LAPIDARIJ

Podijelite:

LAPIDARIJ

 

Lapidarij (lat. lapis – kamen) naziv je za zbirku radova u kamenu, kao što su skulpture i arheološki spomenici. Lapidarij JU za kulturu i obrazovanje je stalna muzejska postavka, smještena na otvorenom prostoru u dvorištu Muzeja Kaknja.

Nastanak lapidarija je tijesno povezan sa izgradnjom autoputa Kakanj – Zenica 2010. godine. Radnici su pronašli arheološke ostatke na trasi kojom je predviđena gradnja autoputa. Na dubini od 50 do 60cm pronađena su tri zatrpana stećka.

Ustanovljeno je da je jedan stećak sljemenjak. Drugi je također sljemenjak, sa postoljem, koje je od drugog komada kamena. Veći je i teži od ostalih, sa širim dimenzijama sljemena. Na prednjoj, užoj strani ispod sljemena se nalazi natpis u kojem stoji: “Vb † Ase leži Radosavb Miločb.” Simbolično značenje možda je uvedeno riječju “vb”, nakon čega slijedi križ u drugom redu, što bi se trebalo čitati kao vb ime Oca i Sina i Svetog Duha. Posljednji nađeni stećak je sanduk u obliku trapeza, a njegove uže strane su okrenute prema temeljnoj ploči. Sva tri stećka u temeljnoj osnovi imaju ploče, koje su ispucale i od mekšeg su materijala.

Nakon nekog vremena, na istoj lokaciji izvođači radova pronašli su još dva kamena stećka pod zemljom. Riječ je o stećcima sljemenjacima, dimenzija 115x55cm i visine 70cm, odnosno 100x40cm i visine 45cm. Jedan od stećaka, sandučar, ukrašen je sa dva reljefna motiva u obliku kvadrata. Prvi kvadrat je sa iscrtanim unutrašnjim linijama, a drugi je podijeljen na četiri jednaka dijela, koji daju utisak da se radi o slovu „S“.

Svi navedeni stećci, njih pet ukupno, 3. 11. 2010. godine su prebačeni u dvorište JU za kulturu i obrazovanje te čine sastavni dio Muzeja Kaknja.

 

Podijelite:

Posljedni članci