Neophodne informacije o postojanju nekropola sa stećcima sa lokaliteta Bukovlje, Bijelo Polje, Bištrani, Brećani i Gora – Molimo mještane da nas kontaktiraju

Podijelite:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Nakon što je počela realizacija projekta “Popis stećaka na području općine Kakanj” i obilazak nekropola stećaka neophodne su nam informacije mještana sa lokacija koje istražujemo.
Stoga, ovom prilikom molimo mještane naselja: Bukovlje, Bijelo Polje, Bištrani, Brećani i Gora da ukoliko posjeduju informacije o postojanju nekropole sa srednjovjekovnim nadgrobnim spomenicima – stećcima da nam ustupe svoje informacije pozivom na broj telefona 032/771-920 ili putem e-maila juksckakanj@ksckakanj.ba!
Stećci kao i cijele nekropole u narodu su poznate još pod nazivom: “grčko groblje”, “mramori”, “svatovsko groblje”, “bogumilsko groblje”, “kaursko groblje”,”bilig”, “kam”, “mašeti”, “zlamen”, “divovsko kamenje, “kuća”..
Primarni cilj ovog projekta jeste da se koristeći ranije naučno verifikovanim podacima napravi konačno i detaljno terensko istraživanje, evidentiranje nekropola i pojedinačnih stećaka na području općine Kakanj  koji u dosta slučajeva ranije nisu bili poznati široj javnosti.
JU KSC KAKANJ

Podijelite:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Posljedni članci