Javni poziv za dodjelu petnaestoaprilskih priznanja

Podijelite:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Na osnovu člana 11. Odluke o dodjeli petnaestoaprilskih priznanja, broj 0-01/1-243/11 od 27.09.2011. godine («Službene novine Općine Kakanj» broj: 09/11 i 5/16), Komisija za dodjelu petnaestoaprilskih priznanja objavljuje

JAVNI POZIV
ZA DODJELU PETNAESTOAPRILSKIH PRIZNANJA
OPĆINE KAKANJ

U povodu „15. aprila – Dana Općine Kakanj“ , Općina Kakanj, u skladu sa kriterijima Odluke o dodjeli petnaestoaprilskih priznanja dodjeljuje slijedeća priznanja:

„GRB OPĆINE KAKANJ“ – 1 PRIZNANJE
„PLAKETA SA DIPLOMOM“ – 3 PRIZNANJA
„ZAHVALNICA“ – 5 PRIZNANJA

Petnaestoaprilska priznanja dodjeljuju se: državnim organima i državnim institucijama, privrednim društvima, javnim preduzećima, javnim ustanovama, mjesnim zajednicama, udruženjima građana i drugim neprofitnim organizacijama, međunarodnim organizacijama, stranim državama, prijateljskim gradovima, državljanima drugih država, vjerskim zajednicama, građanima i drugim.
KRITERIJI ZA DODJELU PETNAESTOAPRILSKIH PRIZNANJA

„GRB OPĆINE KAKANJ“
„Grb općine Kakanj“ se dodjeljuje za:
izuzetne uspjehe u radu i ostvarenju natprosječnih rezultata rada i poslovanja,
ostvarenje pozitivnih ekonomskih rezultata poslovanja i finansijskih pokazatelja,
povećanje produktivnosti, ekonomičnosti i rentabilnosti poslovanja,
značajno ostvarenje fizičkog obima proizvodnje i izvršenih usluga,
povećanje zaposlenosti,
ostvarenje značajnog izvoza proizvoda i usluga na strana tržišta,
unapređenje zaštite životne okoline i kvaliteta življenja,
doprinos u oblasti zdravstva, obrazovanja, kulture i sporta,
afirmaciju i promociju općine Kakanj,
postignute rezultate u naučno-istraživačkom radu,
doprinos općini u privrednom razvoju i izgradnji infrastrukturnih objekata,
u povodu jubileja i značajnih datuma dobitnika priznanja i
ostvarene rezultate u drugim segmentima društvenog i javnog života.

B) „PLAKETA SA DIPLOMOM“

„Plaketa sa diplomom“ dodjeljuje se za:
postignute uspjehe u radu i rezultatima rada koji su imali poseban značaj za razvoj općine i društva u cjelini,
doprinos u odbrani zemlje i očuvanju nezavisnosti Bosne i Hercegovine,
promociju demokratije i osnovnih ljudskih prava i sloboda čovjeka,
rezultate poslovanja koji su omogućili veću proizvodnju i pružanje usluga, zapošljavanja i ostvarenje značajnog rasta ekonomskih pokazatelja,
racionalizaciju, modernizaciju i organizacione promjene koje su rezultirale značajne uštede i postizanje rezultata u odnosu na prethodni period, a što je značajno uticalo na sveukupan razvoj općine,
kvalitetno i u interesu državnog kapitala i radnika izvršenu privatizaciju,
na zadovoljstvo građana i ostvarivanje njihovih interesa obezbijeđeni kvalitetni uslovi rada i pružanja usluga u oblasti obrazovanja, zdravstva, kulture, sporta, socijalne skrbi i u drugim društvenim djelatnostima i
ostvarene rezultate u njegovanju i poštivanju nacionalnih i vjerskih sloboda građana.

C) „ZAHVALNICA“

„Zahvalnica“ se dodjeljuje za:
značajan doprinos u Odbrambeno – oslobodilačkom ratu „92.-95.“,
iskazanu i ispoljenu ličnu hrabrost u spašavanju ljudi i materijalnih dobara,
humanitarni rad i rezultate rada u dobrotvornom radu,
angažman u stvaranju uslova za razvoj u oblasti zdravstva, obrazovanja, kulture, sporta i drugim društvenim segmentima
iskazane sposobnosti i odlučnosti u razvoju komponente odbrane i zaštite,
ostvarenje rezultata rada u radnim sredinama i u sredinama u kojima žive,
doprinos u ostvarenju demokratije, ljudskih prava i slobode čovjeka i
isticanjem kao pojedinca i u drugim sferama društvenog i javnog života

Rok i način predlaganja

Prijedlozi za dodjelu petnaestoaprilskih priznanja podnose se Komisiji do 11.03.2017.godine.
Prijedlog iz prethodnog stava treba da sadrži slijedeće:
prezime i ime i adresu kandidata, odnosno naziv privrednog društva, javnog preduzeća, javne ustanove, udruženja građana, vjerske zajednice ili drugih subjekata koji se predlažu za dodjelu javnih priznanja,
oblast za koju se predlaže dodjela javnog priznanja,
obrazloženje prijedloga,
raspoloživu dokumentaciju.

Pravo predlaganja kandidata za dodjelu petnaestoaprilskih priznanja imaju:

državni organi i državne institucije,
Općinski načelnik,
radna tijela Općinskog vijeća,
privredna društva,
javna preduzeća i javne ustanove,
udruženja građana i nevladine organizacije,
mjesne zajednice,
vjerske zajednice,
građani i
drugi pravni subjekti.

Obrasci za dodjelu petnaestoaprilskih priznanja mogu se dobiti u Stručnoj službi za poslove Općinskog vijeća, prijemnoj kancelariji ili preuzeti sa službene stranice Općine Kakanj: www.kakanj.com.ba.
Obrazac za pojedince
Obrazac za pravne subjekte

Prijedlozi dostavljeni po isteku roka neće se uzimati u razmatranje.
Prijedlozi se dostavljaju na adresu: Općina Kakanj – Komisija za dodjelu petnaestoaprilskih priznanja, Ulica branilaca, 72240 Kakanj ili lično u prijemnu kancelariju Općine Kakanj.

PRESS OPĆINE KAKANJ

Podijelite:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Posljedni članci