Zaštita kulturne baštine u Općini Kakanj i uvrštavanje iste u turističku ponudu

Podijelite:

Svjesni činjenice značaja kulturne baštine za općinu Kakanj JU KSC Kakanj – odjeljenje Muzej Kaknja će analizirati postojeći sistem zaštite i očuvanja kulturne baštine te odnos prema dosadašnjem, osobito održivom, korištenju baštine te će se utvrditi ciljevi, mjere i aktivnosti kako bi se kulturna baština i njeni potencijali uspješnije i učinkovitije koristili kao razvojni resurs, prije svega u kontekstu kulturnog turizma.

Općina Kakanj je izuzetno bogata spomenicima kulture koji potječu iz različitih perioda, te će se radi njihove što bolje prezentacije i uvrštavanja u turističku ponudu općine pristupiti i njihovom uređenju i prezentaciji.
Aktivnosti koje su u proteklom periodu pokrenute kako bi se ozbiljnije pristupilo zaštiti i očuvanju kulturne baštine na podrućju općine Kakanj.
Pokrenute su aktivnosti na uređenju vidikovca i nekropole stećaka na Ivničko-zagradskoj gradini, lokalitetu koji datira još iz perioda prethistorije.
U sklopu akcije čišćenja i uređenja lokaliteta uređena je pješačka staza i prilazi, izvršeno je čišćenje otpada, ofarbane su klupe, postavljena je sigurnosna ograda i znakovi te označavanje prostora nekropole na kojoj se nalazi pet nadgrobnih spomenika.

Aktivnosti na zaštiti i promociji kulturno-historijskih spomenika općine Kakanj nastavljene su obilascima najznačajnijih spomenika kulture koji se nalaze na prostoru ove općine i to Kula hadži Mehmed-bega, zgrada poznata kao “Turski sud” u Ribnici, Glavica u Bilješevu, prethistorijsko neolitsko naselje Obre II, džamija u Kraljevoj Sutjesci, franjevački samostan u Kraljevoj Sutjesci sa vladarskim dvorima iz 14. i 15. stoljeća, Sultanov konak, nekropola stećaka u Nažbilju te kuća Ive Duspera, Kraljeva Sutjeska.

U toku ovih obilazaka konstatirano je postojeće stanje objekata i lokaliteta te su preliminarno dogovorene različite aktivnosti na zaštiti onih najugroženijih kao što je Turski sud u Ribnici koji je nacionalni spomenik BiH od 2012. godine.

Naredni korak je uređenje prostora nekropole Nažbilj, koja broji oko 50 nadgrobnih spomenika iz srednjeg vijeka.  Podsjećamo da je ovakvim aktivnostima Muzeja Kaknja prekinuta dugogodišnja nebriga o našoj baštini, a neki od ovih lokliteta postali su veoma atraktivni kako lokalnom stanovništu, tako i drugim posjetiocima općine Kakanj.

Prilikom posjete uočeno je neadekvatno održavanje prostora i dotrajalost objekta o čemu će Muzej Kaknja službeno obavijestiti nadležne za očuvanje nacionalnih spomenika u Kaknju.
Obzirom da je Kakanj bogat kulturno-historijskim naslijeđima s kojim se možemo ponositi, plan je da u narednom periodu organizujmo posjete za učenike osnovinih i srednjih škola kako naše općine tako i susjednih, kako bi na pravi način zaštitili od zaborava i skrenuli pažnju na ove zaštićene spomenike.
JU KSC KAKANJ

Podijelite:

Posljedni članci