POPIS STEĆAKA: Projektni tim danas vrši posjetu lokalitetima Saračevo brdo i Hrašće u Ričici

Podijelite:

Projektni tim će danas izvršiti posjetu na lokalitetima Hrašće i Saračevo brdo u Ričici u sklopu projekta “Popis stećaka na području općine Kakanj”.

Dana 19.10.2017. godine počeo je sa realizacijom pomenuti projekat koji ima za cilj dokumentovati i evidentirati stećke odnosno nekropole na području općine Kakanj na terenu, na samim nekropolama prilikom čega bi se ustanovilo stanje i očuvanost srednjovjekovne sepulkralne baštine na ovom području.

Primarni cilj ovog projekta jeste da se koristeći ranije naučno verifikovanim podacima napravi konačno i detaljno terensko istraživanje, evidentiranje nekropola i pojedinačnih stećaka na području općine Kakanj  koji u dosta slučajeva ranije nisu bili poznati široj javnosti.

Prva lokacija koju je tim posjetio je Bijeli Greb i na toj lokaciji zabilježene su sljedeće informacije: Nekropola Bijeli Breg je organizovana u dvije grupe ali ovaj put sa brojem od ukupno 43 stećka. Veliki broj stećaka je utonuo u zemlju prilikom klizišta i erozijom tla. Veliki broj orijetisan je u pravcu zapad-istok ali zapaženo je par stećaka koji su u smjeru sjever-jug.

Uskoro donosimo informacije i sa narednih lokacija.

JU KSC KAKANJ

Podijelite:

Posljedni članci