Spisak polaznika, termini i mjesto održavanja novog ciklusa edukativnih kurseva

Podijelite:

 

Njemački jezik nivo A2

Prof. Alen Zec

Red.br. Ime i prezime
1. Lepić Ilhana
2. Husika Elvir
3. Bašić Naida
4. Merdanović Azra
5. Krivokapa Tarik
6. Jusić Danis
7. Gadzun Dzenan
8. Hasagić Emina
9. Škulj Armin
10. Ismić Lejla
11. Avdić Amela
12. Matović Mustafa
13. Kulović Dino
14. Karahodžić Alden

Časovi će se održavati ponedjeljkom i srijedom u maloj sali u vremenskom periodu od 18:30 do 20:00 sati!

Njemački jezik nivo A1

 Profesor- Alen Zec

Ime i prezime
Naida Bukvić
Mensur Sarač
Hasagić Sabina
Škulj Arnela
Harun Hadzić
Alem Škulj
Munir Mandra
Alenka Alijagić
Kulović Kenan
Husika Edina
Aldijana Mušija
Sumeja Čatić
Muharem Polić
Amina Balta
Emina Bureković
Selimović Nihad
Buza Muris
Amir Vehab
Azra Vehab

Časovi će se održavati utorkom i četvrtkom u Omladinskom centru u vremenskom periodu od 18:30 do 20:00 sati!

Njemački jezik nivo A1

Profesorica Edina Seferović

Spisak polaznika:

Ime i prezime
Nađa Penjić
Amela Amidzić
Karahodzić Nermin
Irma Herceglija
Ajla Smolo
Kulović Đenana
Husić Ena
Majda Velispahić
Irnas Bećirović
Belmin Husić
Harun Plasto
Rojo Haris
Aida Ormanović
Hodzić Lejla
Kulović Dino
Mušija Mirnes
Erdina Fejzić Kasper
Jelena Šljivić
Muamera Alihođić Terzić

Časovi će se održavati utorkom i petkom u maloj sali u vremenskom periodu od 18:30 do 20:00 sati!

 

Njemački jezik

Nivo A2 – Prof. Erna Kozlo

Red.br. Ime i prezime
1. Muhedin Sedina
2. Muhedin Elvin
3. Mušija Enes
4. Gluhić Almir
5. Silajdžić Binela
6. Pipo Ajdin
7. Hasanbegović Nasiha
8. Turudija Eldar
9. Šišman Elma
10. Antonela Blagić
11. Domagoj Blagić

Časovi će se održavati ponedjeljkom i srijedom u informatičkom kabinetu u vremenskom periodu od 18:30 do 20:00 sati!

 

Engleski nivo A1

Profesorica Mirsada Tulić

Spisak polaznika:

Red.br. Ime i prezime
1. Ganić Kasim
2. Hadzić Jasmina
3. Čeliković Nirka
4. Herceglija Ena
5. Kadrić Belma
6. Škulj Muhamed
7. Ibrahimspahić Mevludin
8. Begić Kadira
9. Salih Fejzić
10. Kokošija Elvir
11. Kokošija Mahir
12. Elmin Tirić

Časovi će se održavati utorkom i četvrtkom u informatičkom kabinetu i maloj sali  u vremenskom periodu od 18:30 do 20:00 sati!

Engleski jezik nivo A2

Profesorica Mirsada Tulić

Red.br. Ime i prezime
1. Bećirhođić Adisa
2. Rijad Hodzić
3.  Amina Mašić
4. Mevludin Lopo
5. Velispahić Našid
6. Silajdzić Admir
7. Hrusto Zijad
8. Husika Behaija
9. Irma Lopo
10. Kusić Kenan
11. Alma Neimarlija
12. Sikira Semir

Časovi će se održavati ponedjeljkom i srijedom u Omladinskom centru u vremenskom periodu od  18:30 do 20:00 sati.

JU KSC KAKANJ

Podijelite:

Posljedni članci