“BILO JEDNOM NA BALKANU” – KONCERT FILMSKE MUZIKE U KAKNJU

Podijelite:

Javna ustanova Kulturno-sportski centar Kakanj priprema koncert domaće filmske muzike pod nazivom “Bilo jednom na Balkanu” sa projekcijom i velikim brojem učesnika raznih nacionalnosti, starosnih grupacija i profesija. Osnovni cilj projekta je da ljude iz Kaknja i okoline “uveže” u zajednički projekat koji se bavi muzikom, glumom, riječju, slikom, umjetnošću odnosno svim djelatnostima koje spadaju u domen rada JU KSC Kakanj.

Koncert filmske muzike “Bilo jednom na Balkanu” bit će premijerno održan 24. novembra 2016. godine u Domu kulture sa početkom u 19:30 sati.

Zbog uticaja i  isprepletanja različitih urbanih kultura  Kakanj je uvijek posmatran kao gradska sredina, i nikada kao varoš, kasaba ili čaršija i zaslužuje da mu se vrate sva obilježja centra urbane kulture i kretivne energije a da pri tom sačuva i svoju lokalnu tradiciju.

Svima zajedno je potreban dašak pozitivne energije, vibracije zajedničkog stvaranja, nota urbanog razvoja i urbanog prostora u koji treba vratiti građane.

Prema tome, namjera ovog projekta je vratiti interakciju stanovništva sa ovim prostorima, povećati mogućnosti za urbane promjene i  razviti kulturne potrebe stanovništva.

Dodatna vrijednost u projektu je što sadržaj koncerta filmske muzike sa projekcijom „Bilo jednom na Balkanu“, naglašava besmislicu podijeljenosti po nacionalnoj pripadnosti stavljajući pred gledatelje otvorena pitanja o prioritetima iz svakodnevnog življenja i pitanja o tome koliko  i kako nacionalna podijeljenost utiče na kvalitet svakodnevnog življenja.

Bit će to prvi suvremeni interaktivni umjetnički događaj na ovim prostorima. Također, projektom ćemo oživiti prostore namijenjene kulturnim događanjima i vratiti interakciju građana s tim prostorima te ojačati lokalne kapacitete i međusektorsku suradnju za buduće intervencije.

Dugoročno, namjera projekta je doprinijeti da Općina Kakanj bude prepoznatljiva  kao grad kreativne energije i kulturne raznovrsnosti isprepletene lokalnim, nacionalnim i međunarodnim kulturnim i umjetničkim vrijednostima.

U realizaciju projekt, pored JU KSC, uključeno je još nekoliko različitih organizacija; lokalno kulturno-umjetničko društvo, muzički bendovi, Gradski hor, Hor “Bostan”, Crkveni hor, Dramski studio Kakanj, Škola glume Kakanj, Rudarska limena glazba, Tamburaški orkestar i drugi.

Bitno za spomenuti je da koncert filmske muzike sa projekcijom „Bilo jednom na Balkanu“ podržalo i Federalno ministarstvo za kulturu i sport što je jasan pokazatelj da Kakanj kao malen grad, daje ogroman doprinos u razvoju kulture u BiH.

Sve informacije vezane za ovaj projekat možete pronaći na našoj službenoj web stranici: www.ksckakanj.ba

JU KSC KAKANJ

Podijelite:

Posljedni članci