Segment obrazovanja kroz 2017. godinu – Unapređenje znanja i jezičkih sposobnosti

Podijelite:

Javna ustanova KSC Kakanj tokom svake školske godine, u saradnji sa spoljnim saradnicima organizuje edukativne kurseve iz oblasti za kojima se ukaže potreba kod naših sugrađana. Vršimo kurseve iz engleskog jezika, njemačkog jezika, turskog jezika, kao i kurs krojenja i šivenja, te kurs informatike. Vršimo obuku i testiranje iz oblasti zaštite na radu, zaštite od požara i pružanja prve pomoći.

U sezoni 2017.godine u organizaciji JU uspješnu obuku iz pomenutih kurseva pohađalo je 197 polaznika. Polaznici kurseva bili su podijeljeni u 16 grupa i časovi su se održavali u učionicama JU (Upravni dio), učionicama Muzičke škole, Omladinskom centru, te po potrebi u maloj sali Doma kulture i Gradskoj galeriji likovnih umjetnosti.

I ciklus kurseva

U prvom ciklusu kurseva časovi su počeli  27.02.2017.godine i trajali su do 31.05.2017.godine

U periodu od februara u JU KSC realizovali su se kursevi engleskog jezika (nivo A1 i A2), konverzacijski engleski, njemački jezik (A1 i A2) te kurs krojenja i šivenja.

 

Ovaj ciklus je pohađao ukupno 91 polaznik koji su bili podijeljeni u 7 grupa edukativnih kurseva i jednu grupu kreativnog kursa.

U sklopu segmenta obrazovanja organizuje se i Ljetna škola! Ljetna škola je sa radom počela 06.07.2017. godine i časovi su trajali do 08.08.2017. godine. Časovi su se održavali dva puta sedmično po dva školska časa. Realizovani su časovi iz predmeta: njemački jezik, engleski jezik, matematika i fizika.

U okviru časova „Ljetne škole“ realizovane i su druge aktivnosti:

  • Posjeta Muzeju Kaknja gdje su učenici „Ljetne škole“ učili o historiji i prošlosti na njemačkom i engleskom jeziku.
  • Kreativne radionice u parku Doma kulture
  • Obilazak Kraljeve Sutjeske i učenje o značaju nacionalnih spomenika naše Općine na pomenutim jezicima

Ljetnu školu je pohađalo ukupno 22 učenika.

U oviru II ciklusa realizovali su se kursevi engleskog jezika (nivo A1 i A2), konverzacijski engleski, njemački jezik (A1 i A2) te kurs krojenja i šivenja. Časovi su počeli u septembru 2016.godine i završeni su u decembru 2017.godine.

U II ciklusu  kurseve je pohađalo ukupno 106  polaznika, raspoređeni u 6 grupa edukativnih kurseva i jednu grupu kreativnih kurseva.

U sklopu ovog segmenta realizovano je nekoliko projekata i popratnih aktivnosti: „Obilježavanje Svjetskog dana štednje“ (saradnja sa Raiffeisen bankom, JU „Mladost“, OŠ „Hamdija Kreševljaković“, UG „Alternative“); Projekat „Zajedno smo jači“(Općina, World Vision, Dom zdravlja i škole).

Podijelite:

Posljedni članci