Vrijedna donacija od Zemaljskog muzeja BiH za Muzej Kaknja

Podijelite:

Javna ustanova Kulturno-sportski centar Kakanj već duži vremenski period uspješno sarađuje sa institucijama koje se bave zaštitom kulturno-historijskog naslijeđa i muzejskom djelatnošću. Uspostavljanje kontinuirane i konzistentne saradnje sa muzejima iz drugih gradova poput Sarajeva, Visokog, Zenice, Livna i drugih doprinijelo je napretku Muzeja Kaknja kroz različite vidove. Kao najmlađem muzeju u BiH,  „stariji“ muzeji i institucije su se ponudile da pomognu donacijom publikacija i knjiga za stručnu muzejsku biblioteku, donacijom različitih eksponata za muzejske zbirke, pružanjem informacija i svih drugih vidova pomoći zarad što boljeg rada muzeja.

Veoma veliki broj institucija u BiH koje se bave ovom vrstom djelatnosti je izvršilo donacije različitih publikacija i stručne građe što je u velikoj mjeri pomoglo da stručna biblioteka krene sa radom.

Još jedna vrijedna donacija stiže u Muzej Kaknja, ovaj put od strane Zemaljskog muzeja BiH koji je odlučio da donira vrlo vrijedne vitrine koje služe za izlaganje eksponata. Naime, Zemaljski muzej BiH je dobio vrijednu donaciju za nabavku novih vitrina, kao i kompletnu rekonstrukciju zgrade Zemaljskog muzeja, tako da su odlučili da vitrine koje više neće trebati doniraju institucijama koja za tim imaju potrebu. Našem muzeju će biti od koristi budući da su vitrine funkcionalne i pružaju veću zaštitu eksponata.

Vitrine su bile na odjeljenju za arheologiju, odsjek prahistorija, a služile su za izlaganje predmeta i eksponata. Radi se o donaciji ukupno 15 vitrina koje će u narednom periodu biti transportovane u Kakanj.

Ovom prilikom se zahvaljujemo našem čuvaru historije – Zemaljskom muzeju BiH na ovom lijepom i vrijednom poklonu koji će dobro poslužiti za čuvanje eksponata u Muzeju Kaknja.

JU KSC KAKANJ

 

 

 

 

 

 

Podijelite:

Posljedni članci