Internacionalni festival edukativnog teatra (IFET) u Kaknju i Zenici

Podijelite:

Javna ustanova za kulturu i obrazovanje Kakanj; Dječija, omladinska i lutkarska scena Bosanskog narodnog pozorišta Zenica i Forum građana Zenica nosioci su aktivnosti oko pripreme Internacionalnog festivala edukativnog teatra – IFET, koji će se od 15. do 18. oktobra odvijati u Kaknju i Zenici i to na nekoliko lokacija: Dom kulture Kakanj, BNP i Dom penzionera Zenica.
Projekat za cilj ima podizanje svijesti o potrebi ravnopravnog participiranja u umjetnosti djece, mladih, osoba sa posebnim potrebama, kao i romske populacije u Bosni i Hercegovini, Sloveniji i Crnoj Gori, putem edukativnih teatarskih formi i ostalih sadržaja koji se mogu ponuditi kao dodatni produkti izvođačkih umjetnosti, a sve uz poštivanje Deklaracije o pravima djece uz njegovanje dramskog stvaralaštva.
Realizacija projekta podrazumijeva dva segmenta:
Priprema i izvedba teatarskih predstava koje u sebi sadrže edukativnu i inkluzivnu komponentu (Gostovanje ansambla iz Slovenije sa predstavom „Izložba srca“, koja je realizirana sa osobama s poteškoćama u razvoju, a okupljenih oko organizacije Sonček – dvije izvedbe i to u Zenici i u Kaknju, gostovanje Centra za kulturu iz Tivta sa edukativnom predstavom „Pazi, zebra!“, izvedba predstave Foruma građana Zenica, BNP-a i firme EKOPAK Sarajevo „Reciklaža nije gnjavaža!“, gostovanje predstave JU za kulturu i obrazovanje Kakanj, UG „Romalen“ i World Vision-a realizirane sa romskom populacijom „Sretna škola“, izvedba performansa Razvojne edukativne grupe i BNP-a Zenica „Navijač“ i izvedbe predstava „Pingvin“ i „Kamenje“ Dječije, omladinske i lutkarske scene Bosanskog narodnog pozorišta Zenica). Unutar prvog segmenta planirano je održavanje predstava koje se na edukativan način obraćaju djeci i mladima, otkrivajući nove, alternativne načine učenja, segmentiranja pojedinačnih tema i pokušaja analize problema koji se u njima tretira.
Drugi dio predstavlja Konferencija na temu: IZAZOVI PARTNERSTVA IZMEĐU JAVNIH UPRAVA I ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA – PROBLEMATIKA OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA“, na kojoj će učešće uzeti ministri iz nekoliko ministarstava, njihovi pomoćnici, predstavnici NVO sektora, gosti iz Slovenije, predstavnici Bosanskog narodnog pozorišta Zenica.
Danas je na press konferenciji potpisana i Izjava o zajedničkom pokretanju i saradnji pri realizaciji IFET-a 2015, od strane gospodina Hazima Begagića, direktora BNP-a Zenica, Tvrtka Mišanovia, predsjednika UG Forum građana Zenica i Aldina Šljive, direktora JU za kulturu i obrazovanje Kakanj.

Podijelite:

Posljedni članci