Obilazak lokaliteta Grebci i Poljani – Projekat “Popis stećaka na području općine Kakanj”

Podijelite:

Stručni tim projekta “Popis stećaka na području općine Kakanj” nastavlja sa svojim aktivnostima te obilaskom lokaliteta na kojima su evidentirane nekropole. Ovaj put tim je išao u obilazak lokaliteta Grebci i mjesta Poljani blizu izvorišta Bukovica.

Na lokalitetu Grebci u zaseoku Vodarići evidentirana je grupa od 17 stećaka. Stećci su klesani od konglomerata a veći broj od krečnjaka. Vrlo fine su obrade isklesani u obliku sljemenjaka sa postoljem a vrlo mali broj je u obliku ploče. Spomenici su uglavnom orijentisani u smijeru sjeverozapad-jugoistok. Raspoređeni su na periferiji savremenog katoličkog groblja i kapele. Jedan od stećaka je ukrašen arhitektonskim motivom-polukružnim lukovima. Motivi lukova raspoređeni su na sve četiri strane stećak i to po dva na bočnim stranama i po jedan na čeonoj strani. Prema ranijoj evidenciji na ovom loaklitetu zabilježno je 14 stećaka.
Prema kazivanju mještanke Kadire Mehak postoje narodna vjerovanja vezana za ovaj lokalitet koja se tiču pomijeranja stećaka. Više puta mještani Poljana pokušali su pomjeriti ove stećke jer su im kao smetali prilikom gradnje puteva, postavljanja ograd oko groblja i sl ali svaki put ovo selo zadesi veliko nevrijeme: grmljavine i jaki vjetrovi.

U mjestu Poljani, tačnije u Riječnjacima-blizu izviorišta Bukovica nalazi se jedan stećak u obliku sanduka. Stećak je zarastao i oštećen korijenjem. Pozicioniran je u šumovitom brežuljku. Nema ukrasa niti natpisa na sebi.

JU KSC KAKANJ

Podijelite:

Posljedni članci