Kurs njemačkog i engleskog jezika za djecu uzrasta od 6-13 godina – Prijave na broj 032/771-920

Podijelite:

Obzirom da se u JU KSC Kakanj  u okviru segmenta obrazovanja već dugi niz godina realiziraju kursevi stranih jezika za starije polaznike, u ovom II ciklusu kurseva u ponudi ćemo imati i kurseve za djecu gdje će ciljna grupa biti djeca od 6-13 godina.

Naš cilj je poseban program rada sa djecom i rad u odvojenim grupama od odraslih polaznika kursa

Na našim kursevima za djecu nastavnici će planirati  i realizovati motivirajuće časove sa dosta interaktivnih aktivnosti i kreativnih radionica za učenike.

 S ciljem razvijanja jezičkih vještina kod djece (ovladavanje neophodnim leksičkim, pravopisnim, fonetičkim i gramatičkim minimumom)

  • Na časovima jezika djeca će se upoznavati sa  kulturom  naroda  čiji  se  jezik  izučava i učit će se   razumijevanju  i  poštivanju  drugih
  • Kroz učenje i rad, razvijat će motivaciju  i zadovoljstvo za učenjem  jezika
  • Razvijat će se i podcrtavati  kontinuitet u učenju jezika;
  • Djeca će razvijati samopouzdanje i samopoštovanje;
  • Razvijati će se  samostalnost i kreativnost u radu.

Časovi će se realizovati dva puta sedmično po dva školska časa u večernjem terminu od 18:00-19:30 sati, zbog školskih obaveza učenika.

Jedan nivo kursa će trajati ukupno 50 časova.

Cijena jednog nivoa kursa od dva  mjeseca iznosi 120 KM. Plaćanje će biti omogućeno u ratama, na info-pultu JU KSC Kakanj, svakim radnim danom od 07:30-15:30 sati.

Svi učenici dobivaju udžbenike-uračunato u cijenu plaćanja kursa.

JU KSC KAKANJ

 

 

 

 

Podijelite:

Posljedni članci