GRBOVI BIH KROZ HISTORIJU NA ULAZU U MUZEJ KAKNJA

Podijelite:

Privedeni su kraju radovi na još jednom zanimljivom projektu u Muzeju Kaknja, naime radi se o oslikanim grbovima BiH na samom ulazu u muzej koje je radio likovni umjetnik Edin Šahinović, student Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu. Posjetioci muzeja će sada na jedan kreativan način imati priliku da vide oslikane grbove BiH na jednom mjestu.

14449838_582869178559532_3223766529633312306_n-660x330

U nastavku pročitajte opise za svaki oslikani grb:

GRB BOSNE U FOJNIČKOM GRBOVNIKU

Grb Bosne prikazan u Fojničkom grbovniku čini smeđi štit sa nazubljenom krunom. To je složen grb koji se sastoji od dva pojedinačna grba. Jedan je grb Bosne kakav je izradio Ulrich Richental u svom grbovniku rađenom između 1414–1418. godine. Njega čine dvije nazubljene koso ukrštene grede, koje na gornjoj strani posjeduju glave sa krunama. Drugi je grb Ilirije sastavljen koncem XVI vijeka po zamisli dubrovačkih Ilira. Predstavlja ga crveni štit sa srebrnim polumjesecom i osmokrakom zvijezdom, okrenut prema gore.

 fojnicki

GRB SREDNJOVJEKOVNE BOSANSKE DINASTIJE KOTROMANIĆA/GRB SREDNJOVJEKOVNE BOSNE

Grb srednjovjekovne Bosne, od doba njenih banova i kraljeva do 1463. godine, predstavljao je grb dinastije Kotromanić: štit plave boje, koji je na pola podijeljen srebrnom dijagonalnom gredom, u čijem se lijevom i desnom polju nalaze po tri zlatna ljiljana, sve nadvišeno viteškom glavom sa plaštom ili krunom Kotromanića. Ljiljan na grbu dinastije Kotromanića je ljiljan koji je specifičan za Bosnu – „Lilium bosniacum“.

dinastija

GRB BOSNE I HERCEGOVINE ZA VRIJEME AUSTRO-UGARSKE VLADAVINE

Grb Bosne i Hercegovine za vrijeme austro-ugarske vladavine je modifikacija grba Hrvoja Vukčića Hrvatinića, bosanskog velikaša iz XIV stoljeća. Grb je predstavljao zlatni štit iz čijeg lijevog srebrnog obruba izlazi crvena oklopljena savijena ruka koja drži srebrnu sablju sa zlatnom drškom, okrunjen krunom od heraldičkih ljiljana.

aust

 

 GRB SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE BOSNE I HERCEGOVINE (SFRJ)

Grb socijalističke republike Bosne i Hercegovine je usvojen zajedno sa zastavom, 31. decembra 1946. godine. Blazon grba je bio: iza dva ukrštena snopa pšenice nalazi se kontura naselja sa dva dimnjaka iz kojih se puši dim, sve okruženo vijencem s crvenom trakom. Vijenac se sastojao od jelinih grančica sa desne strane i grančica bukve sa lijeve strane. Iznad vijenca se nalazila zlatno obrubljena crvena zvijezda petokraka.

sfrj

GRB REPUBLIKE BOSNE I HERCEGOVINE

Grb Republike Bosne i Hercegovine zvanično je usvojen 4. maja 1992. godine. Zasnovan je na grbu prvog bosanskog kralja Tvrtka I Kotromanića. Grb predstavlja zlatno obrubljen, plavi štit, podijeljen na dva polja srebrenom dijagonalnom gredom sa po tri ljiljana zlatne boje u svakom polju.

1992

 

GRB BOSNE I HERCEGOVINE – 1998.

Sadašnji grb Bosne i Hercegovine usvojen je 20. maja 1998. godine, a zasnovan je na zastavi Bosne i Hercegovine. Grb čini zašiljeni plavi štit, u čijem se gornjem desnom uglu nalazi zlatni trougao, a paralelno lijevoj strani (hipotenuzi) trougla, od gornjeg do donjeg ruba, proteže se sedam srebrnih izlazečih zvjezdica. Grb je sastavni dio zastave Bosne i Hercegovine i simbol njenog historijskog i državnog kontinuiteta i u novim, promijenjenim društvenim okolnostima.

19

JU KSC KAKANJ

Podijelite:

Posljedni članci