Održan prvi sastanak organizacionog odbora povodom Kulturno-sportske manifestacije “Kakanjski dani 2017”: Pišite nam svoje prijedloge

Podijelite:

Danas je u Omladinskom centru održan prvi sastanak organizacionog odbora povodom organizacije Kulturno-sportske manifestacije “Kakanjski dani 2017”. Na sastanku su formirani timovi za određene oblasti koji će u narednih deset dana imati zadatak da prikupe  informacije i ponude građana koje će biti razmatrane te da kontaktiraju nevladine organizacije (NVO) i udruženja i u konačnici napraviti planove i program za kulturno-umjetničku manifestaciju “Kakanjski dani 2017”.

Kada zajedno i sinhronizirano, pod okriljem Općine Kakanj i Javne ustanove Kulturno-sportski centar, brojna udruženja građana, sportski klubovi, NVO, volonteri i entuzijasti ulože svoj maksimum u organizacionim aktivnostima, i još kada se uvaže sugestije građana, onda je to savršena formula za uspjeh.

Takva formula primijenjena je u Kaknju u protekle 4 godine kada je u posve novom ozračju, u odnosu na nekadašnju praksu, organizirana Kulturno-sportska manifestacija “Kakanjski dani”.

Vjerujemo da ćemo i ove godine uspjeti napraviti pravi spektakl kojem će, osim građana Kaknja, prisustvovati i veliki broj ljudi iz drugih gradova.

Pozivamo građane da putem Facebook profila Općine Kakanj  i JU Kulturno-sportski centar Kakanj pišu svoje sugestije u smislu koje sadržaji bi voljeli vidjeti u programu, koje muzičke zvijezde bi trebalo angažirati, koje sportske aktivnosti, koje sadržaje za djecu organizirati itd.

JU KSC KAKANJ

 

Podijelite:

Posljedni članci