Prednosti ovog skijališta su odlično pripremljene skijaške staze, dugogodišnje postojanje skijaške škole , mogućnost iznajmljivanja opreme i dobar pristup.

Ski liftom i ski stazom u dužini od 1000 m Ponijeri se uvrštavaju u naše skijaške centre.

Ponijeri po svojoj ljepoti zaslužuju ogromnu pažnju. Naziv Ponijeri potiče od riječi ponor ili poniranje. Zaista, na nekoliko mjesta na ovoj planini se mogu susresti ponori. Nakon drugog svjetskog rata vršena su ispitivanja bojenjem vode tamnošnjih potoka te je dokazano da se voda koja ponire u središtu Ponijera pojavljuje na dnu Ponijera u obliku vrela. Boriva, riječica-pritoka Trstionice je jedan krak vode koja dotiče s Ponijera. Područje je idealno za lov i taj dio lovišta je ocijenjen sa vrlo dobrom ocjenom ili drugi bonitetni razred od ukupnih pet postojećih. U riječicama ima dosta pastrmke , a na proplancima gljiva i šumskog voća. Zahvaljujući svojoj ljepoti i brojnim sadržajima Ponijeri za Kakanj i Visoko ,pa i širu regiju, predstavljaju idealno i atraktivno mjesto za odmor i relaksaciju.

 

Četri su puta od Kaknja prema Ponijerima. Jedan je preko Kraljeve Sutjeske, drugi preko kotline Rijeke Ribnice, treći uz malu rijeku preko Jehica  a četvrti, ujedno i najkraći, negdje oko 20 km od Kaknja uz rijeku Zgošću preko Tršća i Paočina.