JU KSC Kakanj se i ove godine pridružuje manifestaciji Međunarodni dan i Evropska noć muzeja

Podijelite:

JU KSC Kakanj se i ove godine planira uključiti u manifestaciju Međunarodnog dana muzeja na način da ćemo organizirati posjetu učenika historijske sekcije, OŠ Mula Mustafa Bašeskija, koju predvodi nastavnica Marija Ganibegović, muzejima u Sarajevu. Posjetit ćemo Muzej ratnog djetinstva, Zemaljski muzej BiH, Historijski muzej i Muzej grada Sarajeva.

Pored upoznavanja sa bogatim zbirkama navedenih muzeja, planirana je i
aktivnost oplemenjavanja novootvorene stalne numizmatičke postavke Muzeja
Kaknja.

Međunarodni dan i Evropska noć muzeja u BiH- 18. maj 2019.

Međunarodni dan i Evropska noć muzeja u muzejima BiH održat će se u subotu 18. maja 2019. godine. Ovogodišnja tema Međunarodnog dana muzeja je Muzeji kao središta kulture: budućnost tradicije.

Ovogodišnjom temom “Muzeji kao sredista kulture”- želi se naglasiti važnost muzeja u savremenom društvu, koje se nalazi pred izazovima vrtoglavog tehnološkog napretka, te društvenih promjena među kojima su i migracije stanovništva.

ICOM-ova podtema manifestacije “Budućnost tradicije” povezuje muzeje s njihovom ulogom prenositelja tradicije u budućnost i u funkciji su posrednika koji savremenim sredstvima doprinose očuvanju i prenošenju tradicijskog znanja za buduće generacije.

Muzeji preuzimaju novu ulogu koju ICOM simbolično definira kroz dva ključna pojma:

a) muzeji kao mjesto susreta i umrežavanja potiče se saradničko okruzenje, multidisciplinarna saradnja, profesionalno povezivanje;
b) muzej kao centralno mjesto lokalne zajednice
gdje muzej u okviru kulturnog prostora zajednice prepoznaje vrijednost tradicije, čuva i brine o materijalnoj i nematerijalnoj baštini (kulturna, prirodna i tehnička) i proaktivno se odnosi prema nasljedju.
Uključivanjem u ovu manifestaciju prilika je da skrenemo pažnju na muzejske institucije u Bosni i Hercegovini te na njihov doprinos oplemenjivanju društvenog i kulturnog života vrijednostima iz prošlosti a za izgradnju bolje budućnosti.

O temi

Uloga muzeja u društvu se mijenja. Muzeji se stalno iznova pronalaze u svojoj potrazi za interaktivnijim, fleksibilnijim, prilagodljivijim i mobilnim institucijama usmjerenim na publiku u zajednici. Oni su postali kulturna čvorišta koja funkcionišu kao platforme u kojima se kreativnost kombinira sa znanjem i gdje posjetioci, takođe, mogu da stvaraju, dijele i komuniciraju.
Pored svoje osnovne misije – sakupljanja, konzervacije, komunikacije, istraživanja, izlaganja – muzeji su transformirali svoje prakse kako bi ostali bliže zajednicama kojima služe. Danas traže inovativne načine za rješavanje suvremenih društvenih pitanja i sukoba. Djelujući lokalno, muzeji također mogu zagovarati i ublažavati globalne probleme, nastojeći proaktivno odgovoriti na izazove današnjeg društva. Kao institucije u srcu društva, muzeji imaju moć uspostavljanja dijaloga između kultura, izgradnje mostova za mirniji svijet i definiranja održive budućnosti.

Kako muzeji sve više prerastaju u kulturna središta, tako pronalaze i nove načine da poštuju svoje zbirke, svoju povijest i svoje nasljeđe, stvarajući tradicije koje će imati novo značenje za buduće generacije i relevantnost za raznovrsnu suvremenu publiku na jednoj globalnoj razini. Ova transformacija, koja će imati dubok uticaj na muzejsku teoriju i praksu, takođe nas prisiljava da preispitamo vrijednost muzeja i preispitamo etičke granice koje definiraju samu prirodu našeg rada kao muzejskih profesionalaca.

Istovremeno, djelujući kao centralna tačka za zajednicu i sastavni dio globalne mreže, muzeji nude platformu za provođenje potreba lokalnih zajednica u širi globalni kontekst.

 

Podijelite:

Posljedni članci