Puni naziv ustanove:            Javna ustanova “Kulturno-sportski centar” Kakanj

Skraćeni naziv ustanove:     JU KSC Kakanj

 

Sjedište:                                 Ulica Šehida br. 5, 72240 Kakanj, BiH

Internetske stranice:     http://ksckakanj.ba/

FB: JU Kulturno-sportski centar Kakanj

Instagram: https://www.instagram.com/juksckakanj/

Tel/fax:                                    032/771-920; 032/771-921; Dežurni 032/975-063

Mail:                                       juksckakanj@ksckakanj.ba

 

Direktor ustanove:               dipl.oec. Aldin Šljivo

ID broj:                                  4218149200002

Poslovna banka:                   Investiciono-komercijalna banka d.d. Zenica (trezor)

 

Godina osnivanja:                1967.

 

Osnivač/vlasnik:                   Općina Kakanj/Općinsko vijeće Kakanj

Glavni finansijer:                  Općina Kakanj

 

 

Broj uposlenika:                   33

Objekti koje koristi JU:

 1. Dom kulture
 2. Omladinski centar
 3. Gradska likovna galerija
 4. Muzej (depo, prizemlje i sprat)
 5. Upravno-administrativna zgrada
 6. Mala sala
 7. Sportska dvorana
 8. Kuglana
 9. Caffe Bar „Europa“
 10. Sportska dvorana “Re-Al”Company
 11. Ski centar „Ponijeri“