9. novembra 1992.godine Općinski štab Teritorijalne odbrane Kakanj preimenovan u Općinski štab odbrane Kakanj

Podijelite:

9. novembra 1992.godine Općinski štab Teritorijalne odbrane Kakanj preimenovan u Općinski štab odbrane Kakanj

Naređenjem Štaba Vrhovne komande Oružanih snaga Republike BiH od 9.novembra 1992.godine za formiranje jedinica Trećeg korpusa, dotadašnji Općinski štab Teritorijalne odbrane Kakanj je preimenovan u Općinski štab odbrane Kakanj po formaciji T-412.185 i pod tim imenom je i djelovao sve do formiranja 311. lahke brigade 3. korpusa Armije BiH u novembru 1993. godine kada je sa cjelokupnim svojim sastavom, naoružanjem i opremom ušao u sastav te brigade.

Originalni primjerak u Muzeju Kaknja (spisak pripadnika TO Općine Kakanj)

JU KSC KAKANJ

Podijelite:

Posljedni članci