Selo Ratanj iznad Kraljeve Sutjeske – Popis stećaka u toku

Podijelite:

Stručni tim za popis stećaka na području općine Kakanj danas je posjetipo jedno manje selo Ratanj iznad Kraljeve Sutjeske. Na lokalitetu poznato kao grčko groblje nalazio se 21 stećak prema popisu koji je napravio Šefik Bešlagić 1971. godine. Prema našoj evidenciji na ovom lokalitetu evidentirano je ukupno 24 stećka. Svi stećci su uglavnom orijentisani u pravcu sjeverozapad-jugoistok i sjever-jug.

Forma stećaka varira između ploče i sanduka. Najreprezentativniji je sanduk sa postoljem, dosta utonu i zarastao u profilu međe.
Prema kazivanju mještana na ovoj nekropoli nalazio se jedan od najljepših stećaka ovog kraja. Međutim isti je upotrebljen za gradnju staje za živinu.
U neposrednoj blizini nekropole smješteno je aktivno katoličko groblje.

Stručni tim nastavlja sa projektom u subotu 04.11.2017. godine!

JU KSC Kakanj

Podijelite:

Posljedni članci