Novi ciklus edukativnih kurseva u JU KSC Kakanj – Prijave u toku

Podijelite:

Obavještavamo građane da u JU KSC Kakanj počinje novi ciklus edukativnih i kreativnih kurseva! Svi zainteresovani će imati priliku prijaviti se na kurseve engleskog jezika, njemačkog jezika, turskog jezika, informatike (AUTOCAD) a prijave će biti omogućene i na kurs krojenja i šivenja.

JU KSC Kakanj se može pohvaliti sa velikim brojem polaznika koji dugi niz godina obnavljaju ili dopunjuju svoje znanje na navedenim kursevima.

Časovi edukativnih kurseva će se održavati dva puta sedmično u popodnevnim terminima koji će biti naknadno dogovoreni po isteku roka za prijave, a najkasnije do 13.09.2017. godine. Jedan nivo kursa traje tri mjeseca u sklopu kojeg se održi ukupno pedeset časova, dok jedan nivo kursa krojenja i šivenja traje mjesec dana.

Cijena edukativnih kurseva iznosi 130 KM, plaćanje je omogućeno u tri rate. Cijena kursa krojenja i šivenja iznosi 150 KM. Cijena kursa informatike je 100 KM, a AUTOCAD je 180 KM.

Svi polaznici dužni su na početku pohađanja kurseva uplatiti iznos prve rate 50 KM a sve ostale rate do završetka trajanja nivoa u periodu od tri mjeseca. Uplate se izvršavaju na info-pultu JU KSC KAKANJ.

Pozivamo sve zaniteresovane građane da se uključe na navedene kurseve pozivom na broj telefona 032/771-920.

Po završetku kurseva svi polaznici dobijaju Uvjerenja JU KSC Kakanj.

Budite i vi dio našeg edukativnog tima.

JU KSC KAKANJ

Podijelite:

Posljedni članci