Opće informacije

Opće informacije

Puni naziv ustanove:     

Javna ustanova “Kulturno-sportski centar” Kakanj

Skraćeni naziv ustanove:

JU KSC Kakanj

Sjedište:  

Ulica Šehida br. 5, 72240 Kakanj, BiH

Internetske stranice:           

FB: 

JU Kulturno-sportski centar Kakanj

Instagram:

https://www.instagram.com/juksckakanj/

Tel/fax:

032/771-920
032/771-921
Dežurni 032/975-063

Službena e-mail adresa:

juksckakanj@ksckakanj.ba

Direktor ustanove:

dipl.ecc Dženan Ajdinović

ID broj:  

4218149200002

Poslovna banka:

Investiciono-komercijalna banka d.d. Zenica (trezor)

Godina osnivanja:

1967.

Osnivač/vlasnik: 

Općina Kakanj/Općinsko vijeće Kakanj

Glavni finansijer:

Općina Kakanj

Broj uposlenika: 

35

Objekti koje koristi JU:

 1. Dom kulture
 2. Omladinski centar
 3. Gradska galerija likovnih umjetnosti 
 4. Muzej (depo, prizemlje i sprat)
 5. Upravno-administrativna zgrada
 6. Mala sala
 7. Sportska dvorana
 8. Kuglana
 9. Caffe Bar „Europa“
 10. Sportska dvorana “Re-Al”Company
 11. Ski centar „Ponijeri“
 12. Eko kuća Ponijeri