegovine Strajo Krsmanović uručio je donaciju Amri Veispahić kustosu, bibliotekaru Muzeja Kaknja te je istakao da je ovo lijep primjer saradnje između dvije institucije i da se nada da će tako biti i u narednom periodu.

Javna ustanova KSC  Kakanj dodijelila je zahvalnicu za doprinos u razvoju Stručne biblioteke Muzeja Kaknja

 1. JU Gradska biblioteka Kakanj
 2. Muzej grada Zenice
 3. Muzej Sarajeva
 4. Gazi Husrev-begova biblioteka
 5. Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine
 6. Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine
 7. Zavičajni muzej Visoko
 8. JU Narodna i univerzitetska biblioteka „Derviš Sušić“ Tuzla
 9. Umjetnička galerija Bosne i Hercegovine
 10. Društvo za proučavanje srednjovjekovne Bosne „Stanak“
 11. Almira i Admir Olovčić
 12. Šefkija Čehajić
 13. Neformalna grupa građana „Sinovi Bosne“
 14. Uzeir Jašarspahić

Usmenom prozivkom zahvalili smo se i sljedećim pojedincima koji su dali svoj doprinos u formiranju stručne muzejske biblioteke

 1. Sedina Murtić
 2. Senad Hodović
 3. Raif Čehajić
 4. Davud Odobašić
 5. Mirza Bajramović
 6. Ferid Kulović
 7. Benjamin Bajtarević
 8. Adnadin Jašarević
 9. Ikbal Cogo
 10. Nedžad Haračić
 11. Nadžija Kulović
 12. Sabahudin Begić
 13. Vahida Nalić
 14. Edin Bujak

Početni fond biblioteke predstavlja bibliotečka građa koja je pristizala u Muzej još od njegovog otvorenja kroz donacije, poklone i kupovinom. Stručna obrada bibliotečke građe započeta je u januaru 2017. godine, te je građa podijeljena prema vrsti na monografske i serijske publikacije (periodika).

Biblioteka posjeduje građu iz oblasti historije, arheologije, etnologije, umjetnosti, muzeologije, rudarstva i dr.

Bibliotečka građa bit će pretraživa preko elektronskog kataloga biblioteke Muzeja Kakanja.

Biblioteka je smještena na prizemlju Muzeja Kakanja, gdje je smješten veći dio fonda, te osiguran prostor za rad sa korisnicima i prostor za korisnike.

Specijalnu zbirku biblioteke čine Kakanjske  novine, koje su izrasle iz tadašnjeg Glasa rudara, a predstavljaju začetak novinarstva u Kaknju.

Glas rudara počeo je izlaziti 10. juna 1961. godine sa ciljem da javnost uputi o radu Rudnika i dešavanjima u općini Kakanj. Već nakon 1963. godine, zbog formiranja Direkcije Srednjobosanskih rudnika i izlaska novina pod istim nazivom prestaje njihov  izlazak. Nakon četrnaest godina Glas rudara će ponovo ugledati svjetlo dana, te nakon dvije godine izlaženja prerasta u općinske novine pod nazivom Kakanjske  novine. Odmah na početku vidljive su promjene kako u izgledu i sadržaju koji su nudili novi brojevi, tako i po imenima koja su vodila list i njegovim saradnicima iz drugih gradova. Ozbiljnost u radu i organizaciji starog lista pod novim imenom prepoznata je i od strane čitalaca. Tako je 80-ih godina zabilježen uspon kakanjskog novinarstva kroz Kaknjske novine što nam dokazuju razne nagrade kako za sam list, tako i za tadašnjeg urednika novina Radeta  Jovanovića. Kaknjske novine su redovno izlazile svake druge srijede, osim početkom 90-ih kada dolazi do kašnjenja, ali i tehničkih izmjena. Izmjene na samom listu su bile odraz dešavanja kako u Kaknju tako i u cijeloj državi. Ratne godine su se odrazile i na ovaj list koji je 1993. ugašen.  Iste godine, pod incijativom lokalne vlasti, pokreče se novi list Kakanjski glas sa novim tehničkim karakteristikama i sadržajem. Nažalost vodstvo i uredništvo nisu preuzeli profesionalci već amateri što je donijelo loše rezultate, ali su novine i dalje imale svoje čitaoce. Iako je 1996. godine  list preuzela iskusna novinarka Senka Jašarspahić, Kakanjski glas se bez ikakvog objašnjenja ugasio nakon dvije godine. Pod starim imenom ali u novom ruhu, godine 2004. ponovo izlaze Kakanjske novine. Kao informativni list općine Kakanj one i danas imaju istu, nepromijenjenu funkciju – da obavještavaju kakanjsku javnost o dešavanjima u općini.

Biblioteka Muzeja Kaknja trenutno posjeduje većinu brojeva novina Glas rudara, Kakanjskih novina i Kakanjskog glasnika, koje prate kontinuiran razvoj kakanjskog novinarstva. Upravo zbog toga ova tri lista predstavljaju specijalnu zbirku biblioteke Muzeja Kaknja, a cilj je u budućnosti učiniti ju cjelovitom.

 Da bi Muzej u potpunosti ispunio svoj cilj i zadatak, uočena je potreba za otvaranjem stručne biblioteke u sklopu Muzeja Kaknja. Biblioteka je smještena u prizemlju Muzeja Kaknja, gdje je smješten veći dio fonda, te osiguran prostor za rad sa korisnicima i prostor za korisnike.

JU KSC KAKANJ

Podijelite:

Posljedni članci