NAJAVA PROGRAMA OBILJEŽAVANJA PRVE GODIŠNJICE RADA NAJMLAĐEG MUZEJA U BIH

Podijelite:

Općina Kakanj se pored mnogih pozitivnih primjera iz društvenog, kulturnog i sportskog segmenta može ponositi i bogatim kulturno-historijskim naslijeđem koje baštini još iz perioda prahistorije.

Otvaranjem muzeja, Kakanj je dobio šansu da sve vrijedne eksponate koji su se do tada odnosili iz Kaknja, prikuplja na jednom mjestu, časno čuva i prenosi s koljena na koljeno. Na samom početku osnivanja, Muzej Kaknja nije imao velik i bogat fundus eksponata ali su građani Kaknja prepoznali vrijednost i značaj ove institucije.  Sve je to doprinijelo da mi danas imamo vrlo značajne zbirke koje svjedoče o historiji Kaknja. Godinu dana uspješnog rada Muzeja Kaknja šalje snažnu poruku da je moguće i da je nužno, bez obzira na tešku finansijsku situaciju otvoriti muzej i zaustaviti prijetnju da se nastavi negiranje hiljadugodišnjeg kontinuiteta BiH i trend našeg historijskog blaga.

Povodom obilježavanja prve godišnjice rada najmlađeg muzeja u BiH, Javna ustanova Kulturno-sportski centar Kakanj je pripremila mnogobrojne sadržaje za realizaciju. Izdvajamo dva projekta i to: „Susret sa lokalnim kulturnim naslijeđem Kaknja“ i otvorenje stalne muzejske postavke pod nazivom „Kakanj u periodu Odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992-1995. godine“.

Projekat pod nazivom „Susret sa lokalnim kulturnim naslijeđem Kaknja“ će trajati od 24.02. do 29.02.2016. a obuhvatiti će sljedeće aktivnosti:

  1. Radionica na temu „Zgošćanski stećci – naša kulturna baština“ će se održati u srijedu 24.02.2016. godine u Muzeju Kaknja a namijenjena je učenicima osnovnih škola. Ova radionica ima za cilj da učenici tokom edukativnih predavanja na temu “Zgošćanski stećci” nauče i steknu osnovne informacije i razumijevanje svoje prošlosti.
  2. Radionica na temu „Ćirilica – zaboravljeno pismo“ će se održati u četvrtak 25.02.2016. godine a namijenjena je učenicima srednjih škola. Kroz ovu radionicu učesnici će se upoznati sa ćirilicom, pismom korištenim u srednjevjekovnoj Bosni.
  3. Radionica na temu „Stara riječ u kamenu“ će se održati u petak 26.02.2016. godine a namijenjena je učenicima srednjih škola. Radionica ima za cilj da učesnike edukuje o načinu pisanja i izražavanja ljudi u srednjem vijeku. Jedan od ciljeva nam je da prezentujemo neke od najpoznatijih epitafa ( natpisa sa stećaka) sa podrućja kakanjske općine.
  4. Debata na temu „Bosančica je pismo suprotno ćirilici“ će se održati u ponedjeljak 29.02.2016. godine u Muzeju Kaknja.

Projekat “Susret sa lokalnim kulturnim naslijeđem Kaknja” je zamišljen da ima svoj kontinuitet i da pod ovim nazivom traje i narednih godina ali pod različitim temama i sa  različitim sadržajima, a koji bi uvijek bili vezani za lokalno naslijeđe općine Kakanj.

Kako je osnivanje  Muzeja Kaknja usko vezano za jedan od najznačajnijih datuma u historiji naše domovine, sve ove aktivnosti će biti dio programa obilježavanja Dana nezavisnosti BiH.

Zamišljeno je da program povodom zvaničnog otvorenja stalne postavke u Muzeju Kaknja traje 1 sat i 30 minuta a u sklopu kojeg će biti organizovan i okrugli stol na temu „Kakanj u Odbrambeno-oslobodilačkom ratu 1992-1995. godine“ i prva godišnjica Muzeja Kaknja.

Na svoju prvu godišnjicu Muzej Kaknja će posjetiteljima pružiti mogućnost da dožive kulturu i tradiciju ovog kraja na jedan potpuno novi način. Javno otvaranje stalne muzejske postavke je planirano za 17:00 sati.

Važno je napomenuti da će Javna ustanova Kulturno-sportski centar Kakanj podržati i aktivnost neformalne grupe SINOVI BOSNE – KAKANJ koja će biti realizovana 29.02.2016. u večernjem terminu o čemu ćemo vas detaljnije obavijestiti u narednom periodu.

JU KSC KAKANJ

Podijelite:

Posljedni članci