Muzej Kaknja od danas bogatiji za vrlo vrijedan areheološki artefakt

Podijelite:

Krajem februara tekuće godine, Muzej Kaknja se obratio Zavodu za zaštitu spomenika BiH sa molbom za izdavanje saglasnosti za prenos antičkog spomenika s lokaliteta Vrtlište, općina Kakanj u prostorije JU KSC Kakanj-Muzej Kaknja. Spomenika koji se nalazio na lokalitetu Vrtlišta (Kakanj) pronađen je još prije posljednjeg rata (1992-1995) u prostoru otvorenog površinskog kopa rudnika mrkog uglja, a sve do nedavno je bio potpuno nepoznat stručnoj javnosti.  Nakon dobijanja dozvole, dana 16.3.2017. (četvrtak) uposlenici JU KSC Kakanj, su izvršili izmještanje istog u prostorije Muzeja.

gsadfgsdfg

Naime, na pomenutom lokalitetu bio je smješten antički spomenik za kojeg se, prema vidljivim indikatorima spomenika te konsultaciji naučne literature, može ustanoviti da pripada II-III stoljeću nove ere. Spomenik je arheološko-epigrafske građe u obliku kamenog žrtvenika (are), mjesta na koje se prinosi žrtva božanstvu. Posvećen je Jupiteru, glavnom rimskom božanstvu. Shvata se kao znak božanske prisutnosti, kao mjesta gdje se očituju bogovi, kao božansko prijestolje gdje bog Jupiter prima žrtvene darove.

Prema riječima upravnika Površinskog kopa Vrtlište, Selvera Hrustića, žrtvenik je pronađen u periodu ratnih godina 1992–1995. prilikom otpočinjanja radova na novom radilištu PK Vrtlište. Tom prilikom, iako u uslovima ratnih godina, radnici Rudnika mrkog uglja Kakanj, kojemu pripada PK Vrtlište, su izvršili dislokaciju spomenika na sigurno mjesto, u dvorište upravne zgrade. Tim gestom, zahvaljujući upravi i radnicima Rudnika očuvan je spomenik, jedini poznat sa šireg kakanjskog područja u obliku epigrafske are.

Kako je u skorijoj prošlosti otvoren Muzej Kaknja, ranije planirano izmiještanje spomenika u instituciju koja radi na sistematskom očuvanju kultruno-historijskih spomenika izvršeno je dana 16.3.2017. godine u organizaciji JU KSC Kakanj – Muzej Kaknja. Iz Muzeja saopćavaju da je u toku formiranje stalne arheološke postavke koja će biti smještena u muzejskim izložbenim prostorijama, te će svakako ovaj arheološki artefakt naći svoje bitno mjesto koje mu pripada u njoj. Njegovoj izloženosti prethodit će proces stručne konzervacije. Ističu da je naročiti kuriozitet novopristiglog spomenika u činjenici da je ovo jedini spomenik antičke kulture budući da dosadašnji nadgrobni spomenici koje posjeduje Muzej Kaknja datiraju iz srednjeg vijeka.

Žrtvenik je u relativno dobrom stanju, sa manjim oštećenjima. Sastavni dijelovi su: baza, natpisno polje i krov. Natpisna površina je u cjelosti očuvana, te je natpis sasvim jasan, a u prijevodu glasi: „Jupiteru, najboljem, najvećem, očinskom, Aurelija Maxima postavi“. Pored natpisa, uočavaju se teško vidljivi ostaci likovne dekoracije na krovu. Spomenik je izrađen od vapnenca. Ukupna visina je 112 cm, najveća širina 55 cm, a debljina 46 cm.

Podijelite:

Posljedni članci