Većina građana Bosne i Hercegovine se na referendumu održanom 29. februara i 1. marta 1992. godine izjasnila da je ZA suverenu i nezavisnu Bosnu i Hercegovinu, državu ravnopravnih građana, naroda Bosne i Hercegovine – Muslimana, Srba, Hrvata i pripadnika drugih naroda koji u njoj žive.

JU KSC KAKANJ